DESPRE NEVOIA DE OAMENI NOI SI INTEGRII…

prezentare rapcea.ro: preiau de pe site-ul ADSA.ro materialul de campanie al colegei Alina Cristina Sirbu pentru congresul avocaților al UNBR din 3-4 iunie 2015. Recomand cu căldură   trimiterea Alinei în calitate de delegat la Congresul UNBR – cu atât mai mult cu cât descopăr că multe din propunerile formulate de mine anul trecut se regăsesc și în proiectul ei de propuneri – semn că problemele respective sunt corect identificate și necesită atenția Congresului Avocaților.

image Constat, pe zi ce trece, cat de multa nevoie are profesia noastra de sange proaspat. De oameni noi, tineri si integrii…De confrati care sa aiba ca prioritate viitorul profesiei si nu interese particulare sau personale..Care sa lupte pentru interesul profesiei si al confratilor, care sa nu genereze divizare si vrajba – intre “stagiari” si “definitivi”, intre “independenti” si “corporatisti” sau intre “litiganti” si “consultanti”, care sa repuna profesia pe traseul firesc si care sa redea Baroului Bucuresti importanta si, de ce nu, maretia de odinioara…Unul dintre confratii tineri care dovedesc, zi de zi, ca merita respectul si increderea noastra este Alina Sarbu..
 

Av. Daniel Fenechiu

Stimați colegi,

Vă aduc la cunoștință faptul că în data de 24 mai 2015 voi candida pentru demnitatea de delegat la congresul UNBR din 4-5 iunie 2015. Profit de această ocazie pentru a prezenta unele dintre propunerile care apreciez eu că sunt necesare pentru a fi puse în discuție spre dezbatere și aprobare în forumul suprem al avocaților:
-    în primul rând se impun măsuri concrete pentru protejarea profesiei de avocat în fața tendințelor tot mai accentuate din partea altor profesii liberale de a ne prelua din atribuțiile specifice profesiei de avocat. În acest sens, o propunere concretă ar fi ca la nivelul Baroului București și cu atât mai mult la nivelul Consiliului UNBR să ia ființăalina cristina sarbu un departament care să analizeze propunerile legislative aflate pe traseul legislativ și să înainteze în timp util informări și observații astfel încât nici o propunere legislativă să nu ne mai surprindă nepregătiți, dând răgazul avocaților implicați în procesul legislativ să ia măsuri în vederea protejării profesiei. O altă măsură urgentă este cea a constituirii unui departament de lobby care să aibă drept unică sarcină contactul direct cu parlamentari (deputați și senatori) avocați, în vederea unei reacții coerente la atacurile la adresa profesiei.
-    Re-inserarea în Legea CNSAS și legea Avocaților, a prevederilor privind obligativitatea candidaților la funcții de conducere în organele de conducere ale profesiei (Barou, Comisii, UNBR, CAA, etc.) a declarației autentice că nu au colaborat cu securitatea și nu au făcut poliție politică. În prezent, pericolul pentru avocații de carieră vine nu atât de mult din partea avocaturii clandestine cât din partea avocaților foști securiști sau colaboratori ai securității, care intră în profesie cu scutire de examen venind din diferite profesii juridice și care se folosesc de relațiile dobândite pentru a acapara clientela – exercitând de multe ori un veritabil trafic de influență – ce are ca efect o proastă imagine a avocaturii din România.
-     Necesitatea efectuării periodice de verificări privind activitatea Caselor de Asigurări ale Avocaților. Această obligație este prevăzută și în lege însă a fost ignorată sistematic din cele mai diverse motive: s-a invocat fie lipsa banilor pentru un audit, fie lipsa comunicării (refuzul caselor județene) cu privire la situația reală bugetară a acestora – către Casa centrală. Declararea de către conducerea Casei Centrale, a FALIMENTULUI Filialelor Caselor de Asigurări Județene, care nu înțeleg să aplice măsurile impuse de către conducerea Casei Centrale și de către Congresul UNBR, cu mențiunea expresă a solicitării atragerii răspunderii patrimoniale a administratorilor acestor Case. Scăderea cuantumului penalităților percepute de către Casa de Asigurări a Avocaților la 0,1% pe fiecare zi de întârziere, cu limitarea acestor penalități, conform legii, la valoare maximă a sumei datorate. Acordarea posibilității de auto-suspendare din activitate, fără obligativitatea achitări penalităților la zi, și suspendarea aplicării de penalități la Casa de Asigurări a Avocaților, pentru avocații care doresc să se suspende din profesie, pe durata suspendării.
-    Garantarea protecției cabinetelor individuale de avocat, în fața intenției explicit exprimate a unor membri cunoscuți ai unor societăți mari de avocatură de a impune exercitarea profesiei de avocat în cadrul exclusiv corporatist prin tot felul de măsuri, gen: – specializarea avocaților pe domenii limitative, crearea unor condiții legale ce favorizează societățile mari în detrimentul cabinetelor individuale.
-    Sunt pentru cumpărarea/construirea unui sediu adecvat pentru Baroul București, deoarece toate cârpelile și reparațiile vechiului sediu au înghițit și înghit sume colosale de bani, sume care ar fi fost suficiente pentru achiziționarea/construirea unui sediu nou. Astfel s-ar putea evita situația penibilă în care, cel mai mare barou din țară nu are unde să își țină adunările generale.
-    Apărarea drepturilor și intereselor avocaților din oficiu întrucât ei desfășoară un serviciu public, însă din păcate acesta nu este remunerat în mod corespunzător. În acest sens, susțin propunerea efectuării unui memorandum către Ministerul justiției în vederea alocării în regim de urgență, în actualul exercițiu bugetar, din fondurile de rezervă ale ministerului, a sumelor de bani necesare suplimentării onorariilor avocaților din oficiu. În prezent, onorariile sunt de 100, 200 sau maxim 400 de lei de dosar, indiferent de nivelul de jurisdicție sau de numărul de termene. În aceste condiții, apreciez că protocolul încheiat în anul 1996 este depășit, fiind necesare modificări de substanță la acesta. Pe de altă parte, sistemul de retribuire efectivă a dosarelor și sumelor este cel puțin defectuos. Propun inserarea în Protocol a următoarelor criterii pe care judecătorul să le aibă în vedere obligatoriu la stabilirea în concret a onorariului: complexitatea cauzei, nivelul de jurisdicție, întinderea în timp a cauzei, astfel încât să existe o proporționalitate între efortul depus de către avocatul din oficiu și retribuția primită. Schimbarea sistemului de virare a banilor pentru oficii: propun ca banii pentru oficii să fie virați fie direct de Ministerul justiției către un cont special deschis al Serviciului de Asistență Juridică din cadrul fiecărui barou, iar nu în contul Curților de Apel , cum este în prezent, de unde banii sunt virați cu mari întârzieri deoarece asistența din oficiu figurează în bugetul Curților la capitolul “alte cheltuieli”.
-    Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de operator de date cu caracter personal, în sensul includerii categoriei profesionale a avocaților (alături de personalul auxiliar al Ministerului Justiției) – în legea privind persoanele care au dreptul să acceseze în mod direct, în vederea asigurării serviciilor avocațiale în instanțele de judecată, a bazei de date a ECRIS, pe bază de nume de utilizator și parolă.
-    Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de recunoaștere a calității de MANDAT AUTENTIC a delegației avocațiale în fața autorităților publice (inclusiv organele de poliție – care în prezent nu acceptă obținerea de către avocați a cazierelor judiciare pentru clienți, ci doar în baza unor procuri notariale autentice).
-    Votarea propunerii privind crearea unei platforme de tip forum pe siteul UNBR, cu circuit închis, unde doar avocații să poată avea acces, pe bază de nume și parolă, în vederea dezbaterii proiectelor în curs, inițierii de proiecte și susținere a acestora prin liste de susținere electronice (poll-uri), pentru a crește implicarea tinerilor avocați în dezbaterile și problematicile specifice profesiei de avocat.

Av. Alina Cristina Sarbu

sursa: ADSA.ro