După cum știți, weekendul trecut a avut loc inițierea în Kalachakra, în cadrul căreia Kentrul Rinpoche a conferit primele 7 împuterniciri în această practică.

Apoi, de luni până duminică, cei care am dorit și am avut posibilitatea (în jur de 50 de persoane) am plecat împreună cu Rinpoche la o cabană la munte, pentru a practica efectiv sub ghidarea lui, preliminariile și stadiul de generare Kalachakra.

Concluziile sunt următoarele:

Am înțeles mult mai clar fiecare etapă a practicii și utilitatea ei. Metodologia tibetană, șlefuită în peste o mie de ani de experiență, are multe să ne învețe pe noi occidentalii.

Întregul parcurs spiritual Kalachakra urmărește realizarea de către practicant a naturii sale de Kalachakra înnăscut: uniunea inseparabilă dintre Extazul Imuabil rezultat din Compasiune, și Forma Vidă.

Desigur, pentru profani, acestea sunt concepte abstracte, dar scara ce duce de la nivelul omului obișnuit la această conștiință supremă, dincolo de dualitate, este una lungă, dar cu trepte extrem de solide și de clare.

Analizând mai atent doctrina Kalachakra, descoperi că ea depășește granițele budhismului, datorită viziunii Zhentong asupra naturii ultime a realității definită ca fiind un câmp de infinite posibilități, plin de o bogăție de manifestări naturale ale calităților iluminate, iar nu ca lipsită de existență de sine, cum o afirmă viziunea Rangtong.

Acest aspect este deosebit de important, căci dovada existenței naturii de Budha intrinseci, dincolo de interdependență și natura vidă a realității fenomenale, constă chiar în tendința naturală a oricărei ființe de a manifesta spontan binele, frumosul, iubirea și compasiunea, în vreme ce defectele sau aspectele negative sunt efemere, tranzitorii, născute din ignoranță.

În aceste condiții, practica Kalachakra vizează un parcurs de la conștiința individuală cufundată în ignoranță, confuzie și limitări, către conștiința supremă, eternă, de dincolo de dualitate. Acest traseu către starea originară se face pe baza dezvoltării calităților minții iluminate, prin exersarea asiduă a fiecărei etape.

Astfel, Cele 4 convingeri pentru renunțare te fac să realizezi prețiozitatea nașterii umane, efemeritatea existenței fenomenale, vacuitatea și interdependența naturii fenomenale, rezultatul fiind conștientizarea tendințelor ce guvernează mintea (atracție și repulsie) precum și necesitatea urgentă a realizării stării naturale a minții iluminate.

Apoi, invocația liniei de maeștri duce la atragerea binecuvântărilor acestora și la acumularea de merite ce ușurează dobândirea rezultatelor și eliminarea obstacolelor.

În cadrul preliminariilor interne, luarea refugiului semnifică părăsirea atașamentelor lumii fenomenale în favoarea naturii conștiinței iluminate. O importanță deosebită o au în această etapă practicarea tuturor metodelor ce antrenează corpul, vorbirea și mintea, pentru a dobândi acea acumulare de merite la fiecare nivel, ce face posibil progresul.

Esențială apoi este generarea motivației altruiste, bodhichitta, specifică căii Mahayana, ce constituie singura motivație în măsură să ducă la realizarea completă.

Practica purificării Vajrasattva este de asemenea o etapă importantă, ce vizează purificarea și pacificarea practicantului.

Urmează apoi exersarea ofrandei mandalei, ce are ca scop pe de-o parte amplificarea generozității practicantului, dar și a recunoștinței față de învățători, pentru prețioasa învățătură.

Preliminariile se încheie cu pracica guru yoga și primirea celor 4 inițieri, o reactualizare a inițierilor primite de la maestru, ce are rolul de a întări legătura dintre conștiința practicantului și cea a maestrului ce a realizat deja natura iluminată a minții, pregătind astfel practicantul pentru saltul către realizarea propriei sale naturi iluminate.

În stadiul de generare, practicantul se generează ca fiind Kalachakra înnăscut, cu toate atributele, fapt ce duce la familiarizarea practicantului cu principalele aspecte și atribute ale acestei naturi ultime, ce îi va facilita ulterior recunoașterea acesteia în stadiul practicilor de completitudine.

Este uluitor cât de mult este ștefuită această cale, câtă importanță au explicațiile și amănuntele practicii propriuzise – ca impact transformator asupra minții practicantului.

Pentru un observator exterior, neavizat, repetițiile aparent nesfârșite ale fiecărei etape în parte pot părea plictisitoare și lipsite de sens, căci în mod tradițional, fiecare etapă a practicilor preliminare nondro, se realizează de o sută de mii de ori ! Și totuși, cum altfel să scoți mintea din șabloanele repetitive ale realității fenomenale, din condiționările create clipă de clipă prin intermediul simțurilor, decât printr-o perseverență supraomenească, ce nu își poate găsi explicația decât în aspirația practicantului de a-și depăși condiția umană, limitată și plină de confuzie și ignoranță.

Dacă la începuturile mele pe această cale eram nerăbdător, avid să ajung la ceea ce consideram că sunt practicile superioare, generatoare de rezultat, acum nu mă mai grăbesc, căci am înțeles că realizarea începe de aici și de acum, pas cu pas.

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares