Asociația Provita Media și Asociația PRO VITA filiala București va invit„ la conferința cu tema „Educația sexual„ și sexualizarea copiilor. Situația din Marea Britanie”. Invitat„: d-na Antonia Tully, coordonatoarea campaniei „Safe at School” („őn siguranț„ la școal„”) din Marea Britanie.

Poster-Antonia-Tully-final-web1

Evenimentul va avea loc luni, 16 martie, de la ora 18.00, Ón sala Rotterdam a Hotelului „Double Tree”, strada Nerva Traian, nr. 3A (clic pentru hart„). Intrarea este liber„. Se asigur„ traducere Ón rom‚n„.

Antonia Tully este coordonatoarea programului „Safe at School” (őn siguranț„, la școal„) al Societ„ții pentru Protecția Copilului Nen„scut (SPUC), Londra. Este mam„ a 6 copii. Prin campania „Safe at School”, Antonia Tully a sprijinit p„rinții din Marea Britanie Ón relația lor cu școala și autorit„țile privind orele de educație sexual„. A vorbit la nenum„rate adun„ri publice, prezent‚nd situația real„ din școlile britanice.

Evenimentul este organizat Ón contextul Ón care Ón Rom‚nia se pune tot mai insistent problema introducerii educației sexuale ca materie obligatorie Ón școli. Deși nimeni nu contest„ necesitatea Óndrum„rii copiilor Óntr-o lume Ón care sunt supuși unui bombardament informațional continuu, se pune Óntrebarea cum și cine are aceast„ sarcin„. Trebuie educația sexual„ s„ Ónsemne studierea explicit„ a aspectelor referitoare la actul sexual și contracepție, sau s„ se concentreze pe impactul moral și sufletesc al intimit„ții, mai ales al intimit„ții prea timpurii? Ar trebui ca aceste aspecte s„ fie „standardizate” și l„sate Ón grija funcționarilor statului sau ar trebui s„ fie o preocupare a p„rinților, care cunosc cel mai bine gradul de dezvoltare psiho-emoțional„ al copiilor lor?

Iat„ Óntreb„rile la care este chemat„ s„ le r„spund„ p„rinților din Rom‚nia d-na Antonia Tully, folosind experiența Marii Britanii, una din ț„rile Ón care educația sexual„ se face de timpuriu.

ALTE DETALII LA http://www.culturavietii.ro/2015/03/06/invitatie-conferinta-educatia-sexuala-si-sexualizarea-copiilor-situatia-din-marea-britanie/

_Web_______________________________

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares