Astăzi, cu prilejul sărbătoririi zilei Sfinților Împărați Constantin și a mamei sale, Elena, Patriarhia Română a organizat un marș destinat comemorării împlinirii a 300 de ani de la momentul în care drept-credinciosul domnitor român Constantin Brâncoveanu a refuzat să se convertească la Islam, alegând să rămână fidel credinței în Iisus Hristos – cu prețul decapitării sale – a celor patru fii ai săi(Constantin, Ștefan, Radu și Matei), și a sfetnicului Ianache Văcărescu.

Iată cum descrie Gheorghe Șincai martiriul voievodului:

„Odată cu Brâncovanul au pierit cei patru feciori ai lui, cărora el le-a grăit astfel în ora morții: „Iată, toate avuțiile și orice am avut, am pierdut! Să nu ne pierdem încai sufletele… Stați tare și bărbătește, dragii mei! să nu băgați seamă de moarte. Privițla Hristosși cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare întru aceasta și nu vă mișcați, nici vă clătiți din credința voastră pentru viața și lumea aceasta…”. Acestea zicând el, porunci împăratul de le tăiară capetele, întâi ale feciorilor, începând de la cel mai tânăr, și mai pe urmă a tăiat capul lui Constantin Brâncovanu, și aruncară trupurile în mare. Și creșla Patriarhie.”

Gheorghe Șincai - Cronica românilor și a mai multor neamuri[9]

Un astfel de exemplu de mărturisire creștină nu poate fi decât rememorat mereu și mereu, pentru a fi pildă vie de rezistență pentru generațiile viitoare. Brâncoveanu și familia sa își puteau salva viața dacă s-ar fi convertit la mahomedanism, însă ei au preferat să moară creștini decât să trăiască în altă religie, despărțiți de Hristos.

Astăzi, exemplul lor este mai actual decât oricând, căci omul modern este supus unor presiuni mult mai mari și mai insidioase pentru a se lepăda de valorile creștine. Creștinul de astăzi este pus în fața unor alegeri delicate, căci lepădarea de Hristos nu mai vine direct, explicit, ci pe nesimțite, tiptil. Ieri, pașaportul biometric, azi legitimația de serviciu cu cip RFID, mâine buletinul cu cip. Ieri – dezincriminarea penală a homosexualității, azi parade gay, mâine educație homosexuală în școli, căsătorii și adopții homosexuale.

10300289_10203549546036708_392910873995274373_n

Tocmai de aceea, m-am bucurat că am avut prilejul de a aduce le aduce acestor adevărate modele de urmat, un pios omagiu prin participarea la acest marș al Sfinților Martiri Brâncoveni. Am urmărit înfiorat de emoție sutele de preoți și călugări, miile de mireni ce au condus pe traseul către ctitoria Brâncovenească – Biserica Sfântu Gheorghe Nou din București, moaștele celor ce au fost familia Brâncoveanu. Dumnezeu să îi odihnească în pace și să le primească rugăciunile pe care le înalță către Tronul Ceresc pentru noi, cei ce trecem încă prin încercările grele ale acestei lumi pământene.

10363527_762607313770822_3330919683127534318_n

10306544_10203549538636523_6801484748093123473_n

10271580_762606970437523_1560165499308308910_n

10308220_762606937104193_4074809585708459375_n

10295694_762606890437531_462707807494041777_n

10370448_762606827104204_6283799735469668454_n

 

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer