†Pe parcursul ultimilor 10 ani am c„utat s„ ajut c‚t mai mulți oameni din MISA despre care credeam c„ sunt prieteni cu mine. Exist„ cel puțin 30 de persoane de la MISA (majoritatea veniți din provincie, și care locuiesc prin ”așez„mintele” din Ferentari și Pipera) c„rora le-am f„cut buletine de București, la mine acas„, p„rinții mei fiind niște oameni inimoși și accept‚nd s„ Ói primeasc„ pe cei pentru care eu am girat moral.

Ast„zi este momentul ca acest vot de Óncredere, acest gir moral s„ fie confirmat – nu cu un gest de prietenie faț„ de mine, ci cu un gest de solidaritate cu rom‚nii care Óși doresc o Rom‚nie mai bun„, f„r„ comuniști.

ői convoc deci pe aceast„ cale, pe cei c„rora au domiciliul la mine acas„, s„ vin„ s„ voteze. Nu vreau s„ dau nume, dar Óntre cei 30 sunt actuali lideri MISA, al„turi de cursanți de r‚nd. Eu voi vota chiar Ónainte de Ónchiderea secției și voi vedea cine a venit s„ voteze.

†Promit c„ indiferent de c‚t de prieteni sau neprieteni am r„mas cu cei ajutați de mine, pe cei pe care Ói voi observa c„ nu au votat, nu Ói voi mai ajuta Ón continuare – c„ci le expir„ buletinele la destul de mulți dintre ei, Ón urm„torii doi ani.

Iar cei ce se duc la vot cu intenția de a vota așa cum le-au recomandat alte persoane, Ói sf„tuiesc s„ Óși fac„ un ad‚nc examen de conștiinț„: s„ nu voteze cu Victor Ponta†doar pentru c„ un anumit lider (fie el și spiritual)†a f„cut aceast„ recomandare.

S„ aveți Ón vedere: c„ interesul unui Óntreg popor trebuie s„ primeze Ón fața interesului unor persoane cu dosare penale; c„ exist„ la acest vot doar dou„ opțiuni: un vot pentru Adev„r și unul pentru Minciun„; un vot pentru Hoție și unul pentru Corectitudine; un vot pentru Regres și unul pentru Progres; un vot pentru Bine și unul pentru R„u.

Iar Ón Rom‚nia, PSD-ul și exponenții lui au fost mereu mincinoși, hoți, r„i pentru țar„.

Uniți, putem salva Rom‚nia de comuniști, putem obține libertatea spre care a fugit Gregorian Bivolaru Ón 2004. Haideți s„ facem din București, din nou, Micul Paris, Ón care s„ poți tr„i și privi liber, ca Ón Marele Paris ūüėČ

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares