De ziua numelui meu am avut mereu un fel de jenă, de strângere de inimă, de fiecare dată când familia, prietenii sau cunoscuții mă felicită “de ziua mea”, sau mai exact “de ziua numelui meu”.

Ce este numele ?

Când Dumnezeu l-a creat pe întâiul om, strămoșul nostru Adam, i-a înfățișat lui toate ființele create înaintea lui, “ca să vadă cum le va numi; așa ca toate ființele vii să se numească precum le va numi Adam”.

De ce a făcut Creatorul asta ? Pentru că tot în Geneză se spune că omul a fost făcut de Dumnezeu cu scopul “ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul!”

“Stăpânirea”, controlul asupra oricărui obiect, ființă sau lucru nu se poate realiza decât prin cunoaștere. Iar primul pas către cunoaștere este observația, clasificarea, definirea obiectului de cunoscut.

Prin acordarea numelui unei ființe, lucru fenomen sau categorii de ființe, noi îl “înmagazinăm”,  ni-l însușim odată cu cunoștiințele despre el, iar în timp, prin acumularea de informații despre acel lucru, fenomen sau ființă, el devine cunoscut, controlabil.

Însă asta se referă doar la vietățile pâmântului. Căci oștirile cerești, îngerii, au fost creați de Dumnezeu încă din prima zi, cu Cerul și Pământul. Cetele îngerești nu au fost prezentate lui Adam pentru a primi un nume, ci doar ființele făurite de creator din lut.

Acești îngeri și-au primit numele direct de la Creator, ne-fiind supuși stăpânirii omului. Deși există opiniile îndrăznețe ale magicienilor potrivit cărora prin cunoașterea numelui secret al unor făpturi cerești, aparținând cetelor îngerești, se poate realiza incantația, conjurația făpturii respective, acest lucru nu înseamnă că aceste clase de ființe pot fi aduse sub controlul omului.

Acești îngeri au primit de la Divinitate numele unor calități Dumnezeiești. Inițial, omul nu le cunoștea numele, ei fiind numiți generic melakh Elohim; mesagerul lui Dumnezeu, de unde și grecescul angellos – mesager, în latină angelus – adică trimis.

În funcție de apropierea lor de Dumnezeu, îngerii sunt împărțiți în 3 clase cerești: prima clasă, cea mai apropiată de Creator sunt Tronurile, Heruvimii si Serafimii. A doua treapta cuprinde : Stapaniile, Domniile si Puterile, iar treapta a treia cuprinde : Incepatoriile, Arhan­ghelii si Ingerii.

Și eu, dar și foarte mulți oameni, am primit prin taina Sfântului Botez, numele unui înger – în cazul meu numele Arhanghelului Mihail.

Prin întipărirea numelui, conștiința omului este modelată conform caracterului, calităților și semnificației numelui.

E drept că majoritatea oamenilor nu sunt curioși să își afle nici măcar semnificația numelui. Ei îl poartă ca pe un dat, ne-știind cum îi influențează, cum le-a modificat personalitatea. Uneori această influență a numelui este insignifiantă, căci omul poate fi supus și altor factori ai mediului înconjurător, care îi modelează personalitatea și caracterul.

Ce este important este însă faptul că prin NUME, omul este legat de CEEA CE ESTE NUMIT, fie că vrea sau nu vrea, fie că știe sau nu știe acest lucru.

Prin similitudine, identitate, simpatie, se crează rezonanța, legătura între lucrurile, ființele ce poartă aceleași calități sau nume.

Dorința oamenilor de a da copiilor nume de îngeri provine din năzuința ca aceștia să împrumute, să dobândească prin transferul numelui, calitățile acestor ființe spirituale.

Din acest motiv, în fiecare zi de 8 noiembrie, când serbăm ziua numelui Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, se cuvine să ne amintim că NU NE SERBĂM PE NOI, ci pe ei îi serbăm, noi fiind doar recipiente de lut pieritoare care prin Grația Creatorului am primit duh de viață și NUME. Aceste nume sunt legăturile noastre invizibile cu lumea Cerească, cu luminătorii și păzitorii noștri, iar prăznuirea zilei dedicate lor trebuie să fie o zi a reamintirii.

Să ne reamintim semnificația numelui nostru și odată cu aceasta, locul nostru în Creație, dar și menirea noastră.

De aceea, de fiecare dată când sunt felicitat pentru numele meu, mă încearcă un sentiment de jenă, căci nu eu sunt subiectul felicitărilor. Și atunci dăruiesc în gând, celui ce mi-a oferit numele său, recunoștiința mea, precum o ofer de fiecare dată familiei, tatălui meu care mi-a dat numele său.

Căci această zi de sărbătoare ne-a fost dată pentru a ne opri din tumultul vieții și a ne întoarce pentru o clipă la semnificația profundă a existenței noastre, iar nu pentru a ne umfla de fală prin aprecierile celorlalți.

De aceea, vă rog, cei care mă felicitați de ziua numelui Mihai, vă rog să vă amintiți și de Arhanghelul Mihail, căci în realitate pe el îl sărbătorim.

Faptul că Dumnezeu a lăsat ca oamenii să poată purta nume de îngeri, arată că putem și trebuie să năzuim către sfințenia acestora căci cu toții suntem o mare familie, oameni și îngeri deopotrivă.

La mulți ani Luminătorilor noștri Mihail și Gavriil, precum și tuturor celor care le poartă numele și îl cinstesc.

CategoryUncategorized

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer