Citeam Óntr-un articol trimis de cineva, despre c‚t de dificil„ este viața de culturist. Antrenamente zilnice, alimentație bogat„ dar strict„, ce trebuie s„ includ„ o mulțime de minerale și vitamine, bașca tot felul de suplimenți alimentari – asta dac„ respectivul nu bag„ steroizi ! Toate astea, plus un abonament de sal„, cresc costurile vieții unui culturist din Occident la c‚teva mii de dolari pe lun„. De unde s„ fac„ banii „știa, dac„ nu are un job, c„ci trage toat„ ziua de fiare ? őn condițiile Ón care premiul Mister Olimpia este ridicol de mic (doar 50.000 de dolari) faț„ de munca depus„ (și investiția !) pentru a-l obține, culturiștii trebuie s„ caute resurse financiare Ón alte locuri. Și unii dintre ei (destul de mulți !) le-au g„sit Ón G4P, Ón traducere Gay for Pay, adic„ homosexualitate pe bani.

Mulți culturiști tineri, din lips„ de bani Óncep s„ practice video-chat-ul, principalii clienți fiind homosexuali. Avantajul videochatului este c„ nu ai contact direct cu clientul, Óns„ Ón timpul show-ului acesta Óți cam comand„ ce s„ faci cu corpul t„u, c„ci el pl„tește. Evident, video-chatistul se poate opri c‚nd vrea, poate Óncheia sesiunea, dar… Lumea sex-bussiness-ului este o lume tenebroas„, cu multe capcane și perversiuni ce pot schimba un om. Așa se face c„ mulți culturiști video-chatiști trec la nivelul urm„tor: strip-dance Ón baruri (Ón general baruri gay), sau filme porno gay, ajung‚nd Ón final la prostituție masculin„.

Deloc Ónt‚mpl„tor, anumiți mecena homosexuali, cu dare de m‚n„, se num„r„ printre principalii sponsori ai concursurilor de culturism.

Astfel de b„rbați care ar trebui s„ inspire masculinitate, virilitate și forț„ tipic b„rb„teasc„ devin, forțați de nevoile materiale, curve Ón toat„ regula iar unii dintre ei chiar homosexuali pe bune.

Așa c„, data viitoare c‚nd vedeți un poponar musculos ieșind dintr-un club gay, priviți-l cu compasiune: trebuie s„ m„n‚nce și gura lui ceva.

őn fine, cele scrise aici nu le-am inventat eu, le-am sintetizat dintr-un articol de profil, care d„ și exemple aici:†http://nattyornot.com/why-are-bodybuilders-doing-g4p/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares