Un prieten de-al meu țigan, a c„rui prietenie o prețuiesc, mi-a spus o idee genial„, care dac„ ar fi pus„ Ón practic„ ar pune pe butuci toate partidele politice marca FSN-PSD.

Propunerea legislativ„ ar fi una simpl„: Ón legea partidelor, s„ fie f„cut„ o modificare care s„ interzic„ publicarea semnelor electorale ale partidelor pe buletinele de vot. Semnul electoral aduce voturi Ón Rom‚nia. Nu denumirea partidului, nu programul politic, nici candidații. De-aia PSD-ul și-a schimbat de 5 ori numele (din FNS-FDNS-PSDR-PSD), Óns„ nu și sigla.

S„ vezi atunci panic„ la urne ! S„ vezi cum organizeaz„ Ón regim de urgenț„ PSD-ul școli de alfabetizare pentru votanții neștiutori de carte, și cum crește rata alfabetiz„rii Ón Rom‚nia. Nu o s„ se mai poat„ vota dup„ sistemul gen: bulibașa Óși str‚nge șatra roat„, sau primaru str‚nge toate babele și moșii la prim„rie, și ar„t‚ndu-le afișul electoral le spune

– Vedeți semnu „sta ? Trandafirii roșii. Trei ! Pe ei trebuie s„ puneți ștampila ! Unde vedeți trei trandafiri, puneți ștampila !

Așa, m„car s„racii analfabeți se vor alege și ei cu ceva Ón urma vot„rii odat„ la patru ani: cu darul cititului.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares