Eram dezam„git de eșecul manifest„rilor de strad„ generate de nenorocirea de la Colectiv. La un moment dat, chiar credeam c„ vom reuși s„ schimb„m ceva, s„ ridic„m toat„ țara Ón picioare. Speram ca revolta s„ scoat„ Ón strad„ pe toți rom‚nii și s„ m„tur„m de la putere, Óntro singur„ noapte, pe toți tic„loșii care conduc Rom‚nia. Din p„cate, nu a fost s„ fie, poporul s-a trezit, s-a agitat un pic, apoi Óncet Óncet a adormit la loc, ca un copil ce Ónc„ se mai agit„ și bolborosește Ón somn, alunec‚nd Ónapoi Ón coșmarul din care tocmai se trezise.

Se pare Óns„ c„ unii mai treji din fire, refuz„ s„ adoarm„ la loc. Și m„ bucur c„ este așa, c„ci Ónseamn„ c„ poporul „sta are maturitatea s„ Óși schimbe destinul nu doar prin revolte ci și prin organizare și acțiune politic„ perseverent„. Salut deci pe aceast„ cale grupul #neamorganizat ce reunește pe o parte din cei adunați Ón Piața Universit„ții zilele trecute, Ón special pe Mihai Tociu cel al„turi de care am participat la multe acțiuni civice frumoase.

Demersul lor de a se constitui Óntro voce coerent„ Ón calitate de partener de discuție Ón dialogul cu Guvernul demonstreaz„ unitate și organizare. S„ sper„m c„ de aceast„ dat„ vocea și voința cet„țenilor simpli, ne-arondați ONG-urilor finanțate de c„tre diverși oculți v„ fi luat„ Ón considerare.

Prezint mai jos integral memoriul depus c„tre cabinetul Cioloș.

Memoriu p1

Memoriu p2

Memoriu p3

Memoriu p4

Memoriu p5

Memoriu p6

Memoriu p7

Memoriu p8

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares