Feed on
Posts
Comments

Lecția șamanului

 Tânărul șaman își pregăti desaga de călătorie, apoi îngenunche la picioarele Bătrânului, care îi dădu binecuvântarea de drum lung. La prima geană a zorilor, urca deja poteca abruptă în vreme ce satul dispărea în urma lui, după un colț de stâncă.

În timp ce urca voinicește versantul muntos, deveni brusc nostalgic după satul său și după Bătrân. Nu părăsise niciodată satul, cu excepția micilor incursiuni în căutare de plante, pe tapsanurile abrupte din apropierea satului, alături de Bătrân. De mic copil fusese încredințat bătrânului de către părinții săi. Fusese un copil bolnăvicios, căzând adesea în crize în care își pierdea cunoștința. Bătrânul văzuse în boala lui un semn al zeilor, care cereau copilul pentru a urma calea Spiritelor. Așa că familia lui îl vânduse Bătrânului conform ritualului, pe fereastră, pentru ca spiritele bolii, care așteptau la ușă, să nu îl urmărească. Bătrânul îi schimbase și numele, pentru ca spiritele rele să îi piardă urma. Anii au trecut, iar plantele și incantațiile Bătrânului l-au ajutat să crească puternic și sănătos. Învățase de la Bătrân tot ce l-a putut învăța. Îl asista în ritualurile pentru bolnavi, bătând ritmic, în mica tobă ce avea puterea de a chema spiritele vindecătoare. Învățase de la Bătrân despre Spiritul fiecărei plante de leac, despre cum și când trebuie culeasă fiecare plantă, ce invocație trebuia făcută pentru a face favorabil Spiritul plantei și a-i păstra puterea în planta culeasă. Învățase să călătorească, cu ajutorul tobei, către Spiritul plantei, pentru a cere vindecarea bolnavului. Era pregătit să devină Șaman, căci Bătrânul scădea în putere de la an la an, iar satul avea nevoie de un nou Vindecător.

Atunci, bătrânul a luat hotărârea să îl trimită sus, către satele de pe versantul muntelui. A ars o mână de plante pline de Putere, apoi și-a apăsat degetul mare în cenușa fierbine și rostind o incantație, i-a apăsat degetul pe frunte. Apoi i-a spus:

– Fiul meu, du-te la șamanii din celelalte sate. Chiar dacă vei spăla semnul de pe frunte, ei îl vor vedea și vor ști că eu te-am trimis, pentru învățătură. Te vor primi și vei învăța. Fiecare Șaman are calea lui, este ghidat spre vindecare într-un anumit fel. Eu sunt un Șaman al Spiritelor blânde ale Lunii, care își revarsă binecuvântarea pentru oameni prin plantele de leac. Alți șamani urmează alte căi. Învață de la ei tot ce poți și întoarce-te aici, să ai grijă de oamenii din satul tău.

Așa că pornise la drum, dornic să învețe cât mai mult despre Căile Spiritelor.

A vizitat sat după sat, și de fiecare dată șamanul satului l-a așteptat în pragul colibei sale, fiind înștiințat de către spirite de venirea sa. A învățat Căile Teribile și Căile Blânde, a cunoscut spiritele străvechi convertite în păzitori ai Dharmei, care juraseră în fața lui Budha să ajute orice ființă vie, din compasiune pentru suferința universală. A învățat să accepte moartea ca un final inevitabil al vieții, și să ceară Regilor Karmei o renaștere favorabilă pentru muribund.  

Apoi, într-o zi, a ajuns într-un sat unde o bătrână șaman îl aștepta în pragul colibei sale, conform obiceiului, pentru a-i oferi învățătura. S-a prosternat la picioarele ei, a primit binecuvântarea, a oferit darul de învățăcel și a fost invitat în încăperea pentru ritualuri. Spiritul tutelar al bătrânei Șaman era un străvechi și puternic spirit al cimitirelor, un demon convertit la Dharma de către însuși PadmaShambava. Tocmai atunci, sătenii aduceau un sătean care căzuse de pe o stâncă încercând să salveze o capră dintr-o râpă. Omul avea mai multe oase rupte și abia mai respira. Bătrâna Șaman a cerut ca bolnavul să fie așezat lângă foc iar apoi toți sătenii au părăsit încăperea, cu excepția tânărului Șaman. Bătrâna a închis ochii și a început să murmure invocația. Apoi, a plesnit din palme de trei ori deasupra capului, iar când a deschis ochii, orice fractură dispăruse, iar oasele bolnavului se sudaseră ca prin minune.

Tânărul șaman a pipăit uimit bolnavul, căutând urmele fracturilor. Oasele erau netede, ca și cum nu ar fi fost rupte niciodată ! Încântat, a cerut învățătura respectivă, iar bătrâna i-a oferit transmisia. A aruncat în foc cele 5 ingrediente plăcute Bătrânului Spirit, a desenat cu praf de cărbune din oase mandala acestuia și l-a învățat pe tânărul Șaman cum să invoce puterea vindecătoare a acestuia, șoptindu-i la ureche Cuvintele de Putere. I-a atras atenția că Bătrânul Spirit este un spirit Teribil, iar invocarea lui trebuie făcută cu multă umilință. Încântat de cele învățate, tânărul șaman a părăsit chiar a doua zi satul bătrânei Șaman, plecând spre casă. Simțea că lecțiile lui au luat sfârșit, că a primit toată cunoașterea necesară pentru a-i ajuta pe oamenii din satul său. Dar se însela !

Ajuns în sat, Bătrânul l-a îmbrățișat cu afecțiune, iar el i-a oferit cu lacrimi în ochi, darurile de discipol. Bătrânul le-a acceptat și l-a invitat în casă. Cu impetuozitatea specifică tinereții, tânărul șaman a început să turuie pe nerăsuflate, despre toate minunățiile văzute și învățate, iar spre surprinderea lui, descoperi că bătrânul era deja la curent cu multe din peripețiile sale, semn că Spiritele protectoare îl însoțiseră în călătoria sa.

În acel moment, se iscă mare zarvă în fața locuinței Bătrânului. Sătenii aduceau un bărbat ce căzuse de pe cal și avea o fractură la un picior. Bătrânul i-a invitat pe săteni să așeze bolnavul lângă foc și a început să prepare plantele de leac și atela, dar tânărul șaman l-a oprit cu un gest, și i-a cerut să îl lase pe el să facă vindecarea, cu ajutorul Bătrânului Spirit al Cimitirelor, vindecătorul de oase. Dornic să își împărtășească învățătura, a cerut să fie chemați și șamanii celor două sate învecinate, pentru a le arăta și lor măiestria sa. În tot acest timp, bolnavul făcuse febră și gemea, cuprins de dureri, iar piciorul i se umflase. După câteva ore, sosiră și șamanii din cele două sate învecinate, iar tânărul șaman se puse încrezător pe treabă. Închise ochii, vizualiză mandala, cum îl învățase Bătrâna, apoi când simți că a realizat contactul mental cu Bătrânul Spirit, rosti Cuvintele de Putere și lovi ritualic de trei ori, palmele deasupra capului. Când deschise ochii, descoperi că nimic nu se întâmplase. Fractura era tot acolo. Copleșit de rușine, fugi din încăpere, lăsând pe Bătrân să se ocupe de bolnav cu leacurile sale. Se întoarse spre seară, ca un câine bătut, și îl rugă pe Bătrân să îi explice de ce nu a reușit să facă vindecarea. Bătrânul zâmbi misterios și ridică din umeri. Nedumerit, tânărul șaman insistă în întrebarea sa. Atunci Bătrânul îi spuse:

– Dacă vrei să afli răspunsul la întrebările tale, du-te și cere-l Bătrânei care ți-a oferit această învățătură a vindecării oaselor.

Așa că în zori, tânărul șaman urcă încă o dată poteca abruptă care îl ducea departe de satul său natal. După trei zile de mers, ajunse în satul Bătrânei, dar aceasta nu îl întâmpină în pragul colibei. Se așeză răbdător în fața ușii și își strigă numele, cerând permisiunea de a primi învățătură.

Bătrâna ieși din colibă, cu o figură furioasă, înspăimântătoare, îl luă de o ureche și îl tîrî în colibă, aruncându-l într-un colț. Tînărul șaman se ghemui speriat, ne-înțelegând diferența de atitudine a Bătrânei, față de prima sa vizită. Plângând, îi căzu la picioare, cerând iertare și rugând-o să îi explice cu ce a greșit, și de ce invocația Bătrânului Spirit a dat greș.

Îmbunată de dovezile lui de căință, bătrâna se îndulci la chip și îi spuse:

– Te-am avertizat că Bătrânul Spirit este un spirit Teribil, a cărui invocare trebuie făcută cu umilință. Se pare că mi-ai ignorat sfaturile.

– Dar am acționat plin de umilință – protestă tânărul șaman.

– Se pare că nu ! replică Bătrâna. Nimeni nu îl poate păcăli pe Bătrânul Spirit. Vino cu mine să îți arăt ceva.

Luându-l de mână pe tînărul șaman, Bătrâna îl duse către marginea satului, la o grotă mică închisă cu pietre, transformată în locuință. Înăuntru, lângă un foc, un bătrân zăcea pe un pat, învelit în pături.

– Îl vezi pe acest om ? spuse Bătrâna. Și el a primit odată învățătura de vindecare a oaselor de către Bătrânul Spirit. Vreme de mulți ani, acest om a vindecat o mulțime de oase rupte, devenind faimos pe întregul munte. Oamenii îl respectau, prestigiul său a crescut, o mulțime de discipoli îi ofereau aur pentru a primi învățătura. Treptat, datorită orgoliului, el a uitat motivația corectă a oricărui vindecător: compasiunea pentru toate ființele. El a început să acționeze cu mândrie, dornic să demonstreze altora măiestria sa vindecătoare. La un moment dat, Bătrânul Spirit nu a mai răspuns cererii sale, iar el s-a încăpățânat să insiste, de parcă cererea nu i-ar fi fost auzită de prima dată. Acest lucru l-a mâniat pe Bătrânul Spirit, care și-a arătat fața sa teribilă acestui bărbat. După cum știi, de fiecare dată când o ființă suferă acest lucru se produce datorită ignoranței. Suferințele fizice, datorate vătămărilor trupului, nu sunt decât consecințele duse la extrem ale ignorării legii Dharmei. Ele se datorează încălcărilor Dharmei, care duc la acumularea unei karme de suferință. Bodhisattva-șii dotați cu o imensă compasiune pentru toate ființele, pot alege uneori să își manifeste compasiunea preluând suferința născută din greșelile karmice, fapt care nouă ne apare drept o vindecare miraculoasă, instantanee a corpului fizic. Bătrânul Spirit a a avut o afinitate simbolică cu Dakini ale cimitirelor, oasele fiind simbolul impermanenței și iluziei. Vindecarea oaselor prin preluarea și consumarea suferinței celor vindecați este pentru el un exercițiu spiritual prin care își reaminteșete în permanență că Samsara înseamnă Suferință, iar Suferința, ca și Samsara, este Iluzorie.

- Și totuși, care este suferința acestui om ? întrebă tânărul șaman.

- Bătrânul Spirit i-a dat acestui om boala oaselor fragile. Oasele lui se sparg la cea mai mică mișcare, iar până la sfârșitul acestei vieți, care nu este departe, nu va mai avea nici un os în corp care să nu fie rupt. A primit practic înapoi o parte din suferințele pe care el le-a vindecat cu ajutorul Bătrânului Spirit. Această pedeapsă primită în această lume este tot o formă de compasiune, căci îl va împiedica pe acest om ca după moarte, să cadă în infernul celor mândrii și orgolioși.

 Cutremurat, tânărul șaman se prosternă la picioarele Bătrânei, cerând iertare. Bătrâna îl mângâie pe cap și îi spuse:

- tinere șaman, greșeala ta a fost că ai așteptat sosirea celorlalți șamani, dormic să îți demonstrezi aptitudinile, în loc să vindeci imediat suferința bolnavului. Bătrânul Spirit a văzut că în inima ta dorința de recunoaștere și respect era mai puternică decât compasiunea, și de aceea ți-a refuzat cererea. Mai ai încă multe de învățat despre Căile Spiritelor. Mergi înapoi în satul tău și nu mai încerca să invoci puterea Bătrânului Spirit. Această cale nu este pentru cei slabi în fața tentației orgoliului. Ai văzut care este pericolul care te paște.

Tăcut, tânărul șaman plecă spre satul său. 

loading...

13 Responses to “Lecția șamanului”

 1. Neele says:

  Tehnica miau pentru vindecarea oaselor rupte:
  https://www.youtube.com/watch?v=u38xZsCTCOY

  Lol!

 2. _Eu~ says:

  …_Haai domnule Rapcea_!~..si dumneata acuma ce subiect ti-ai gasit sa pui in lumina aci’..pe sait bineinteles si in de ajun de craciun_!~!..Auzi tu’ ! lectia samanului tibetan pusa in lumina marei scenei cu miros de Hazna numita Ro’_!!!…Baaai fraate_~..nu prea rimeaza_!..nu prea e in acord cu realitatea_!,..noastra cea inca~[ Basist ]~Mirtist_BIVOLARA_!~_plus tanti Moni’Macovei pe post de mare Matroana la Ashram_uri normal_!!..ca nu la altceva ma ginde_AM_!!!..Pur si simplu nu merge_~!!!,..Nu_!, dvs. trebuie sa aduceti aici pe blog doar citate si fragmente celebre din marea intelepciune Bivolara_!~..Nuuu_?..doar e inca in voga_~..altfel nu prinde la publicul larg de la noi_!!!…ca dovada_:..a vrut sa vina Dalai Lama si pe la noi ??…A vrut normal_!~..da lo’ lasat Nenorocitii_??…Nuuuu’ !, ca cica prin prezenta sa aci’ le da apa la moara autonomistilor din Harghita si Covasna in speta_!!…Aaaiurea_!..Bineinteles ca aceste afirmatii a Lacheilor din presa cea ticalosita nu sint altceva decit niste Minciuni_ORDINARE_ de cea mai joasa speta !!!..doar simple motive_!!!…Vrei sa le ia si sa eclipseze practic din aura aia de Spiritualitate PUR autentica de tip BIVOLAR’_Mioritic’_Autohtona_??..Nu cumva_!!~…_Niste IMPOPSTORI_si_Nenorociti_!!!!_,_Spalatori pe banda rulanta de creiere_!!!_…Deci domnulee Rapcea ! Hai totusi sa fim seriosi zic_Eu~_!..Uite si dumneata ! vine anul nou acuma_!…cu al sau celebru Revelion a Urino_F~utariei si cu integrare in absolut desigur_!..ca altfel_~!!~…Nuu_?..asta subiect adevarat_!!…sau_?…Apropos_!…Uite un subiect din partea mea ca idee, foarte interesant de readus pe tapet aici pe blog si implicit de reimprospatat memoria colectiva a fostilor dar si actualior mai vechi sau mai noi cursanti din marea famiglie a MISEI_!…Deci_: Va mai aduceti aminte ca in prima decada a anilor 90′ aici la BV_( Eu nu locuiam in oras in acele timpuri )_a fost un mare sacandal in cadrul filialei locale provocat culmea de catre un copil, care chiar cu a sa minte specifica unui copil, nu ii mai retin virsta, a reusit sa le arate adevarta fata a lor celor din ierarhia superioara a Sectei, deomnstrind practic ceea ce spun Eu de aici pe forumuri de ani de zile_:..ca nu sunt altceva decit niste IMPOSTORI_si_K-nalii_!!!…cautati prin arhiva personala si readuceti acest intersant subiect pe tapet_!!…Cert este ca acel copil a reusit sa le deschida ochii mintii unora si astfel sa determine destui cursanti MISA, unii din anii superiori din acea vreme sa abandoneze defintiv Secta_!!!…A fost mare scanadal si panica in cadrul Sectulitei_!!…Sint convins ca va mai aduceti aminte_!!!…Subiectul fiind dezbatut in toate filialele din tara_!!…._Niste_NEMERNICI_!!!!_…In fine_!…Deci stimate domnule av. G. Rapcea ! Asta da subiect pe masura ! Nuuu despre Budhismul tibetan deoarece nu tine si ii este imediat dispersat si anulat efectul atita timp cit Ciuma_MISEI e inca la loc de cinste in rindul printre celelalte curente spirituale si religioase vizibile de la noi~…Asa ca va asteptam dupa anul nou si cu ceva noutati din trecutul lor cel glorios_!!!!!!!!!!!!_…..~si La multi ani_~_~_~…………P.S. ..Era sa uit !…In prezent copilul respectiv de atunci e ditamai omul matur_~..Pe unde mai E_?…Si ce mai face in zilele noastre_???…??_~_~_~_~

 3. _Eu>~ says:

  ..Again_!_usor modificat_!!…_~~~_Domnule Rapcea_!~..si dumneata acuma ce subiect ti-ai gasit sa pui in lumina aci’..pe sait bineinteles si in de ajun de_( fost_)_craciun culmea_!~!.._Auzi tu’ ! Lectia samanului tibetan pusa in lumina marei scene cu miros de Hazna numita Ro’_!!!!!!!_!…_~Baaai fraate_~..nu prea rimeaza_!..nu prea e in acord cu realitatea_!,..noastra cea inca~[ Basist ]~Mirtzist_BIVOLARA_!~_plus tanti Moni’_Macovei pe post de mare Matroana la Ashram_uri normal_!!..ca nu la altceva ma ginde_AM_!!!..Pur si simplu nu merge_~!!!,..Nu_!, dvs. trebuie sa aduceti aici pe blog doar citate si fragmente celebre din marea intelepciune Bivolara_!~..Nuuu_?..doar e inca in voga_~..altfel nu prinde la publicul larg de la noi_!!!…ca dovada_:..a vrut sa vina Dalai Lama si pe la noi ??…A vrut normal_!~..da lo’ lasat Nenorocitii_??…Nuuuu’ !, ca cica prin prezenta sa aci’ le da apa la moara autonomistilor din Harghita si Covasna in speta_!!…Aaaiurea_!..Bineinteles ca aceste afirmatii a Lacheilor din presa cea ticalosita nu sint altceva decit niste Minciuni_ORDINARE_ de cea mai joasa speta !!!..doar simple motive_!!!…Vrei sa le ia si sa eclipseze practic din aura aia de Spiritualitate PUR autentica de tip BIVOLAR’_Mioritic’_Autohtona_??..Nu cumva_!!~…_Niste IMPOSTORI_si_Nenorociti_!!!!_,_Spalatori pe banda rulanta de creiere_!!!_…Deci domnulee Rapcea ! Hai totusi sa fim seriosi zic_Eu~_!..Uite si dumneata ! vine anul nou acuma_!…cu al sau celebru Revelion a Urino_F~utariei si cu integrare in absolut desigur_!..ca altfel_~!!~…Nuu_?..asta subiect adevarat_!!…sau_?…Apropos_!…Uite un subiect din partea mea ca idee, foarte interesant de readus pe tapet aici pe blog si implicit de reimprospatat memoria colectiva a fostilor dar si actualior mai vechi sau mai noi cursanti din marea familie a MISEI_!…Deci_: Va mai aduceti aminte ca in prima decada a anilor 90′ aici la BV_( Eu nu locuiam in oras in acele timpuri memoriale )_a fost un mare sacandal in cadrul filialei locale provocat culmea de catre un copil, care chiar cu a sa minte specifica unui copil, nu ii mai retin virsta, a reusit sa le arate adevarata fata a lor celor din ierarhia superioara a Sectei in frunte cu Bivolaru_insasi_!, demonstrind practic ceea ce spun Eu aici pe forumuri de ani de zile_:..ca nu sunt altceva decit niste IMPOSTORI_si_K-nalii_!!!_…cautati prin arhiva personala si readuceti acest intersant subiect pe tapet_!!…Cert este ca acel copil a reusit sa le deschida ochii mintii unora si astfel sa determine destui cursanti MISA, unii din anii superiori din acea vreme sa abandoneze defintiv Secta_!!!_…A fost mare scandal si panica in cadrul Sectulitei_!!…Sint convins ca va mai aduceti aminte_!!!…Subiectul fiind dezbatut in toate filialele din tara_!!…._Niste_NEMERNICI_!!!!!!_…In fine_!…Deci stimate domnule av. G. Rapcea ! Asta da subiect pe masura ! Nuuu’ despre Budhismul tibetan deoarece nu tine si ii este imediat dispersat si anulat efectul atita timp cit Ciuma_MISEI e inca la loc de cinste in rindul si printre celelalte curente spirituale si religioase vizibile de la noi~…Asa ca va asteptam dupa anul nou cu ceva noutati si din trecutul lor cel glorios_!!!!!!!!!!_…..~si La multi ani_~_~_~…………P.S. ..Era sa uit !…In prezent copilul respectiv de atunci e ditamai omul matur_~..Pe unde mai E_?…Si ce mai face in zilele noastre_???…??_~_~_~_~

 4. Neele says:

  Priviti inca o data har-ta tarii! (introducere)

  Google maps are culori frumoase. Desi s-ar putea sa apara de cei care sa spuna ca roz nu e roz, e galben sau … altceva. Poate intuiti singuri care este directia, si fara initieri. Hai ca se poate! 🙂 (cuprins)

  Nu uitati sa ii iubiti pe moldoveni pt. ca si ei va iubesc pe voi! (incheiere)

 5. Saso says:

  Pe orice tara apesi devine acea culoare rozalie. Nu vad directia.
  Despre Ucraina am putea sa comentam ceva, pentru ca este singura tara care nu devine roza cand dai click pe ea.

 6. Neele says:

  Ok, ok, am avut o colega din Ucraina.
  Vorbea prea mult ruseste si dormea mult si era prea isteata. Am s-o contactez pe google+ ca sa nu intru cu vreo treaba neterminata in 2015.
  Tu esti de vina, Saso!

 7. abc says:

  MR își încearcă mâna deja la povești pentru copii… Modelul basmului clasic, doua fire împletite frumos, unul literal aberant cu unul emoțional adevărat. Așa trece orice gălușcă de facultatea critică infantilă…

  Ritmul unei tobe este defapt sunetul adevarului cu fiecare bătaie sosită la momentul promis iar în cazuri mai grave invocă vraciul cântecul spiritului frunzei de coca și anestezia disociativa este completa. Apoi trage oasele la loc și după amnezie este exact cum a povestit pescarul naționalist la cârciumă iar cuvintele secrete de putere sunt “Deep Throat” 😉

  Un an nou fericit!

 8. Flagg says:

  Apropo de samanism, exista si un fel de “latura intunecata”(“darkside” a la star wars) a lui care e mai rar pomenita de catre occidentalii actuali. Pe langa samanii care isi dedica viata vindecarii si ajutorarii membrilor comunitatilor lor, mai exista si altii care se ocupa in majoritatea timpului cu diverse forme de vrajitorie distructiva si care isi aleg de multe ori victimele nu doar dintre rivalii si dusmanii clanului sau tribului din care fac parte, ci chiar dintre membrii propriei comunitati(de obicei persoane vulnerabile – copii, batrani etc.). Si care uneori folosesc practici care ar putea sa ii faca chiar si pe aghori tantrici sa para niste mici copii inofensivi pe langa ei.
  Un exemplu in aceasta directie poate fi gasit aici:

  https://sitareist.wordpress.com/2013/02/19/an-archaic-form-of-biopower-of-the-shamanism-in-guyana-dark-shamans-kanaima-and-the-poetics-of-violent-death-by-neil-l-whitehead/

  Sunt si cateva aspecte care nu prea sunt punctate acolo in articol. Unul ar fi cel ca in zona respectiva din America de Sud in ultimele secole printre victimele preferate se numarau misionarii crestini si amerindienii convertiti la crestinism.
  Un altul ar fi cel ca, daca tin eu bine minte ceva ce citisem mai demult, unul dintre scopurile ritualurilor respective ar fi fost si cel ca victima sa moara inclusiv pe plan spiritual, adica victima sa nu mai poata avea nici un soi de viata de apoi, fie in Lumea Cealalta fie prin reincarnare pe Pamant. Adica, pe scurt, se urmarea stergerea completa din existenta a victimei. Iar chestia asta imi aduce mie aminte cumva de niste faze din serialul “Vikings”, cand Ragnar ii explica parca lui Bjorn ca scopul executiei de tip “blood eagle”(cea cu scoaterea plamanilor in afara cutiei toracice) era ca victima sa urle de durere si astfel sa fie umilita in ultimele ei clipe de viata si sa nu mai poata ajunge in Valhalla.

  In fine, inca o chestie. In finalul articolului se face trimitere si la niste practici europene puse in practica de crestini in forma organizata de catre stat(!) pana foarte de curand(!). Un exemplu in aceasta directie ar fi practica britanica a executiilor de tip, “hanged, drawn and quartered” care a fost scoasa din codul penal britanic de-abia in anul 1870(!) – e cam ceea ce apare, intr-o forma foarte cenzurata, evident, la finalul filmului “Braveheart”, pentru cei care au vazut filmul respectiv.

 9. Flagg says:

  Un detaliu mai ciudat in ce ii priveste pe multi dintre samanii “intunecati” din America de Sud este faptul ca desi zona este renumita pentru abundenta de plante, substante si mixturi de substante psihoactive utilizate(ex. ayahuasca, datura, cactusul San Pedro, toxinele din pielea unor specii de broaste etc.), pentru categoria asta aparte de samani “the drug of choice” pare sa fie nicotina din tutun. Practicile lor includ si lungi retrageri in care postesc si consuma cantitati enorme(pentru un occidental) de tutun, iar apoi continua sa consume tutun intr-un mod care pentru un fumator occidental obisnuit ar parea nebunesc(si potential letal). Ajung pana la stadiul in care sufera din cauza asta modificari corporale vizibile si caracteristice(paloare cadaverica, buze innegrite, halena specifica etc.), iar aceste modificari sunt folosite uneori pe post de semne de recunoastere atunci cand comunitatea de origine se satura la un moment dat de atrocitatile lor si trece la represalii. Represalii care sunt uneori aproape la fel de brutale ca atrocitatile care le-au cauzat.

  Iar chestia asta imi aduce aminte de un tip anume de articole de prin presa mainstream occidentala in care sunt prezentate cu oroare cazuri in care prin diverse colturi ale lumii(America de Sud, Africa, Noua Guinee etc.) diverse persoane suspectate de vrajitorie sunt linsate, arse de vii etc. de catre membrii comunitatilor din care fac parte. De obicei in articolele respective se da vina pe persistenta unor superstitii absurde in randul populatiilor din zonele respective(in unele cazuri e adevarata chestia asta, cum e cazul cu copiii ucisi in mod absurd pe motiv ca ar fi cumva nascuti cu anumite calitati malefice) si nu prea se pune intrebarea “dar daca frica asta atat de inradacinata in zonele respective nu provine totusi in mod exclusiv din superstitie ci realitatea este ceva mai complexa si exista si niste chestii reale care ii ingrozesc pe oamenii aia de ii fac sa isi piarda controlul in anumite momente si devin la randul lor ucigasi sadici?”

  Alta chestie care ar trebui sa ii intrige pe occidentali este frecventa destul de mare cu care astfel de practicanti mai “intunecati” ajung sa fie angajati in serviciul oamenilor de afaceri si in cel al actorilor angajati in luptele politice din diverse colturi ale lumii: America de Sud, Africa, Haiti(in cazul asta e notoriu cazul lui Papa Doc Duvalier), Tailanda etc. Iar metodele utilizate in unele dintre cazurile astea fac ca povestile autohtone cu flacara violet si vrajitorul schiop al unei anumite blonde sa para prin comparatie niste chestii aproape cu totul benigne, o simpla joaca de copii.

  La tailandezi in particular, din cate am putut sa imi dau eu seama, cred ca e vorba in chestiile astea si de o influenta tantrica pe undeva, desi acolo domina budismul Theravada. E prezent un soi de combinatie de samanism, vrajitorie si influente tantrice.
  O discutie interesanta apropo de omniprezenta in Tailanda a unor tipuri de practici magice utilizate in viata economica si politica puteti gasi aici(desi partile mai urate ale fenomenului nu sunt prea abordate – nu totul e negru in practicile astea ci au de cele mai multe ori un caracter ambivalent, iar uneori sunt cumva “sublimate”/”pacificate” in mod voit de diversi practicanti budisti care incearca sa anihileze cumva latura mai nasoala si in acelasi timp sa raspunda si cererilor membrilor populatiei care vrea in continuare sa apeleze la metode din astea):

  https://www.youtube.com/watch?v=jjcZQp0aqDc&feature=youtu.be

 10. Flagg says:

  Dar incidente cu adevarat urate ce implica anumite practici se intampla si in Tailanda si in tarile din jurul ei. Un exemplu aici(incidentul a avut loc in Laos, dar e vorba de o practica particulara pentru care de obicei tailandezii sunt faimosi in zona):

  http://www.news.com.au/breaking-news/man-killed-wife-for-lucky-lotto-feotus/news-story/53581f0d2a2f0515bccb81147d58ec8b

  Acolo era vorba de o tentativa de a castiga la loterie prin mijloace magice. Dar acelasi mijloc este utilizabil, in opinia celor care se ocupa cu asa ceva pe acolo, si pentru obiective ce tin de politica si de afacerile la nivel mare.

  Iar daca lucruri din astea chiar se intampla prin multe zone ale globului, e de mirare ca apoi unele comunitati locale o iau razna si incep sa vaneze, la propriu, vrajitori si vrajitoare?
  Chestia asta nu poate fi nicidecum o scuza pentru represalii sau tentativele de represalii, dar indica faptul ca explicatiile oferite de multe ori de catre mass-media occidentala(gen “sunt tarani needucati etc.”) sunt cam simpliste.

 11. Flagg says:

  Tot Tailanda:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8574225.stm

  “When Thai red-shirt opposition protesters spilled their own blood at key locations in Bangkok, they were not just making a show for the TV cameras, as the BBC’s Vaudine England has been finding out.

  But red-shirt leaders said the blood spilling was a sacrifice for democracy and a curse on the government.

  In the battle for Thailand’s political soul – played out over several years by “yellow” and “red” waves of protesters – symbolism is probably the most important weapon.

  A powerful belief in astrology and the supernatural (‘saiyasat’) co-exists alongside an increasingly commercial, globalised culture.

  This is not just a frame of mind found in far-flung rural areas. Many of the country’s top leaders, civilian and military, have actively participated in magical rituals to seek special powers and enlist them on their side.

  A leading historian of Thailand, Chris Baker, and top economist and political analyst Pasuk Phongpaichit, have produced a paper entitled “The spirits, the stars, and Thai politics”.

  It outlines several instances of serious consultation by leading political figures – from former prime minister Thaksin Shinawatra to the generals who led the coup against him in 2006 – with astrologers, spirit mediums and supernatural forces.

  It details events such as damage to specific shrines and the smashing of a statue at the famous Erawan shrine in central Bangkok as efforts to either harness or distract spiritual forces at times of political tension.

  “Of course this is not new; but there does seem to be a definite correlation between periods of military rule and upsurges of interest in supernatural influences on Thai politics,” the authors wrote.

  Cosmically therefore, when the leaders of the red-shirted United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) created ceremonies to spill blood at the entrances to the seat of government, it was intended as a powerful curse.”

 12. Neele says:

  alley-gully, descrii dar nu pui in practica.
  mai stii ceva? barfesti f. mult.
  crezi ca de fapt n-ai pic de coaie chiar daca le fumezi ca naga-sii.
  mi parere si nu ti-o schimbi.

 13. Flagg says:

  @Neele
  “descrii dar nu pui in practica.”

  De unde stii tu asa de sigur? : — )

  E drept ca practici din astea naspa cu blesteme care vizeaza distrugerea cuiva n-am incercat vreodata, dar atat pentru ca nu mi se par ok in sine practicile respective cat si pentru ca nici nu mi s-a intamplat inca in viata asta sa mi se puna pata pe cineva la modul extrem. Si sper sa nici nu ajung vreodata sa simt vreo antipatie atat de puternica fata de cineva. Mi-au ajuns conflictele pe care le-am avut in trecut, iar in cazul lor am reusit(zic eu) sa imi pastrez controlul si sa nu ajung sa urasc la modul extrem pe cineva.

  Dar unele tehnici preluate din samanism le-am incercat, de exemplu cele care urmaresc obtinerea de viziuni. Si am constatat ca functioneaza. Si nu-ti trebuie nici vreun soi de initiere sau vreo recuzita mai aparte ci sunt de ajuns un mp3 cu ritm de tobe specific, niste casti si urmarea unor pasi anume ai tehnicii(sa te pui culcat pe sol, de preferat in intuneric, sa vizualizezi in moc activ la inceput niste chestii, dupa care sa lasi sa decurga in voia lor imaginile etc.).
  E chiar mult mai simplu decat cred multi(e drept insa ca m-a ajutat foarte mult in privinta asta practica anterioara a unor tehnici de meditatie).

Leave a Reply