AstŃzi 25.07.2014 a avut loc ţntre orele 17-20 mitingul de sensibilizare a opiniei publice romÔne║ti ║i interna■ionale fa■Ń de crimele pe care le comite ╬N ACEST MOMENT, ţn Gaza, armata IsraelianŃ. MeritŃ ca cei responsabili de comiterea atrocitŃ■ilor comise ţmpotriva poporului palestinian, a femeilor, bŃtrÔnilor ║i copiilor fŃrŃ apŃrare, sŃ fie deferi■i justi■iei, ţn fa■a Cur■ii Penale Interna■ionale de la Haga, asemneal lui Pinochet, Milo║evici ║i al■i criminali dovedi■i, pentru crime ţmpotriva UmanitŃ■ii !

20140725_174215 20140725_174221
20140725_174238
20140725_174248 20140725_174250 20140725_174334

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer