Eminescu este al tuturor. Și noi, oamenii obișnuiți, suntem Óndrept„țiți s„†recit„m din Eminescu, la fel ca oricare ”eminescolog”, actor profesionist, vedet„ tv sau elev la serbarea școlar„.

őn 15 ianuarie, Ón Piața Universit„ții, la f‚nt‚n„, Óntre orele 16 și 18, un pupitru și un microfon cu amplificare vor fi disponibile pentru toți cei care vor dori s„ recite Ón public o poezie din Eminescu, sau o selecție din articolele sale politice.

Un set de poezii, dintre cele mai cunoscute, v„ vor aștepta, așa c„ nu trebuie s„ v„ temeți de lacunele de memorie. Nu este nevoie de talent de recitator, at‚ta timp c‚t exist„ tr„ire, iar emoțiile vor fi o dovad„ a sincerit„ții. V„ invit„m pe toți s„ dovedim Ómpreun„ c„ Eminescu este Ónc„ viu Ón inimile noastre.

Organizatori: Asociațiile Toleranț„ Zero, Civic Media, Mișcarea Oamenilor Vis„tori Pentru conformitate, Mihai Tociu

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares