Iat„ o lista sumar„††cu vinuri periculoase:
Babanu†– produs de Murfatlar, cel mai v‚ndut produs dintre cele periculoase. Este realizat dintr-un amestec de coloranți, ap„ (60 la sut„) și zah„r (40 la sut„).
Buchet†– produs Casa de Vinuri Zorești Buz„u este un așa-zis vin de mas„ demisec alb sau roșu, ce conține proporții de peste 30 la sut„ zah„r, restul ap„ și alte arome.
Str„moșesc și 9 poloboace†– vinuri ieftine produse de Vinexport Focșani conțin zah„r Ón proporție de peste 30 la sut„, plus ap„ și alte arome.
Perla Dun„rii†– produs de Vitcom Galați este periculos tot din cauza amestecului zah„r-ap„.
Alb Nobil†– produs de Rom Cas D‚mbovița are o concentrație de peste 30 la sut„ zah„r, iar restul ap„.
Cr„ița Transilvaniei†– produs de Jidvei.
Muscatel†– vin de mas„ demidulce, produs de Vincon Vrancea.
T„m‚ioas„ Rom‚nesc„†– Proles Pontica, vin alb dulce produs de Vincon Vrancea.
Pinot Noir†– Proles Pontica, vin roșu demidulce produs de Vincon Vrancea.
Busuioc de Pietroasa și T„m‚ios de Pietroasa, vinuri contraf„cute de Bachus Buz„u.
Toate aceste vinuri sunt din ap„, zah„r și arome.†N-au v„zut strugurii dec‚t pe etichet„. E bine s„ v„ feriți de produsele Vincon Vrancea și†Vinexport Focșani, ale milițianului Nețoiu și Dealul Mare Urlați ale altui bandit: Adrian R„dulescu.
őn general, mai toate vinurile care se comercializeaz„ pe piaț„ care nu au inscripția DOC (domeniu de origine controlat„) și o hologram„ rotund„ sunt periculoase pentru s„n„tate. DOC poate fi Ónsoțit, Ón ordine cresc„toare a calit„ții†de: DOC-CMD(cules la maturitate deplin„), DOC-CT (cules t‚rziu) sau DOC-CIB (cules la Ónnobilarea boabelor).
Ovidiu Gheorghe, șeful Patronatului Național al Vinului, susține c„ Ón aceast„ perioad„ a crescut invazia vinurilor autohtone sau str„ine†ieftine și periculoase pe piața rom‚neasc„.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares