Feed on
Posts
Comments

Iata ultimul “beneficiu” al apartenentei noastre la noua uniune sovietica, adica UE: absolut toate datele noastre personale, urmeaza sa fie transferate pentru “pastrarea in siguranta deplina”, statului Israel. Fireste, ele vor fi tinute la curent in timp real. De ce se face asta? Iaca’ asa, pentru ca baietii pot sa o faca! Nu se ofera absolut nici o justificare pentru aceasta aberanta masura anti-libertate si nici nu este vorba de vre-o reciprocitate. Nu intreaba nimeni dintre “reprezentantii” nostri ce treaba are statul evreu cu numele, chipurile si varsta copiilor nostri, cu parerile noastre politice si cu starea de sanatate a romanilor precum rezultata din fisele de asigurare ale CNAS? Dar cu veniturile noastre si cu numerele de telefon sunate, cu rudele si prietenii nostri, bagati impotriva vointei lor intr-o uriasa baza relationala de date?

Cand un strain cauta sa afle totul despre tine, nu-i asa ca se erijeaza in pozitia de stapan al tau ? De cand am devenit noi subiectul lor de studiu si de ce ii ajuta “reprezentantii” nostri in acest scop?

Pai’ de-aceea am intrat noi in UE, ca sa ne dati pe tava unora care nu au nici o treaba cu Europa, inafara faptului ca ne cumpara literalmente tara de sub noi si infaptuiesc in ascuns planuri secrete de colonizare a Romaniei, impreuna cu guvernantii nostri ? (Aflati concret despre ce este vorba, are sa va para rau daca treceti indiferenti! Apoi dati altora mai departe!)

(cu multumirile datorate vigilentului Clement pentru semnalare).

“Are cineva idee daca romanii au fost pusi la curent cu faptul ca, pe 31 ianuarie CE a aprobat transferul datelor personale ale cetatenilor tarilor membre, catre Israel ? Decizia adoptata pe 31 ianuarie 2011 prin care se prevede transferul datelor personale ale cetatenilor CE catre Israel explica faptul ca acest Stat raspunde directivei 95/46 privind protectia datelor. Justificarea deciziei nu apare in text.Comisarii nostri au fost de acord cu aceasta decizie? Cum se justifica hotararea?

Crestinul Becali, patriotul Vadim, IPS Iosif (reprezentantul BOR pe langa Institutiile Europene) v-au spus ceva domniilor voastre sau doar prostii de pe ulita mea n-au habar ca Strulica va fi informat prompt in legatura cu starea varicelor tatei Lenuta?

“Date personale “inseamna numerele de telefoane, conturile bancare, datele de sanatate, familia, deplasarile.. TOATE datele pe care guvernele statelor membre le colecteaza despre noi.

Toate Statele trebuie sa puna in aplicare directiva 95/46 in termen de trei luni.

Nu am gasit nicaieri reciprocitatea acestei masuri. Isi mai pune cineva intrebari legate de stapanii acestei Lumi?”

Cititi si dati mai departe!

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:01:RO:HTML

Sursa: Eufrosin

NOTA:

Este deplasat daca ne gandim ca oricare dintre noi ar putea fi, in scurt timp, dat in urmarire internationala pentru terorism in urma unui furt facil de identitate? Nu de alta, dar statul Israel are deja un precedent in acest sens dupa ce a ucis un militant palestinian uzand de furturi de identitate pentru agentii care au dus la indeplinire misiunea?

Asta, ca sa nu mai vorbim ca cineva in lumea asta stie totul despre voi: unde locuiti, ce va place, ce nu va place, ce boli aveti, cine sunt membrii familiei voastre, ce activitati economice desfasurati, datele biometrice, pe unde va deplasati, etc…Halucinant, nu?!! Orwell era un mic copil!

TEXTUL INTEGRAL, MAI JOS:

2011/61/UE: Decizia Comisiei din 31 ianuarie 2011 in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul de protectie adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automata a datelor cu caracter personal [notificata cu numarul C(2011) 332] Text cu relevanta pentru SEE

Jurnalul Oficial L 027 , 01/02/2011 p. 0039 – 0042

Decizia Comisiei
din 31 ianuarie 2011
in temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul de protectie adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automata a datelor cu caracter personal
[notificata cu numarul C(2011) 332]
(Text cu relevanta pentru SEE)
(2011/61/UE)
COMISIA EUROPEANA,
având in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
având in vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [1], in special articolul 25 alineatul (6),
Dupa consultarea Autoritatii Europene pentru Protectia Datelor,
intrucât:
(1) In temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere sa ia masuri astfel incât transferul datelor cu caracter personal catre o tara terta sa poata avea loc numai in cazul in care tara terta in cauza asigura un nivel adecvat de protectie si in cazul in care legile statelor membre care pun in aplicare alte dispozitii ale directivei sunt respectate inainte de transfer.
(2) Comisia poate constata ca o tara terta asigura un nivel adecvat de protectie. In acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fara sa fie nevoie de garantii suplimentare.
(3) In temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protectie a datelor trebuie evaluat tinând seama de toate imprejurarile care au legatura cu o operatiune de transfer de date sau cu o serie de operatiuni de transfer de date si acordând o atentie speciala mai multor elemente relevante pentru transfer, enumerate la articolul 25.
(4) Având in vedere diferitele abordari privind protectia datelor din tarile terte, evaluarea caracterului adecvat trebuie efectuata si orice decizie in temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE trebuie adoptata si pusa in aplicare astfel incât sa nu creeze discriminari arbitrare sau nejustificate fata de tarile terte in care exista conditii similare ori intre acestea, si sa nu se constituie o bariera mascata in calea comertului, tinând seama de angajamentele internationale actuale ale Uniunii Europene.
(5) Sistemul juridic din Statul Israel nu dispune de o constitutie scrisa, insa Curtea Suprema din Statul Israel a acordat un statut constitutional anumitor “legi de baza”. Aceasta “legislatie de baza” este completata de o jurisprudenta extinsa, intrucât sistemul juridic israelian adera in mare masura la principiile dreptului comun. Dreptul la protectia vietii private este inclus in legislatia de baza: “Demnitate umana si libertate”, in sectiunea 7.
(6) Standardele legale pentru protectia datelor cu caracter personal in Statul Israel sunt bazate in mare parte pe standardele stabilite prin Directiva 95/46/CE si sunt prevazute in Legea privind protectia vietii private 5741-1981, modificata ultima data in 2007 pentru a stabili noi cerinte privind prelucrarea datelor cu caracter personal si organizarea detaliata a autoritatii de supraveghere.
(7) Legislatia in domeniul protectiei datelor este completata, de asemenea, de decizii guvernamentale privind punerea in aplicare a Legii privind protectia vietii private 5741-1981 si organizarea si functionarea autoritatii de supraveghere, bazata in mare parte pe recomandarile formulate in raportul adresat Ministerului Justitiei de catre Comitetul de examinare a legislatiei in ceea ce priveste bazele de date (raportul Schoffman).
(8) Mai multe instrumente juridice care reglementeaza diferite sectoare, precum legislatia din sectorul financiar, reglementarile in domeniul sanatatii si registrele publice, contin, de asemenea, dispozitii privind protectia datelor.
(9) Standardele juridice in materie de protectie a datelor aplicabile in Statul Israel includ toate principiile de baza necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal din bazele de date automatizate. Capitolul 2 din Legea privind protectia datelor 5741-1981, care prevede principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal din bazele de date neautomatizate (bazele de date manuale).
(10) Aplicarea standardelor juridice in materie de protectie a datelor este garantata prin cai de atac de ordin administrativ si judiciar, precum si printr-un control independent exercitat de autoritatea de supraveghere, si anume de Autoritatea privind legislatia, informatia si tehnologia din Statul Israel (ILITA), care este investita cu atributii de investigatie si interventie si care actioneaza in deplina independenta.
(11) Autoritatile israeliene responsabile de protectia datelor au dat explicatii si asigurari referitoare la modul in care trebuie interpretata legislatia israeliana si au confirmat ca legislatia israeliana privind protectia datelor este pusa in aplicare conform acestei interpretari. Prezenta decizie tine seama de explicatiile si asigurarile respective si este, prin urmare, conditionata de acestea.
(12) Prin urmare, ar trebui sa se considere ca Statul Israel asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevazut in Directiva 95/46/CE, in ceea ce priveste transferurile internationale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeana catre Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrari automatizate in Statul Israel. Pe de alta parte, transferurile internationale de date cu caracter personal din UE catre Statul Israel, atunci când atât transferul in sine, cât si prelucrarea ulterioara a datelor se efectueaza exclusiv prin mijloace neautomatizate, nu intra sub incidenta prezentei decizii.
(13) Pentru a asigura transparenta si pentru a garanta capacitatea autoritatilor competente ale statelor membre de a asigura protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstantele exceptionale in care poate fi justificata suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fara a aduce atingere constatarii unui nivel adecvat de protectie.
(14) Constatarile prezentei decizii privind nivelul adecvat de protectie se refera la Statul Israel, astfel cum este definit in conformitate cu dreptul international. Transferurile ulterioare catre un destinatar din afara Statului Israel, astfel cum este definit in conformitate cu dreptul international, ar trebui considerate transferuri de date cu caracter personal catre tari terte.
(15) Grupul de lucru pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit in temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, si-a dat avizul favorabil cu privire la nivelul adecvat de protectie a datelor cu caracter personal in ceea ce priveste transferurile internationale automatizate de astfel de date din Uniunea Europeana sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrari automate in Statul Israel. In avizul sau favorabil, grupul de lucru a incurajat autoritatile israeliene sa adopte noi dispozitii care sa extinda aplicarea legislatiei israeliene la bazele de date manuale, care sa recunoasca in mod explicit aplicarea principiului proportionalitatii la prelucrarea datelor cu caracter personal in sectorul privat si care sa interpreteze exceptiile pentru transferurile internationale de date in conformitate cu criteriile prevazute in documentul sau de lucru privind interpretarea comuna a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE [2]. Acest aviz a fost luat in considerare pentru pregatirea prezentei decizii [3].
(16) Comitetul instituit in temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE nu a emis un aviz in termenul stabilit de presedintele acestuia,
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
(1) In sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se considera ca Statul Israel ofera un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeana in ceea ce priveste transferurile internationale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeana sau in cazul transferurilor neautomate, daca aceste sunt supuse unor prelucrari automate in Statul Israel.
(2) Autoritatea israeliana competenta in materie de supraveghere a aplicarii standardelor juridice privind protectia datelor in Statul Israel este “Autoritatea privind legislatia, informatia si tehnologia din Statul Israel (ILITA)”, mentionata in anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
(1) Prezenta decizie se refera exclusiv la nivelul adecvat de protectie oferit in Statul Israel, astfel cum este definit in conformitate cu dreptul international, in vederea indeplinirii cerintelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE si nu aduce atingere altor conditii sau restrictii care pun in aplicare alte dispozitii din directiva mentionata anterior care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal in statele membre.
(2) Prezenta decizie se aplica in conformitate cu dreptul international. Aceasta nu aduce atingere statutului Inaltimilor Golan, Fâsiei Gaza si Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, astfel cum este definit in conformitate cu dreptul international.
Articolul 3
(1) Fara a aduce atingere atributiilor lor de a lua masuri pentru a asigura respectarea dispozitiilor nationale adoptate in temeiul unor alte dispozitii decât cele prevazute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autoritatile competente din statele membre isi pot exercita atributiile pentru a suspenda fluxurile de date catre un destinatar din Statul Israel in vederea protejarii persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, in urmatoarele cazuri:
(a) atunci când o autoritate israeliana competenta a stabilit ca destinatarul incalca standardele de protectie aplicabile; sau
(b) atunci când este foarte probabil ca standardele de protectie sa fie incalcate, exista motive intemeiate sa se creada ca autoritatea israeliana competenta nu ia sau nu va lua masuri adecvate si in timp util pentru a rezolva cauza respectiva, continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere grava a persoanelor in cauza, iar autoritatile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile in aceste circumstante de a avertiza partea responsabila de prelucrarea datelor din Statul Israel si i-au oferit posibilitatea de a raspunde.
(2) Suspendarea inceteaza de indata ce sunt asigurate standardele de protectie, iar autoritatii competente din statele membre in cauza i se aduce la cunostinta acest lucru.
Articolul 4
(1) Statele membre informeaza fara intârziere Comisia cu privire la masurile luate in temeiul articolului 3.
(2) Statele membre si Comisia se informeaza reciproc cu privire la cazurile in care masurile luate de autoritatile israeliene raspunzatoare de respectarea standardelor de protectie nu asigura aceasta respectare a standardelor.
(3) In cazul in care informatiile culese in temeiul articolului 3 si al alineatelor (1) si (2) din prezentul articol demonstreaza ca un organism insarcinat cu asigurarea respectarii standardelor de protectie in Statul Israel nu isi indeplineste eficient rolul, Comisia informeaza autoritatea israeliana competenta si, in cazul in care este necesar, prezinta un proiect de masuri in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE in vederea abrogarii sau suspendarii prezentei decizii ori a limitarii domeniului de aplicare a acesteia.
Articolul 5
Comisia evalueaza punerea in aplicare a prezentei decizii si raporteaza orice constatare pertinenta comitetului infiintat in temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice dovada care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform caruia protectia datelor in Statul Israel este adecvata, in sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum si orice dovada din care rezulta ca prezenta decizie este aplicata in mod discriminatoriu. Comisia va monitoriza, in special, prelucrarea datelor cu caracter personal in bazele de date manuale.
Articolul 6
Statele membre iau toate masurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii in termen de 3 luni de la data notificarii acesteia.
Articolul 7
Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Bruxelles, 31 ianuarie 2011.
Pentru Comisie
Viviane Reding
Vicepresedinte
[1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[2] Documentul WP114 din 25 noiembrie 2005. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
[3] Avizul 6/2009 privind nivelul de protectie a datelor cu caracter personal in Israel. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf
————————————————–
ANEXA
Autoritatea competenta in materie de supraveghere mentionata la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:
The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislatia, informatia si tehnologia din Statul Israel)
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Israel
Adresa postala:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel.: +972-3-7634050
Fax: +972-2-6467064
E-mail: ILITA@justice.gov.il
Site: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

loading...

18 Responses to “DECIZIA CE “C 332” pe baza directivei 95/46/CE. Multumim CE! Statul Israel va detine toate datele noastre personale. Iata de ce atata graba (si bani) cu pasapoartele electronice, cartile de identitate cu cip, cardul electronic de sanatate, sistemul e-Romania, sistemul electronic ANOFM, etc. (Eufrosin)”

 1. prc says:

  Evreii l-au constatat pe Dumnezeu.
  Si l-au insusit, l-au definit si l-au exportat.
  Datele personale sunt pentru Dumnezeu.
  Prin asta se elimina intermediarii (Isus,Profetii,etc).
  Dumnezeu e atotputernic, e atoatestiutor.
  Actiunea de centralizare e mai mult pentru comoditate, daca n-are chef sa afle singur datele personale ii intreaba pe ei.
  Sa le aiba acolo, pentru orice eventualitate.
  Daca ii intreaba Dumnezeu de CNP-uri, sa stie sa-i raspunda.
  Logic.
  :)) LOL

 2. Omu urs says:

  Ce nu stie statul Israel e ca undeva se gaseste “ceva” care exista si percepe tot.
  Si cine crede ca face mizerii si nu stie nimeni, se inseala.
  Asta se va vedea cand vine vremea.
  Suna a cliseu, dar e realitatea.
  Nu e din carti, e din ce am cunoscut.

 3. Neele says:

  @MR:
  Ai si luat foc.
  Puteai sa tragi un articolas lui guru despre cum sa scrii carti in/din inchisoare.
  Din vreo 3 carti acoperi un an, multiply 6 si gata sentinta. 🙂
  Ai ratat. Nu esti discipol bun.
  Nici macar fidel.

 4. Adita says:

  Da’ cum iti veni ideea sa scrii abia acum despre chestia asta veche?

 5. MR says:

  Articolul este preluat de pe lumea lui Eufrosin, via Bad Politics. În 2008 când aveau loc dezbateri publice pe tema găzduirii datelor cu caracter personal, am participat la aceste dezbateri la Ministerul de Interne, am făcut opoziție publică, ne-am agitat, am protestat. Ei au mers înainte și au luat șpaga care este anchetată în dosarul EADS. Însă doar anul acesta (2016) se pune problema transferului efectiv de date personale în serverele din Israel. De aceea am considerat că tema trebuie relansată.

 6. Neele says:

  Daca te grabesti putin, se poate sa prinzi apa sfintita de Boboteaza.

 7. Public Enemy 1 says:

  Servere UE în Israel?! Sau nu chiar… Păcălicii serviciului nostru au vândut o aripă a bunkerului nuclear de sub casa poporului pentru acest proiect european iar factura este varză, de aici se trage necazul. Planul merge înainte oricum.
  Astfel când noul Ierusalim se pogoară în curtea Catedralei ce bine cartea vieții va fi la îndemână să poată citi mântuitorul numele celor care vor instaura noua ordine, nu 😉

 8. Neele says:

  @PE 1:
  Eu iti sugerez sa te duci sa tragi un pui, doi de somn ca nu rezolvi acum nimic.
  Si MR si zars si prc sunt in regula. Nu le-a facut nimeni nimic.

  Hai, noapte buna! Nu vreau sa te am pe constiinta.

 9. Public Enemy 1 says:

  Da sigur mulți sunt în regulă, ronțăie ani grei la osul diversiunii care probabil a fost aruncat cu intenția clasică de a proteja proiectul, în cazul ăsta și cu beneficii bonus 😉

 10. Neele says:

  @MR:
  Am incredere ca s-a rezolvat.
  Probabil ca esti f. ocupat.
  Multumesc! La revedere!

 11. Neele says:

  @PE 1:
  Scuzele mele ca v-am intrerupt speech-ul!

 12. crn says:

  Ne uitam ca pisica in calendarul, doar, doar de intelege cineva ceva.
  Eu renunt, am un gen de pregatire in 1.5h.

 13. crn says:

  Off topic un pic.

  Nu prea mai acorda nimeni atentie la ‘inginera’,
  “We put six months because it usually takes that long to see a major change in your body composition,” said Ileana Stefanescu, the company’s education director.
  http://www.reviewjournal.com/life/health/determining-body-fat-composition-confuses-some-experts-too
  I’m already morphing and shape-shifting.

 14. crn says:

  I.S. e in culmea fericirii acum. Nu-i mai bine c-am rezolvat-o inainte de momentul neputintei?

  N-aveti pentru ce sa-mi multumiti.

 15. crn says:

  Pentru ceea ce urmeaza, pentru siguranta, ma pun sub protectia lui HHDL.
  Prin anul 2-3 de curs, mentionez ca n-am ajuns prea departe cu cursul dar ma refer la o bucatica din mine pe care as dori sa o recuperez.
  🙂 Prin anul 2-3 de curs eram cu colegii de curs la TIB, unul din ei avand de pazit raionul sefului lui, bla-bla, bla-bla… Imi aduc aminte cum ma indreptam pe aleea principala spre iesire cand m-am simtit vulnerabila, obosita, o stare de lipsa interioara.
  Sa fi fost inventiile la care am incercat sa fiu atenta, sa fi fost distantele de parcurs in jurul complexului expozitional, am simtit nu ca sunt depasita, fiind de la sine inteles, ci ca am o vulnerabilitate ca om in interiorul meu.
  Ceea ce vreau sa spun este ca proximitatea de cei care voiau sa faca ceva pentru semenii lor, stradaniile lor m-au condus la acel feeling, supozitia, legatura cu cursul fiind zero.

  O pauza de memorie/constiinta.
  Am fost indusa in obscuritate de defectul de vorbire al lui GB.
  E marca definitorie, prin care el este Ingerul intre ingeri, handicapat-ul suprem.
  Nevestele lui in iluzia lor inca pompeaza bani in Romania, bani luati de la nefericiti continentali ! Orice e posibil.
  Sa fiti iubiti!

 16. crn says:

  Ok bercenista lui peste, adica eu, I’m in.

  Se tin tabere la Herc, unde Calin … am uitat … face pe leul paraleu cu oamenii in sala de cinematograf, oameni care fiind cuminti in scaune, il fac pe el modelul zilei.
  Imi pun mintea la contributie sa inteleg doctrina in aceste tabere cu muzica.
  Prind momente cand fetele pardon femeile sunt pocnite (scuzati expresia) de frig. Si eu odata cu ele. Apoi sunt filmele care se pun la intalnirile cu fetele, evident toate aduc rezonanta Kali in structura.

  Herc e mai in munti, are puritate, nu ioghinii i-au imbogatit pe localnici ci ceea ce ofera statiunea e de calitate imperiala. (cautati cu google!)

  pauza
  Tremur langa cinematograf, intr-o mare de oameni asteptand sa intru pana simt frisoane pe spinare si le spun kundalini. Bine ca macar ne lasa sa facem meditatia de inviere afara in frig! Suntem crestini macar in gand.

  Astfel, sala de langa parc e chiar faina numai ca daca te vede vreo shakti ca arati un gand de libertate fata de ea si grupul ei de adormite, o incurci. Trebuie sa fii mereu in “Da, da, da, da.”

  Nimic, nimic nu e de ales din taberele de la Costinesti, nici macar mantrele la liber nu tenteaza pentru ca strica tot hazul pe mai multi ani. Cum mai arati a om serios cand ti se toarna mantre si mudre doar pentru ca iei cu tine un copil sa manance crestineste in rai unde cateodata se aud zeitele oftand?

  De pe scena de la Costinesti, in timpul unei meditatii cu “Eu sunt” inspirata de Nisargadatta Maharaj, caci ne tragem de sireturi cu el, el fiind de culoare, o persoana coplesita de caldura, intra in convulsii. Scoasa pe targa, suntem asigurati ca totul e bine in timp ce toti pe Cybersex Love ii dam cu “binecuvantarea” in cap.

  Randul lui Freedom.
  M. Monete porneste grupul de meditatii de Revelare a Sinelui la Pipera 2. Vin si eu adusa de o persoana de an mai mare care a prins mila/drag de mine. Meditam, dormim, stam pe scaun si vedem multe filme cu Papaji.
  Papaji e iubitor, transmite iubire discipolilor si se bucura si rade in interior ca un copil mare.
  Ce pacat ca a murit!

  Bucuresti. Caut sa-mi largesc orizontul cu neioghini. Ajung la niste “initiati” care ma pun sa vad cruciulite de lumina in ambele palme. Cu acestea apoi lucrez.
  Inapoi in secta lui peste care l-a daramat de tot pe Iisus, tehnica e colacul de salvare spre ceva curat, in care e tragic cat de fara putere a ajuns rugaciunea, fara vlaga binecuvantarea.

  Dar avem hartile Romaniei si meditam din 4 in 4 sau 6 ore cu cutremurul.

  E greu de iesit din grupul de Bucuresti. Sunt si ioghinii care dorm in ashram, veniti de peste tot din tara, ce sa faci, cum sa-i ajuti? Le mor mamele pe capete.
  Mai bine o tai de langa ei.

  Continuarea poate alta data.

 17. crn says:

  Povestea continuă cu creditele.

  Înainte de a o tăia (spre Măn. Cristiana) apare dl. Nae care deși m-a boscorodit că de ce plec, în cele din urmă m-a lăsat să fie ca mine.
  Îmi aduc aminte și acum: eram între plăntuțele lui Petrini, iar ea parcă punea ciment/pietre pe undeva prin firmă.
  Și ne-am pupat, “Da, plec” și a rămas în urmă din partea dânsului o stare de neliniște și poate de regret.
  Dar eu eram împăcată: “Vreau să văd, vreau să văd și altceva, vreau să știu cum este afară, vreau să fiu liberă”.

  Sfârșit

Leave a Reply