Către

Președintele României, Klaus Johannis

Subsemnații Lazarus Luis-Vicentiu, Calotă Nicolae, Tociu Mihai, Știolică Florin, Matei Alexandru și Rapcea Mihai, în calitate de cetățeni români și protestatari în cadrul manifestărilor stradale din ultimele zile, răspundem apelului la dialog lansat de domnia voastră și ne exprimăm dorința de a fi primiți în audiență în vederea discutării unor revendicări concrete care sunt de natură să conducă la atingerea scopului ce animă societatea civilă românească, și anume schimbarea actualei clase politice.

Propunerile noastre punctuale vizează schimbarea pe cale democratică a componenței Parlamentului prin eliminarea tuturor barierelor ce împiedică accesul cetățeanului la fencțiile elective în Stat. Dorim inițierea unor modificări în legea electorală care să permită egalitatea reală de șanse pentru candidații tuturor partidelor și a candidaților independenți.

În acest sens, propunem modificarea in totalitate a Legii nr. 208/2015 privind alegerile parlamentare precum și a legislației conexe cu următoarele amendamente:

 • interdicția expresă a participării la alegeri pe o perioadă de 10 ani a persoanelor ce au deținut funcții de conducere în fostul Partid Comunist Român
 • interzicearea redestribuirii voturilor celor ce nu au întrunit numărul de voturi necesar intrării în Parlament.
 • Aplicarea voinței populare exptimate prin referendum în sensul scăderii numărului de parlamentari la 300.
 • abrogarea prevederilor legale privind întrunirea unui prag electoral minim pentru accesul în Parlament.
 • Interdicția finanțării din fonduri private a campaniilor electorale. Campaniile electorale să fie finanțate în mod egal de la bugetul de Stat, cu obligația ca formațiunile politice ce nu acumulează un număr minim de voturi (spre exemplu 50.000 de voturi) să fie obligate la restituirea sumelor primite cu titlu de fonduri electorale.
 • Egalitate de tratament pentru toate formațiunile politice și persoanele înscrise în cursa electorală în ceea ce privește spațiul media acordat de radioul și televiziunea publică.
 • Eliminarea de pe buletinele de vot a însemnelor electorale.
 • Impunerea votului obligatoriu sub sancțiunea amenzii contravenționale.
 • Includerea posibilității votului electronic pentru toți cetățenii. Propunem ca biroul Electoral Central să aibă competența de a implementa un sistem de vot electronic securizat, cu acces public prin internet, prin care cetățeanul cu drept de vot, pe baza unei parole și a codului numeric personal, să își poată exprima opțiunea de vot. Parola de acces urmează a fi eliberată fiecărui cetățean în prealabil, la cerere scrisă, în mod direct, sub semnătură, la sediile birourilor de evidență informatizată a persoanei din întreaga țară.
 • Eliminarea imunității parlamentare.
 • Înăsprirea sancțiunilor pentru cei ce încalcă prevederile legislației electorale în materie de finanțare a campaniei sau fraudă electorală.
 • Interzicerea alianțelor preelectorale.

Suntem conștienți că toate aceste revendicări nu pot fi rezolvate doar cu sprijinul Președintelui României și că sunt necesare și numeroase consultări și demersuri politice pentru schimbarea legislației în acord cu voința populară. În acest scop propunem ca Președintele României în calitate de mediator al acestor revendicări, să inițieze o serie de întâlniri periodice – lunare sau bi-lunare cu reprezentanții manifestanților și reprezentanții partidelor parlamentare, pentru a implementa pas cu pas aceste schimbări legislative ce au drept scop asigurarea unui cadru adecvat schimbărilor dorite de către toți românii.

În ceea ce privește numirea noului Guvern, solicităm președintelui României să numească un Prim ministru care n am mai făcut parte din nici un alt guvern.  Dorim un guvern din oameni ne-afiliați prezentei clase politice, un guvern de oameni onești, dedicați asigurării bunului mers al României, oameni rezistenți moral la șpagă. Avem încrederea că în rândurile românilor se găsesc astfel de oameni onești, fără legătură cu actuala clasă politică, care au capacitatea de a gestiona administrația românească fără interese personale sau de partid.

Pentru comunicare, vă solicităm să ne contactați pe fax 0318162186 sau email: rapcea@gmail.com sau telefon 0727673376.

5.11.2015

 

Cu stimă,

Lazarus Luis-Vicentiu,

Calotă Nicolae,

Tociu Mihai,

Știolică Florin,

Matei Alexandru

Rapcea Mihai

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer