Afis-Marsul-pentru-viata-2016

Miercuri, 23 martie, de la ora 11.00, la Hotel Siqua (Calea Plevenei, nr. 59A), Asociația Studenți pentru viaț„ va susține o conferinț„ de pres„ despre Luna pentru viaț„ 1-31 martie și Marșul pentru viaț„ 2016 „Pentru viaț„, pentru femeie, pentru familie”.

Marșul pentru viaț„ 2016 are loc Ón aproape 130 de localit„ți din Rom‚nia și Republica Moldova.
őn București, Marșul pentru viaț„ va Óncepe la ora 14.00, Ón Parcul Unirii și se va desf„șura pe traseul Parcul Unirii, Str. Bibescu Vod„, B-dul Dimitrie Cantemir, Parcul Tineretului.

őn Parcul Tineretului, intrarea Șincai, Óncep‚nd cu ora 15.30 va avea loc concertul Live for Life, al artiștilor Paula Seling și Vlad Miriț„, prezentat de Ioana Picoș. Intrarea este gratuit„.

Comunicatul Marșului pentru viaț„ 2016 poate fi desc„rcat Ón format pdf și Ón format docx.
Desc„rcați afișul Marșului pentru viaț„ 2016 București.

Alte evenimente organizate de c„tre Asociația Studenți pentru viaț„ Ón cadrul Lunii pentru viaț„ Ón București:
Expoziția „Mulțumesc mam„” Ón cadrul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Flori pentru mame la Maternitatea Giulești
Crosul pentru viaț„ 2016
Color„m și citim Ómpreun„ cartea „Aștept‚ndu-l pe Bebe”

Persoane de contact:
Alexandra Nadane, Președinte Studenți pentru viaț„,
telefon 0751.859.467
Ioana Picoș – Purt„tor de cuv‚nt al Marșului pentru viaț„ 2016 „Pentru viaț„, pentru femeie, pentru familie”,
telefon 0726.469.903

sursa:†http://www.marsulpentruviata.ro/feature/bucuresti/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares