Confruntarea candidaților pentru conducerea Baroului București – pe 14.05.2015 ora 12 la Hotel Royal

Este o dezbatere mai mult dec‚t necesar„, Ón care fiecare candidat va veni și se va prezenta ca atare, Ón fața aleg„torilor, ca s„ nu mai vot„m tot felul de specimene ce nu ne reprezint„. Intrarea este liber„. Iat„ și programul:

Agenda_finala_Dezbatere_14_mai_2015-page-001
Agenda_finala_Dezbatere_14_mai_2015-page-002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *