Unde: București, str. Doamnei nr. 17-19, cl„direa RomanoExport, etajul 5, camera 280.

C‚nd: duminic„ 16 februarie 2014 orele 17. őnt‚lnirea va dura doar o or„, deci nu Ónt‚rziați.

Tema: exclusiv organizatoric„. Sunt invitați s„ participe doar cei ce doresc s„ se implice activ Ón:

-††††††††† stabilirea unei strategii anti-cip pe termen mediu și lung;

-††††††††† alc„tuirea unui calendar de acțiuni (juridice, lobby politic, mediatic, informarea populației, acțiuni de protest stradal, etc.)

-††††††††† participarea Ón calitate de voluntari și/sau atragerea de voluntari pentru aceste acțiuni

-††††††††† alte propuneri sau idei de acțiune anti-cip.

Este recomandat s„ v„ anunțați participarea la adresa de email rapcea@gmail.com sau la tel 0727673376.

V„ rug„m s„ aveți la Ónt‚lnire asupra dvoastr„ carnețel (h‚rtie de scris) și pix, pentru notițe.

Fiș„ partticipare ședinț„ organizare acțiuni anti-cip

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares