Feed on
Posts
Comments

Ce este Conștiința ?

Reflecțiile mele pe tema conștiinței sunt rezultatul impresiilor care se sedimentează de ceva vreme, ca urmare a informațiilor și experiențelor din ultima perioadă.

Filosofie și învățături budhiste despre minte și natura fundamentală a Minții Iluminate, învățături dzogchen, experiențe personale și chiar filme, toate au condus la concluziile din acest articol-meditație pe tema conștiinței.

Când spunem conștiință ne putem referi la mai multe lucruri ce poartă această denumire.

Conștiință de sine – fiind capacitatea individului de a se percepe pe sine însuși, ca eu – prezență individuală în opoziție/raport cu fenomenele/lumea exterioară.

Conștiință morală – acea cenzură interioară, de ordin intelectual, provenită din capacitatea individului de a discerne între bine și rău, pe baza unor seturi de valori de ordin moral.

Conștiință – ca Prezență, fără a fi necesară existența raportului obiect-subiect pentru a exista.

Interesant este faptul că 99% din oameni nici măcar nu se preocupă de acest subiect. Pe scurt, nu îi interesează problema delicată a conștiinței sub nici un aspect, energia și atenția lor fiind focusată cvasi-permanent spre exteriorul persoanei lor. Ei au de cucerit lumea, de atins obiective sociale, familiale, materiale, profesionale. De aici și tendința lor de a trăi proiectați preponderent în viitor, fără mari tangențe cu prezentul.

Dacă analizăm cu atenție maniera în care se formează conștiința în general, nu doar la oameni ci și la animale, observăm un traseu foarte exact al modului în care ființele dobândesc acces la conștiință.

Spun “dobândesc acces” pentru că, potrivit teoriei mele, conștiința preexistă în stare latentă în orice fenomen sau ființă, ne-fiind o însușire sau funcție cognitivă care să se dezvolte și să dispară cu trecerea timpului.

Orice făptură nou venită pe lume trăiește în fluxul temporal trecut-prezent-viitor. Existența presupune secvențialitate, devenire, pe scurt acumulare de experiențe, care definesc individul în raport cu restul lumii, îi dau caracteristicile unice specifice locului său particular în Univers. Aceste experiențe individuale se condensează în memoria ființei respective cu ajutorul miilor de mecanisme evolutive care ne fac să reacționăm instinctiv, potrivit speciei și strămoșilor noștri, la fiecare contact cu provocările realității.

Începând cu instinctul de supraviețuire care ne determină să tragem prima gură de aer pe această lume, continuând cu plânsul, ce reclamă protecție și îngrijire din partea adulților, apoi abilitățile specifice mamiferelor (căutatul sfârcului matern, agățatul cu mâinile și picioarele de părinte, etc.) toate acestea netezesc primele experiențe în viață, ne dau o bază de pornire în adaptarea la mediul extern.

În această fază, ființele sunt doar mașinării minunate, înzestrate cu memoria ancestrală a speciei, care le oferă un minim de adaptabilitate pentru a supraviețui în lume. La această etapă, conștiința este doar un martor tăcut, impersonal, indestructibil și de neafectat, preexistent la fel precum spațiul. Acest substrat al conștiinței permite miracolul memoriei. La început de scurtă durată, apoi pe măsură ce eul se coagulează, pe baza experiențelor, de lungă durată. Psihologii au constatat că la copii de până în 9 luni memoria este volatilă și nu durează mai mult de o săptămână. Cu alte cuvinte, dacă un copil de până în 9 luni nu își vede părinții timp de o săptămână, îi uită. Nu mai reacționează la vederea lor. De aceea se consideră că vârsta optimă pentru adopții este de până în 9 luni, pentru ca bebelușul să rămână cu memoria stabilă, primară a părinților adoptivi. Desigur, sunt și situații excepționale, extrem de rare, când memoria se consolidează mai repede sau mai puternic, iar aceasta datorită dezvoltării mai pronunțate a unui anumit organ de simț (spre exemplu, mirosul familiar al mamei care a rămas mai puternic întipărit în memorie și care îl face să o recunoască).

Apoi, urmează dezvoltarea în mediul familiar, consolidarea acumulărilor de amintiri pe baza rutinei zilnice: aceleași jucării, același program, aceeași cameră, cu detaliile ei, aceleași persoane. Urmează momentul de cotitură, care ne distinge față de o mare parte din regnul animal: apariția identității/conștiinței de sine. E momentul în care copilul nu doar că răspunde la nume, dar este și capabil să se recunoască în oglindă. Acest lucru arată că în memoria lui s-au structurat suficiente elemente de identificare personală care să îi permită să facă distincția între exterior/lume și aspectele care îl definesc ca individ. În acest moment, de fapt conștiința impersonală preexistentă, martorul tăcut reușește pe baza acestui munte de impresii acumulate individual, să le dea auto-reflexivitate, să se centreze, auto-limiteze în jurul lor. Creearea acestei punți între lumea abstractă a Conștiinței, lumea lui 1, și lumea fizică a multiplului, este posibilă numai prin acumularea de experiențe senzoriale, pe baza imersiunii în evenimente și secvențialitate, adică timp. Insist asupra acestui moment magic, care mi se pare cu mult peste miracolul vieții. Căci dacă viața poate fi oarbă, mecanică, cu reguli dictate de evoluție și condițiile în care s-a dezvoltat, saltul conștiinței înspre materie este cu adevărat un miracol: această trecere de la atemporalitate, unicitate și existență absolută la temporalitate, multiplicitate și existență relativă este unul dintre cele mai mari mistere ale Existenței și Nonexistenței.

Din păcate, în cazul imensei majorități a ființelor umane sau non-umane, Conștiința nu constituie substanța de contrast ce face posibilă catalizarea conștiinței individuale, de sine. Sunt mult prea puține ființele în care rămâne trează ceva mai mult din această conștiință – martor tăcut. Desigur, nu vorbim despre remanența acestui martor conștient în termeni absoluți; intensitatea prezenței variază de la individ la individ. Însă gradul în care ea există manifestă, trează, poate fi cuantificat în raport de manifestările și preocupările individului respectiv: dacă acționează ca un robot, programat de circumstanțele externe, mereu reactiv, fără prea mult (uneori deloc) liber arbitru, este clar că acolo nu există decât simțul propriului eu, fundamentat pe acumulările experiențelor anterioare.

Un astfel de individ se identifică cvasi-complet cu aceste elemente: numele, familia, istoria sa personală, rasa, religia, sexul, starea materială, cultura, profesia. De aceea, odată cu moartea sa fizică, cu dispariția sa ca individ, dispare și el, căci conștiința sa individuală nu a reușit să facă saltul înapoi, spre Conștiința Fundament care a făcut posibilă coagularea experiențelor sale în jurul iluziei Eu-ului. Un astfel de individ moare odată cu corpul, personalitatea și memoria sa. La acest nivel, nu putem vorbi despre suflet. Poate părea șocant pentru unii, care conform religiilor din care provin, cred că dacă au avut șansa de a se naște oameni, au garantat și un suflet. Oricât ar putea părea de crud, adevărul este că majoritatea oamenilor nu apucă să își construiască acest vehicul spiritual denumit suflet, care să îi transbordeze după moarte și să le asigure nemurirea, ca esențe ale personalității individuale din timpul vieții. Majoritatea fug terifiați până și de ideea morții, căci identificarea lor cu agregatul identității individuale îi face să simtă instinctiv că vor fi aneantizați odată ce acest compus vremelnic se va destrăma sub acțiunea morții.

Singura religie care rostește cu voce tare acest adevăr este budhismul. Mai ales în vajrayana, în tantrism, adeptul află că nu există nimic real decât conștiința, sub forma vacuității. Eforturile tantricului seamănă cu cele ale baronului Munhausen, care s-a ridicat de la sol trăgându-se singur de urechi. Similar, practicantul vajrayana își construiește din construcții mentale iluzorii scara pe care accede spre propria coștiință pentru a se stabiliza în ea. El nu uită nici o clipă că toate elementele de ajutor sunt simple plăsmuiri ale minții lui, mijloace care, odată ce l-au trecut dincolo, tebuie dizolvate. Chakre, nadi-uri, zeități, simboluri, toate sunt doar instrumente, fără o existență reală. Singura care există este conștiința, acel martor tăcut, dincolo de limitările timpului și spațiului, de neânțeles cu mintea rațională.

Acesta este motivul pentru care deși Conștiința-Martor se încarnează mereu și mereu, ea nu păstrează de la o încarnare la alta decât o infimă parte din memoria existențelor anterioare. Căci fără stabilizarea în această conștiință martor, experiența eului individual de pe parcursul unei vieți nu se transferă în memoria-depozit a Conștiinței-Martor, pentru a o îmbogăți. Desigur, există un nivel la care toate experiențele se înregistrează, căci nimic nu se petrece în zadar, însă accesul conștiinței individuale la aceste experiențe este blocat de lipsa de continuitate a conștiinței. Și atunci, până la acest salt, individul evoluează lent pe baza lecțiilor karmice, consumând rezultatele acțiunilor din viețile precedente, învățând din ele intuitiv, într-un mod similar în care învățăm din instinctele furnizate de specie.

Știu că toate aceste informații pot părea șocante la prima vedere. Majoritatea oamenilor trăiesc cu falsa impresie că simplul fapt de a avea aparență umană îi califică pentru existența de după moarte, și mă refer aici la cei ce cred în suflet. Însă în realitate, foarte mulți nu cred cu adevărat în existența a ceva după moartea corpului fizic, căci formarea științifică a omului modern i-a făcut pe mulți sceptici cu privire la fenomenele non-fizice.

În realitate, cei care CRED în existența sufletului, fac deja un pas uriaș către Conștiința-martor, prin acest crez al lor. Căci ei își transferă o parte din identificarea lor cu agregatul corp-minte-personalitate către ceva ce nu este nici corp, nici minte și nici personalitate. Cu alte cuvinte, crezând că ei au suflet, ei își construiesc mental unul. Un vehicul care le asigură tranziția conștientă și implicit supraviețuirea ca eu individual, în lumea de dincolo, cel puțin pentru o perioadă de timp.

Altfel, odată ruptă de cauzele și condițiile lumii fizice care au creat-o, identitatea individuală se destramă la fel cum se destramă un nor în bătaia curenților atmosferici.

Oamenii de știință își pun întrebarea dacă conștiința de sine poate apare și la obiecte create de oameni: inteligențe artificale. Părerea mea este că da, căci pașii formării și dezvoltării identității unui copil pot fi reproduși și pentru o ființă artificială.

Cei care aveți timpul și curiozitatea, vă recomand serialul Westworld, ajuns la episodul 8. Pe lângă faptul că vă veți delecta cu prezența lui Antony Hopkins, veți avea ocazia să analizați pe îndelete întrebarea fundamentală: ce anume este conștiința ? Poate ea să apară la inteligențele artificiale ? Poate un algoritm, un program matematic, făcut de om cu parametri limitați, să dea naștere nelimitatului ? Sau poate să facă saltul de a deveni conștient de nelimitare ?

Și nu, nu mă întrebați unde încape și Iisus Hristos în toată povestea asta, în viziunea asta cosmogonică. Partea aia este pe altă partiție a hardului și așa cum numai în Absolutul de dincolo de spațiu și timp este posibil, în mod paradoxal este în mod egal adevărată și valabilă ca viziune și soluție de ieșire din labirintul existenței mundane.

loading...

19 Responses to “Ce este Conștiința ?”

 1. Intenselight says:

  There are three kinds of Dharma practitioners: Firstly, there are those who look like practitioners outwardly, but inwardly they are not real practitioners. Secondly, there are those who talk very high, but have no realization at all. Thirdly, there are those who do not look like practitioners outwardly, but who are in fact genuine practitioners inside.
  ~ Chatral Rinpoche

  You might remain sealed in strict retreat for months or even years,
  But if you fail to make any progress in the state of your mind,
  Later, when you tell everyone about all that you did over such a long time,
  Aren’t you just bragging about all the hardships and deprivation?
  ~ Chatral Rinpoche

  Until you perfect the power of inner realization’s noble qualities, it is inappropriate to tell whomever you meet the stories of your spiritual experiences. Keep your mouth shut.
  ~ Dudjom Rinpoche

 2. jamiroquai says:

  Exista patru componente ale spiritului/sufletului/psihicului uman:

  Supraconstientul (ruach + neshamah)

  Mentalul constient

  Subconstientul reactiv (nephesh)

  Corpul emotional inferior (doppelganger, nephesh)

  Ultimile doua componente nu apartin aurei omului, care a fost creat perfect; ele au fost adaugate in urma episodului care a avut loc sub Arborele Iubirii/Durerii (Creativitatii/Cunoasterii).

  Subconstientul reactiv contine engrame: inregistrari ale durerii emotionale, fizice; si nu amintiri obisnuite. Subconstientul reactiv nu poate fi accesat prin hipnoza obisnuita, ci doar prin hipnoza constienta, care insa poate fi si foarte periculoasa, pentru ca orice cuvant rostit de hipnotizator, care se regaseste in banca engramica, va activa posibilitatea reactivarii engramei.

  Corpul emotional inferior este sursa impulsurilor negative, imorale, si adauga karma in aura.

  Corpul emotional superior are in componenta sa, corpul moralitatii (De in chineza), si a celor mai inalte virtuti Divine.

  Nimeni nu poate “arde” karma altei persoane: prin cultivare, un practicant isi poate eleva virtutile sale la nivelul corpului emotional superior, ceea ce va diminua influenta karmei.

  Pentru un barbat, supraconstientul se regaseste in inima sa, feminitatea divina suprema, sufletul lui Dumnezeu.

  Pentru o femeie, supraconstientul se afla tot in inima sa, masculinitatea divina suprema, spiritul lui Dumnezeu.

  Accesarea supraconstientului inseamna: darul profetiei, superintuitia si genialitatea in domeniul de activitate.

  Studiul vacuitatii, din buddhismul tibetan, este o forma de cultivare Yin, care nu este insotita de elementul Divin, al realizarii/celebrarii/implinirii, Yang.

  De aceea calugarii din Orient pot petrece decenii de studiu fara sa reuseasca sa-si simta/acceseze Eu-l superior, supraconstientul.

  In regiunea osului sacru, exista asa numitul termometru spiritual: corpul moralitatii tine in frau celelalte energii ale aurei. De aceea incercarile unui discipol de a isi ridica prin metode primitive (asane, mantre, pranayam) orice fel de energie sunt sortite esecului: nu vei primi decat ceea ce meriti, ceea ce ai cultivat prin inductie spirituala.

  Unele petale ale chakrelor pot fi pacalite prin anumite mantre (fondul sonor), insa asta presupune o incursiune periculoasa in planul astral, cu toate consecintele de rigoare.

  Puterile paranormale superioare se pot accesa DOAR prin inductie Divina: siglele unei anumite chakre pot fi activate in urma cultivarii, a obtinerii virtutilor necesare pentru a avea acces la corpurile subtile superioare.

  Din pacate, scolile de cultivare orientale pun accent doar pe corpurile aurice inferioare, de fapt si singurele care pot fi accesate prin metode primitive, de posturi corporale, sau modificari ale ritmului respiratiei.

  In ceea ce priveste continenta, asa cum am mai mentionat, metodele avansate (kevala pranayam, tummo yoga, mo pai) sunt extrem de periculoase, si presupun modificarea aurei umane.

  Singurii care practica continenta in mod corect sunt yoghinii Vamacari, cu un singur exercitiu, ei declarand ca, fara acest procedeu, orice yoghin care isi va ridica si un atom cuantic de Kundalini, va ejacula involuntar, odata ce energia ajunge la Swadhistana.

  Iar acest exercitiu lipseste total din repertoriul metodelor transmise in Occident in ceea ce priveste yoga.

  “Fii bun, Părinte, și, de asemenea, explica-mi ce crezi despre ceea ce se numește respirație artificială. Crezand că este utila, eu o practic ĂŽn conformitate cu instrucțiunile yoghinilor, și anume după ce inspir aerul, imi tin respiratia pentru o anumit timp, și apoi expir ĂŽncet. Poate că acest lucru, de asemenea, nu ar trebui să fie făcut? ”

  Dervișul, văzând atitudinea mea față de cuvintele sale s-a schimbat complet, si mi-a aratat mai multa simpatie și a explicat următoarele:

  “Dacă iti faci rău cu modul tau de a mesteca alimentele, iti vei face rău de o mie de ori mai mult prin practica acestei respiratii. Toate exercițiile de respirație care sunt date ĂŽn cărți și predate ĂŽn școlile ezoterice contemporane nu pot face nimic altceva decât un rău .. .
  Fără cunoașterea legilor fundamentale ale respiratiei în legătură cu toate detaliile, practica de respirație artificială trebuie să conducă în mod inevitabil, foarte încet, dar totuși cu siguranță la auto-distrugere.
  Ar trebui să ai în vedere că, pe lângă substanțele necesare organismului, aerul conține altele care sunt inutile și chiar dăunătoare. Ei bine, atunci, respirația artificială, adică o modificare forțată a respirației naturale, facilitează pătrunderea în organism a acestor numeroase substanțe în aer, care sunt dăunătoare pentru viață, și în același timp, deranjeaza echilibrul cantitativ și calitativ de substanțe utile .

  Respirație artificială tulbură, de asemenea, raportul dintre cantitatea de alimente obținuta din aer și cantitatea obținută din alte alimente. Prin urmare, prin creșterea și diminuarea aportului de aer, trebuie ĂŽn mod corespunzător sa crești sau sa diminuezi cantitatea de alte tipuri de alimente; și pentru a menține proporția corectă trebuie să ai o ĂŽnțelegere deplină a organismului tine. Dar, te cunoști atât de bine? …

  Toate organele noastre lucrează mecanic și ĂŽn fiecare, din cauza naturii și obiceiurilor, se creeaza un ritm deosebit de funcționare, iar ritmurile de funcționare ale diferitelor organe sunt ĂŽntr-o relație definită ĂŽntre ele. Deci, este stabilit ĂŽn organism un anumit echilibru: un organ depinde de celalalt – toate sunt conectate
  Prin schimbarea ĂŽn mod artificial a respirației, ne schimbăm ĂŽn primul rând ritmul plămânilor noastri, și, in timp ce activitatea plămânilor este conectată, printre altele, cu activitatea stomacului, ritmul de funcționare a stomacului este, de asemenea, modificat , la ĂŽnceput ușor și apoi mai mult. Pentru digestia alimentelor din stomac are nevoie de o anumită perioadă de timp; să ne spunem că produsele alimentare trebuie să rămână acolo o oră. Dar, ĂŽn cazul ĂŽn care ritmul de funcționare a stomacului este schimbat, atunci trecerea alimentelor prin stomac este, de asemenea, modificat; alimentul poate trece prin atât de repede ĂŽncât stomacul nu are timp decat pentru a face o parte din ceea ce are de făcut. Este la fel cu celelalte organe. Din acest motiv, este de o mie de ori mai bine să nu facem nimic cu organismul nostru …

  Repet, organismul nostru este un aparat foarte complicat. El are mai multe organe cu procese de ritmuri diferite și cu nevoi diferite. Trebuie sa fie schimbat totul sau sa nu faci nimic. În caz contrar, în loc de bine s-ar putea face rău. Numeroase boli apar doar din această respirație artificială. În multe cazuri, aceasta duce la extinderea inimii, constricția traheei, sau deteriorarea stomacului, ficatului, rinichilor sau de nervilor.

  Dacă ați ști fiecare șurub mic, fiecare bolt mic al aparatului, numai atunci poți ști ce trebuie să faci. Dar, dacă știi doar un pic și experimentezi, riști foarte mult, pentru că mașina este foarte complicată. Există mai multe șuruburi mici, care ar putea fi ușor de rupt de un șoc in șir și care nu pot fi cumpărate ulterior în orice magazin.

  Prin urmare, – din moment ce mi-ați cerut-o – sfatul meu este: opriți exercițiile de respirație “.

  (din Intalniri cu oameni remarcabili)

  sunt autori care nu recomanda nici macar anulom vilom, Paul Brunton (In Search of secret India):

  The other breathing exercise which is dangerous–not physically so much as mentally–is that which prescribes breathing through alternate nostrils so that one nostril is closed by a finger and only the other is used until the changeover is made to the other nostril. This exercise is the one that threatens sanity. I would enforce as a rule that everyone who sets up to teach hatha yoga to others should be compelled to go through a course of at least one year in the anatomy of the body and then in the physiology of the body. The work must have a scientific basis because it encroaches on the medical domain.

  Celalalt exercitiu de respiratie, care este periculos – nu fizic atât de mult cat mental – este acela care prescrie respirația prin nări alternative, astfel ĂŽncât o nară este ĂŽnchisă cu un deget și numai cealaltă este folosită până la schimbarea cu cealaltă nară. Acest exercițiu este cel care amenință sănătatea mintală. As pune ĂŽn aplicare, de regulă, că toți cei care incearca să-i ĂŽnvețe Hatha yoga pe alții ar trebui să fie obligați să treacă printr-un curs de cel puțin un an ĂŽn anatomia corpului și apoi, ĂŽn fiziologia corpului. Lucrările trebuie să aibă o bază științifică, deoarece impietează pe domeniul medical.

 3. MR says:

  Nu am “vorbit” despre propriile realzări în acest articol, și nici nu m-am erijat în vre-un ghid spiritual sau guru capabil să emită judecăți de valoare sau să dea sfaturi pe tema evoluției spirituale.
  Am simțin nevoia să jalonez, să consemnez o informație care mi s-a structurat ca o privire de ansamblu asupra fenomenului conștiinței.
  Nu am prezentat clasificări sau informații ezoterice, ci convingeri izvorâte din experiența proprie

 4. ~Moa~_ says:

  ..Buna seara domnule~G. Rapcea !~..Eu azi nu voi vorbi de Constiinta si tot ceea ce inseamna ea ci va voi povesti o intimplare tot banala si reala petrecuta in urma cu 3 zile culmea avind ca punct de pornire_: Ghena de gunoi_..Daa~..Nu stiu insa daca ce voi povesti acum are legatura directa cu subiectul propus de dvs. dar conexiuni tot exista fara dor si poate_..Deci :_Seara~Buna_dragilor ! Bine a-ti revenit la povestea de seara !..si un titlu pt. seara asta superba..=..”~1_MIC_Omagiu_’Securistului-ex’_de_la_Stupini_~”..De fapt si mai bine zis_SRI-stului_ex cred eu si iesit intre timp la pensie~_~Mdehh ! Ce sa ii fasi !_Fiecare cu obsesiunile sale~~…Dar inainte de a va spune ceea ce vreau sa va povestesc mai intii am sa va zic dragi cititori ai forumurilor de libera exprimatiune si necenzurate ca satucul Stupini si care nu e uitat de lume e o localitate mica de la tara si lipita de municipiul BV practic, apartinind de al nostru maret municipiu caci cei ce locuiesc acolo cu totii au buletin de BV si nu de Stupini asa cum ar parea la prima vedere, localitatea fiind integrata in mun. BV~si nu in MISA_asta ca o precizare binevenita_..Iar asa ca prezentare generala si pe scurt a celor ce sau nascut si locuiesc inca de la inceputuri in acest mic satuc va voi zice ca sunt oameni foarte gospodari si harnici, cultivatori de diverse plante-leguminoase-solonacee si ett dar si crescatori de animale, nu de companie-desigur ~..Aceasta ar fiind prima categorie de locuitori a acestui satuc adica bastinasii locului..A-ll-a categorie o reprezinta orasenii din BV in special care agonisind ceva banuti sau imprumutinduse pe-la banci cu mult entuziasm de altfel sau mutat intre timp in sat si departe de oras la vila proprie si fara agitatia specifica urbei..Si slava domnului sunt destule Viloaie~..Bun ! Dar atunci cind te muti la casa noua sau cind iti iei ceva nou de regula arunci la gonoi obiectele sau bunurile vechi a caror prezenta nu se mai justifica prin gospodarie ne-mai fiind de folos-logic iar cum in respectiva localitate satelit a municipiului, un fel de Costa Rica la scara mica si de tip mioritic_A, NU exista un loc anume unde se pot depozita gunoaiele mai voluminoase sau reciclabile precum in muncipiu si asta multumita tot~Minunatei noastre primarii, cetatenii de acolo aduc obiectele respective cu masina proprie in oras la primul punct de colectare cele iese in cale si aflat pe raza municipiului iar acesta se afla chiar linga blocul meuuu~.._Daaa~..Fain~..Si uite asa se facui ca acum 3 seri in urma il ajut pe bunul vecin de la etj. 3 sa duca ceva mai voluminos la gonoi insa cum al meu nas~~Fii~I~iin de Sobolan batrin ca zodie ma refer si avind deci simturile biIine puse la punct mai ales cind e vorba de gonoaiele cele indestulatoare ale tranzitiei noastre spre bunastarea_Absoluta, am si zarit si Eu_ceva ce ma intereseaza de regula indiferent de starea si vechimea sa, respectiv am observat un PC model mai vechi intr-o cutie bagat aflat pe linga linga G. si jos la sol, si tot bineinteles ca nu il puteam lasa acolo ca sa ia il boschetarii si sa il duca la fier vechi….Asa ca l-am luat si dus am fost cu el_PC_in casa. Si ca de obicei in astfel de situatii il desfac prima data ca sa vad ce mai are in el..Bineinteles si chiar inainte de al desface uitindu-ma la mufele din spate se observ ca am in mina un P4 ce avea lipita si o eticheta, probabil de la ultima depanare-banui cu data de 27-09-2004 ! Deci era un model vechi_clar~!!~…Bun ! Il desfac ! Fiind adus de la rece deja incepea sa apara condensul, pun Foenul in fonctiune ca sa il aduc la temperatura camerei, dupa care bag cablurile de la Mouse, tastatura, un usb, Monitor si normal alimentarea. PC arata foarte bine, aproape ca nou, extrem de putin praf pe placa de baza dar si pe colleru’ de la procesor, numai avea insa placa video si inca o bara de RAM, doar una de 256 Mb la 400 Mhz. Il pornesc, fara alte probleme, avea asa cum e normal la asemenea modele cu procesor P4 la 2400 Mhz maxim un WIN XP pe 32 bit, ii mai pun intre timp si o placa video de teste la 128 Mb caci cea integrata in procesor era doar de 32 Mb, deci slaba pt. navigat pe internetul da azi din 2016 si totul e OK~..Fonctioneaza perfect tinind seama de vechime dar atentie fiind putin folosit~!~…Mai departe verific sa vad daca a mai lasat pe hard fisiere personale, adica poze, muzica in special ma intereseaza, video si ca de obicei de data asta gasesc doar niste poze de familie, si se pare daca cumva nu ma inseala memoria ca respectivul cetatean desi e din Stupini_( va zic acusica de unde am aflat ca e originar din Stupini )_totusi pe sotia lui parca am mai vazuto undeva desi nu am dat importanta si unde altundeva o puteam zari decit prin vecini, nu cei din bloc ci la blocurile alaturate, probabil odata ma zarito cind ducea tot-gunoiul menajer insa nu am dat importanta asa cum spune_AM dar memoria subconstienata ia retinut se pare imaginea-vag..Buun ! Deci respectivul cetaetan din foto se pare-ca e vecin cu mine dar intr-un bloc alaturat..De unde i-am aflat numele sau real..Eii acuma urmeaza partea cea mai faina si povestea propriu-zisa_si pe scurt_:…Pe PC nu avea multe programe si aplicatii instalate iar ca browser de net avea doar Google Chrome pe care eu de regula nu il folosesc fiind obisnuit cu Firefoxul_..dar totusi il deschid ! Dezavantajul insa la Chrome e acela ca nu memeoreaza ultimile pagini accesate si deci cind ii dai drumul el iti afiseaza pagina principala presetata…Daarr~..Si fara se vreau in mod deosebit dau un click in chenarul de cautare si apuc sa tastez doar litera w ca deja imi afiseaza adresele de net accesate de catre fostul proprietar iar primele doua imi indicau doua adrese de facebook avind ca username chiar numele sau real se pare si cu cuvintul stupini lipit de nume si prenume.facebook.com…dau click pe ambele adrese..imi apare profilul aceleiasi persoane trecuta de 55 de ani asa cum am si zis la inceput in titlu, iar la una din adrese am BiG_bIg~Surpriza de proportii_UriasaAa~_!_~…Care surpriza era de fapt o Capcana,_o_,Bomba cum zic astia de la tv de de stiri in frunce cu Raitaru si Antena 3_ascunsa deci pt. cei care nu se pricep macar un pic la un PC_..respectiv in chenarele cu username si pasword din una din paginile de facebook aparea numele sau_( asa l-am aflat) iar la parola citeva stelute. Deci se putea practic intra in contul sau personal de Facebook fara probleme caci se pare-ca uitase sa isi stearga parola de logare si doar un clik trebuia dat si gata_~~~_te alegeai frateeee, adica-posibil cred ca ma algeam probabil cu un dosarel penal dupa modele consacrate tot normal si pt. patrundere neautorizata si fara sa am vezi doamne acordul titularului de cont..Da ! EI ar fi avut de data asta dreptate !__..dupa ceva timp am simtit ca imi ingheata singele in mine_imaginindu-mi ce s-ar fi intimplat-posibil daca as fi intrat acolo cu un simplu si cu un simplu clik_..Poate is un pic ceva paranoic desi nu cred_!!~…Daa~?.._DAR_Bagamea_AS_P..la_in..Mo..vostrii_vorba asta stim a cui personaj media celebru este, deci citatul nu imi apartine sub nici fel_!!!!___Da’ !_Caci tot Securismul~Romanesc va fi MRU_ves.._??….Noroc mai oameni buni cu cazul Elodia-Cioaca cind acesta ia accesat neautorizat casuta de mail a Elodiei, caci iata !_mi-a ramas si mie bine intiparitita in memorie aceasta pretioasa informatio~_~..~Asa ca_Constiinta cea de sine fost totusi pe faza cred_~_~_…Asaaa este distinsilor doOomni de pe la SRI_Brasov~~~???…..

 5. jamiroquai says:

  Cea mai exceptionala expunere a elementelor oculte din buddhismul tibetan este In The Shadow Of The Dalai Lama (Victor and Victoria Trimondi); primul capitol, Buddhism and Misogyny:

  http://www.trimondi.de/SDLE/Part-1-01.htm

  In continuare mai multe lucrari din care veti afla si mai multe detalii/linkuri (le-am pus in paranteze pentru a nu ingreuna incarcarea mesajului aici):

  Din ororile si abuzurile inimaginabile asupra calugarilor din diverse manastiri tibetane

  (http://www.lamashree.org/dalailama_08_childabuse_tibetanbuddhistmonasteries.htm)

  (http://www.trimondi.de/EN/links.htm)

  “THIS IS LAMAISM. These are narcissistic children, who have been separated from woman at an early age. MOST OF THEM are therefore obsessed with sex.

  This is NOT Buddhism, the sooner people wake up to the BIGGEST CULT IN THE WORLD, that prevents all criticism of their gurus, the students are turned into SHEEP, who never ask questions of these “living deities” who are told they will go to VAJRA HELL if the so much as have a negative thought about these lamas, who are only about taking care of themselves on those golden thrones.

  When students leave the CULT OF LAMAISM it takes years to recover from the subtle and blantant abuse of this system.

  It’s not just the sexual exploitation , its the exploitation of all their students that they keep enthralled and passive and ignorant, to keep themselves in luxury , to get their students and devotees to throw money at them, these are all millionaires with franchises world wide, and they are building more and more monasteries. They have fooled everyone, from movie stars to politicians, to Tibetophile academia,

  What people only have to remember, is Lamas and Lamaism kept their OWN PEOPLE enslaved for 900 years. That is why the worlds corporatocracies appreciate them. Because they will be the NEW RELIGION that will keep the world asleep and turn us into 21st century serfs.

  What more does it take for people to realize that the Dalai Lama and company are the most dangerous religion in the world.

  What good works Mary Finnegan do they do, outside of building more and more monasteries to keep themselves entitled. WHAT do they do outside of taking care of themselves? Because they mouth the words of “compassion” they have been trained to talk this talk to keep others enslaved for 100’s of years. Is that what you are referring to as good works?”

  Buddha cel Negru (Black Buddha), originar din Africa:

  (http://www.nairaland.com/68677/ancient-black-buddha)

  (http://www.essaysbyekowa.com/Black%20Buddha.htm)

  Aceste este motivul pentru care NIMENI in India nu a crezut in pacaleala fara masura propovaduita de tribul Sakya.

  Francmasoneria tibetana (bonetele galbene)

  (http://web.archive.org/web/20060519071220/http://www.budismo-tibetano.com/images/image_file/Lamas_DilgoKhyentseR.jpg)

  Godfrey Higgins also wrote in his Anacalypsis, that in the Masonic Temple of Tibet that the following was chanted (in Tibetan I’m sure) before Lodge proceedings:

  “Procul, O procul este, profani!”

  With this in mind, I encourage all Masonic Brothers (and anyone else) to study the Divine Wisdom of the Lamas.

  At the very least, it will help you to better comprehend the symbolism of FreeMasonry; as the Lamas are Universal Master Builders!

 6. FREEDOM says:

  Aici , mai directi si mai clari ca RAMANA MAHARISHI si NISARGADATTA MAHARAJ nu exista nimeni …. mai sint MOOJI , POONJA si cam atit …… restul sint povesti , basme , concepte , de buddhism nu mai spun . Multa vrajeala in celelalte sisteme -abordari , multa teorie inutila in jurul cozii . In afara de cei enumerati aici toate sistemele sint niste prostioare ptr ametiti . Yoga te proiecteaza la greu in viitor , lucreaza cu speranta-devenirea -transformarea samd . Yoga situeaza realitatea intr-un viitor indepartat si te face sa tinjesti prosteste dupa ea . Doar vedanta spune adevarul gol golut care este chiar aici acum .

 7. Clona says:

  Ce am înțeles eu că este conștiința din experiența mea și din ce am citit: conștiința sunt eu, conștiința ești tu, conștiința e adevăratul om. Este spațiul în care se produc toate. Este duhul, este ceea ce trebuie să realizăm noi că suntem, și atunci ne vom elibera de identificarea cu egoul, adică ne vom trezi.
  Trezirea (iluminarea) se realizează prin unirea minții (nu ești întreg la minte!!), adică omul actual are mintea ruptă în două, o parte adevărată care este condusă de Dumnezeu, și o parte falsă care este egoul. Când cele două părți se unesc sub stăpânirea lui Dumnezeu, realizăm că suntem conștiință, și asta înseamnă transcenderea egoului (necuratul).

 8. In curand vom avea alegeri. Cati oameni “cu constiinta” vor intra in parlament?

 9. Neele says:

  ” Și nu, nu mă întrebați unde încape și Iisus Hristos în toată povestea asta, în viziunea asta cosmogonică. Partea aia este pe altă partiție a hardului și așa cum numai în Absolutul de dincolo de spațiu și timp este posibil, în mod paradoxal este în mod egal adevărată și valabilă ca viziune și soluție de ieșire din labirintul existenței mundane.”

  Am să folosesc eu partiția.
  Astfel pe individa Ileana S. n-am întâlnit-o până la MISA, iar pe Bivolaru la fel de puțin.
  Ca dintr-o data să aflu că sunt băgați în acte de magie cu SUA, în popularizarea persecutiilor suferite de Falun Gong in indepartata China, că sunt bine implantați în Suedia, câte și mai câte …
  Fiind ei grozav de întreprinzători, mă declar o neica nimeni și cu toată convingerea,
  Nu voi suporta astfel de specimene in mine! Se cheamă plagiarism și e ilegal.

 10. Neele says:

  Well, ati auzit: prin bunavointa lui j. vi s-a spart mandala caci budha era iehovist.
  Mai aveti ceva de comentat?
  Eu ma scuzati – am de spus o rugaciune.

 11. mac gregor says:

  “In curand vom avea alegeri. Cati oameni “cu constiinta” vor intra in parlament?”

  Atatia cati vrem* noi**.

  * prin vrem se intelege vointa concreta, nu visare.
  ** prin noi se intelege numarul de romani capabili care se vor organiza in acest scop.

 12. Neele says:

  Problema, ~MOA~, e ca nu ai cont de Facebook.
  Fie te incalzesti catre idee, fie te multumesti sa bantui forumuri slujind la un admin sau altul.
  Apropos tataie, te-am spart: ti-am gasit micul. I-am facut screenshot – cu asa transmisie per os nici nu ma mai duc sa vad in ce fel ma admonesteaza pisi sau aiurica. dzeu sa-i odihneasca!
  IL tocmai a recunoscut ca unele lucruri sunt insane si asemenea, nu le vreau nici eu repetate.
  ILI, sa mili lasi studentii in pace ca te musc de fund!

 13. Degeaba avem noi vointa si ne mai si organizam daca nu avem candidati care sa merite sa fie votati.

 14. mac gregor says:

  Pai nu, pentru ca va candida ala mai rasarit dintre noi, asa se face in fiecare partid serios. In engleza se cheama primaries. Ala care castiga in interiorul partidului, are cele mai mari sanse sa castige si in tara.

 15. mac gregor says:

  La noi, partidele +- vand meciul, nu organizeaza primaries, au candidat unic sau vand locul pe bani. De asta a ajuns PNL sa nu aiba lideri, de ex.

 16. Strumf One says:

  Constiinta este simtamantul natural al lui Eu Sunt*….cu nimic altceva asociat,ganduri, emotii,sentimente sau stari de orice fel!
  Cind Eu sunt* este trait constient in interiorul corpului este numit Prezenta iar cand aceasta Prezenta a lui Eu Sunt* se extinde se cheama Libertate sau Iluminare!

  ******************************************************************************************************
  Am trait poate foarte putin aceste lucruri si asta s-a intamplat intr un moment de rascruce al vietii mele in 2013 cand am intalnit un maestru autentic in India,Rishikesh.
  .Numele lui este Mooji.

  ****************************************************************************************************
  Aceasta fiinta traieste ceea ce preda, desi singura lui invatatura daca s ar putea exprima in 2 fraze ar fi:

  Ramai gol…
  Fara Identitate!

  Am observat din propria mea experienta ca este al naibii de greu sa faci asta desi pare a fi cand auzi .. usor 🙂 si ca intregul meu efort daca se poate numi sincer este sa renunt la asa zisa-plinatatea bolnava* a personalitatii!

 17. Neele says:

  Depinde unde te simti liber. Daca nimeni nu-ti confirma, poate nu esti liner. Mooji/Mojo, cum ii spune, poate sa greseasca.

 18. Mosul Derbedeu says:

  Pe rapcea vin toti tampitii.
  Mai e unul doi care stie una alta da in rest e vai si amar.
  Omul discuta de constiinta si are idei interesante iar voi nu va puteti rabda sa nu discutati de obsedatul sexual.
  Sunteti cu totii niste obsedati.
  La fiecare ocazie bagati cu bivolaru.

Leave a Reply