őn urma articolului publicat de mine zilele trecute pe tema cardurilor de avocat cu cipuri de proximitate, dar și a contestației depuse la UNBR, cu larga susținere a mai multor colegi care mi-au Ómp„rt„șit opinia cu privire la noile carduri de avocat, Comisia Permanent„ a UNBR s-a Óntrunit pe data de 31.01.2014 și a decis Ón favoarea eliber„rii “Ón mod excepțional” de carduri de avocat de tip vechi, f„r„ cip, “Ón mod individual”, avocaților care din motive de conștiinț„ sau religie nu doresc primirea cardurilor cu cip de proximitate.

Mulțumesc pe aceast„ cale colegilor care m-au susținut – chiar dac„ unii dintre ei nu Ómi Ómp„r„tșesc (Ónc„) temerile și au luat deja cardul cu cip. Mulțumesc și membrilor UNBR care mi-au ascultat doleanțele și au r„spuns pozitiv solicit„rilor mele.

Decizia de mai jos Ómi d„ Óncrederea c„ exist„ dialog și comunicare Óntre noi avocații de r‚nd și organele de conducere ale profesiei, lucru util de știut pentru viitor, Ón vederea rezolv„rii și a altor probleme mult mai presante și mai importante cu privire la profesia de avocat – dec‚t cea ridicat„ de mine.

őndemn deci colegii care au și alte opinii – referitoare la alte aspecte legate de profesie, s„ Óndr„zneasc„ s„ se exprime c„ci iat„, se poate.

avocat Mihai Rapcea

Decizia_nr_96_din_31-01-2014_CP_UNBR_prelungire_card_fara_cip_de_proximitate_040214-EMAIL.pdf-page-001Decizia_nr_96_din_31-01-2014_CP_UNBR_prelungire_card_fara_cip_de_proximitate_040214-EMAIL.pdf-page-002

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares