Am primit mai multe propuneri interesante (și inteligente) de la foști cursanți: s„ scriem și s„ public„m o carte de relat„ri despre MISA, o istorie a mișc„rii, Óns„ nu Ón stilul aplaudac comunist de Pipera, ci una obiectiv„, cu bune și cu rele, cu momente minunate și momente de dezam„gire.

Ar fi o premier„ publicistic„ absolut„: un grup de foști cursanți, reuniți prin forța internetului, s„ scrie o carte.

Cum facem asta ?

őn primul r‚nd, stabilim un plan editorial, o structur„ a c„rții. Propunerea mea este s„ fie o lucrare cronologic„, cu capitole și subcapitole. Și invit pe fiecare dintre cititorii-scriitori s„ publice la rubrica de comentarii a acestui articol at‚t propunerea de structur„ a c„rții c‚t și relat„rile lor și locul unde cred ei c„ se Óncadreaz„ cel mai bine.

őn final, vom reorganiza relat„rile de așa manier„ Ónc‚t s„ ias„ o poveste Óntret„iat„ de relat„ri, gen, o parte descriptiv„ a unei perioade, apoi relat„ri din acea perioad„. Ce spuneți ? Cine se bag„ ? Pot participa și persoane sub reyerva anonimatului, cu condiția ca relat„rile lor s„ fie verificabile sau confirmate de cel puțin alte dou„ relat„ri ale unor persoane care Óși asum„ public opinia exprimat„.

Ca și schelet inițial, propun o form„ cronologic„ de prezentare: Capitolul I – Ónceputuri, Capitolul II – apogeul, Capitolul III – dec„derea. Subcaspitolele le stabilim Ómpreun„.

Poate reușim s„ finaliz„m un prim volum p‚n„ de ziua lui GB și s„ i-l lans„m chiar de ziua lui, cu dedicație ūüôā

Start joc !

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares