Patriarhia combate sodomia !

În urmă cu mai bine de 3 săptămâni, lansam un apel către toți cei care dezavuează manifestările publice de prozelitism ale homosexualilor, de a scrie Patriarhiei Ortodoxe Române și a-și exprima îngrijorarea față de lipsa de reacție a Bisericii Ortodoxe Române față de asaltul la adresa valorilor normalității – din partea sodomiților.

Astăzi am primit pe e-mail răspunsul din partea Patriarhiei, pe care îl redau în întregime:

image001       Patriarhia Română

  Biroul de sesizări și scrisori

     Tel. 021.337.01.40

 

Nr. 5649/2014

 

În răspuns la scrisoarea dumneavoastră privitoare la manifestările minorităților cu orientări în afara normalității vă facem cunoscut că Biserica folosește mijloacele pe care le are la îndemână, în mod deosebit cuvântul și sfatul pentru păstrarea mesajului dumnezeiesc sădit în om. Astfel, PUNCTUL DE VEDERE AL PATRIARHIEI ROMÂNE REFERITOR LA PARADA MINORITĂȚILOR SEXUALE a precizat:
Patriarhia Română a luat act cu îngrijorare de organizarea la București a parade minorităților sexuale, care reprezintă un atentat la moralitatea vieții publice, la instituția sacră a familiei și un pericol pentru formarea generațiilor tinere, prin expunerea lor la corupere morală; în consecință, Biserica Ortodoxă Română dezaprobă categoric o astfel de manifestare.

Poporul român a moștenit și a transmis, de la o generație la alta, respectul față de familie și valorile ei, având convingerea că este instituită  și binecuvântată de Dumnezeu. Românii au știut întotdeauna să deosebească păcatul de virtute, firescul de nefiresc și cu discernământ au lucrat pentru înlăturarea răului și promovarea binelui. Aceasta ne încredințează că și de acum înainte vor proceda cu aceeași înțelepciune, rămânând atașați de Biserică și de valorile creștine.

Respectul față de familie s-a concretizat în grija pentru o viață curată și echilibrată în orice împrejurări, ajutorarea reciprocă a soților, nașterea și creșterea de prunci. Familia este bunul cel mai de preț al comunității, veriga prin care generațiile își comunică valorile, experiențele, înțelepciunea și speranțele. Toate aceste valori au rămas peste veacuri trăsătura definitorire a societății românești.

Fundamentate pe Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, Bisericile creștine au  condamnat dintotdeuna păcatul, care distruge viața omului, fără să-l disprețuiască însă pe cel căzut în păcat, căci „Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu” (Iezechiel 18, 32). De aceea, Biserica manifestă față de acesta compasiune, răbdare și grijă duhovnicească, oferindu-i sprijin pentru restaurarea demnității sale, dacă și acesta își exprimă dorința de îndreptare. Prin condamnarea a ceea ce este împotriva firii, Biserica apără persoana umană în demnitatea ei și se roagă neîncetat pentru îndreptarea celor care au nevoie de ajutor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române consideră că apărarea demnității omului, stabilitatea și unitatea familiei, precum și renașterea spirituală a societății resprezintă o responsabilitate pentru fiecare dintre noi, nu numai pentru acest moment, ci și pentru generațiile viitoare.

 

Preot Alexandru Moțoc                                   Diac. Sorin Eusebiu Argintariu

    Inspector general bisericesc                                                     Secretar Cancelarie

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *