Lucruri Óngrozitoare au ieļit la lumin„ dup„ ce niļte cercet„tori germani au f„cut niļte†studii asupra†apei†Ómbuteliate. Specialiștii afirm„ c„ au descoperit aproape 25.000 de substanțe chimice Óntr-o singur„ sticl„. Ceea ce este și mai crunt este faptul c„ aceste substanțe chimice nu fac altceva dec‚t s„ imite efectele pe care le au produsele farmaceutice asupra organismului nostru.

Studiul a fost realizat Ón dou„ etape, scie unica.ro. őn prima parte a testului, oamenii de științ„ au examinat 18 sticle de ap„ din Óntreaga lume și, Ón paralel, au testat și apa de la robinet.

Rezultatul a scos la iveal„ faptul c„ Ón apa Ómbuteliat„ exist„ elemente care au interferat cu dou„ tipuri de receptori hormonali-estrogeni și androgeni-Óntr-o proporție cuprins„ Ón 60 ļi 90%.

Suprinz„tor sau nu, apa de la robinet a trecut testul, f„r„ a fi descoperit niciun element nociv pentru organismul uman.

őn etapa cu num„rul 2, oamenii de științ„ au investigat și mai Ón detaliu și atunci au descoperit prezența celor 24.500 de substanțe chimice Ón apa Ómbuteliat„.

F„r„ s„ ni se prezinte exact numele bombelor pe care le bem, specialiștii susțin c„ aceste substanțe pot provoca boli grave precum diabet, boli de inim„, infertilitate sau cancer.

sursa: obiectiv.info

comentariu rapcea.ro: informația nu este nou„, Óns„ studiul nemților confirm„ gravitatea situației. O alternativ„ viabil„ o constituie filtrele de ap„ ce se monteaz„ la buc„t„rie, pe sursa de ap„ a rețelei orașului. Sau, pentru cine Óși permite, apa Ómbuteliat„ Ón sticlele de sticl„, nu Ón pet-uri.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares