Cine s-ar fi g‚ndit c„ nevast„-mea, care se m‚ndrea cu ad‚ncile ei r„d„cini bucovinene dinspre ambii p„rinți, ar fi de fapt de sorginte t„t„roaic„, din neamul Chan ?

Ei bine, iat„ c„ adev„rul a ieșit Ón final la iveal„, Ón urma lecturilor aprofundate ale unei studioase colege, care mi-a și dezv„luit uluitorul, misteriosul și fatalul secret al numelui de familie al soției, HÓncean.

Cic„ pe vremea lui Ștefan cel Mare, voievodul a Ómpropriet„rit cu p„m‚nt prin Bucovina pe niște t„tari care Ól serveau pe el, și de ale c„ror servicii a fost foarte mulțumit. Aceștia au Óntemeiat satul Bosancea, dup„ numele liderului lor, Bosancea. Bos‚ncean vine de la Bo San Cean, adi≠c„ Bo, fiul lui Cean. Din aceast„ r„d„cin„ Chan (se citește Cean), de altfel foarte comun„ și Ón China dup„ invazia mongol„, se trage și neamul HÓncean, din Ciprian Porumbescu (Stupca), jud. Suceava.

Așadar, undeva, departe, Ón negura trecutului genealogiei sale, nevast„-mea și Jackie Chan au avut un str„moș comun, aprig, lupt„tor, r„zb„t„tor, care le-a transmit gena asta, a Chan-ilor.

Așa c„, pe aceast„ cale, transmit un avertisment serios tuturor dușmanilor mei: P√ZEA, c„ sunt Ónsurat (Ónarmat și periculos) cu o HÓnChan, și nu mi-e team„ s„ o folosesc ūüôā

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares