Feed on
Posts
Comments

Pentru că am reputația de oiță rătăcită-și-despărțită de turma-lui-Hristos datorită antecedentelor mele misane, mulți prieteni și cunoscuți-sau-necunoscuți își fac un quest mesianic din a mă converti-readuce-pe-calea-cea-bună-a-ortodoxiei.

De parcă ar fi bănuit pe ce drumuri lăturalnice urma să apuc, tentativele de convertire au început de timpuriu: cu bunica Maria (Dumnezeu să o odihnească în pace !) ce mă punea de mititel să îi  citesc acatistele pe care le avea drept canon zilnic de la duhovnicul ei. Apoi în liceu, sfioasa colegă mereu cu broboadă în cap și fustă până-n pământ, mereu palidă, care mi-a aruncat priviri furișe un trimestru întreg până s-a încumetat să îmi strecoare în mână o cărticică despre Crez – Simbolul Credintei.

Apoi m-am apucat de yoga la MISA, de prin clasa a X-a de liceu. De-acolo am devenit eu interesat de Biserică, dar fără a face o obsesie din asta. Pur și simplu descopeream că scrierile de istoric al religiilor ale lui Eliade și monumentala “Creangă de aur” a lui James Frazer mă făceau să înțeleg mult mai bine rostul activităților din Biserică: slujba Liturghiei, Împărtășania, Botezul, Spovedania, Cununia, Mirungerea. În timp ce yoga mă făcea mai atent, mai orientat spre interior, lecturile celor doi titani ai cartografierii credințelor ancestrale ale omului îmi dădeau o perspectivă mai vastă asupra Ritualului, spulberând barielele plictiselii și conformismului născute din participarea ignorantă la ceea ce se petrecea în Buserică.

Și mai mereu se găsea cineva care să se apropie, să mă cunoască din mediul de acolo, să mă aprecieze pentru felul meu de a fi pentru ca apoi, brusc, aflând că mai practic (printre altele rugby-hochey-wu-shu-karate, și yoga) să simtă brusc-și-inexplicabil dorința covârșitoare de a mă converti la Dreapta Credință (traducerea cuvântului Ortodoxie!).

Cum sunt un tip politicos, prietenos și împăciuitor de felul meu, mă lăsam repede convins: să particip la seri ortodoxe cu discuții sau conferințe pe la diferite case de cultură, să accept “provocarea” de a-mi lua cutare canon de rugăciune și citiri de acatiste, să îmi caut duhovnic și să merg la spovedanie. N-am avut nici o problemă cu participarea la discuții, dar am fost rapid ocolit de a mai fi invitat la astfel de evenimente, la fel cum începuseră să îmi ocolească soneria ușii adventiștii, penticostalii, yehoviștii, mormonii și toate celelalte secte care își trimiteau emisarii pe la ușile românilor în primii ani de după 90. Motivul era unul simplu: venind dinspre zona Istoriei Religiilor, având perspectiva de ansamblu asupra sistemelor de gândire de tot felul,  îmi era foarte ușor să identific fracturile logico-morale din doctrinele propovăduite, punându-i pe gânduri până și pe predicatorii de ocazie care le învățaseră și acceptaseră ca gâștele, pe nemestecate, fără nici o analiză proprie.

Ulterior acest tip de cunoaștere mi-a fost dublat de educația de tip cartezian definitivată și consolidată pe băncile facultății de Drept. Înarmat cu aceste două redutabile instrumente de analiză: Informație și Logică, evident că eram greu de “convertit” căci “învățăturile” dogmei creștin ortodoxe nu reușeau să mă convingă să le îmbrățișez în mod exclusiv, ne-reușind să mă facă să renunț la orice altceva din zona spiritualității.

Și aici am ajuns la principala problemă a actualității Creștinismului tradiționalist (fie el Catolic sau Ortodox): osificat în dogma lui, nu poate ține pasul cu Lumea; nu se poate adapta evoluției tehnologice, descoperirilor științifice, aneantizării distanțelor geografice și culturale.

Și așa am ajuns la concluzia că “teologii” moderni care își propun să reactualizeze temele majore de gândire din Biserică, sunt doar niște ipocriți isteți, cu multe lecturi patristice și dogmatice la activ, care au găsit soluția cea mai facilă – și imposibil de verificat la toate problemele omului modern: DIAVOLUL !

Da, îi acuz de ipocrizie pe acești așa-ziși teologi de amvon de genul Danion Vasile sau Claudiu Răducu pentru că ei au furnizat o soluție disperată, de moment pentru Ortodoxie, răpindu-i șansa de a-și lărgi orizontulrile.

Căci acest tip de teologi autohtoni, “convertiți” de la yoga sau alte învățături esoterice la Ortodoxie, nu se mărginesc doar să arate motivele pentru care alegerea lor a fost cea mai bună pentru ei. NU ! Ei vor să arate prin exemplul lor că aceea este SINGURA alegere corectă, iar restul sunt mizerii fără legătură cu Dumnezeu, care vin de la Satana.

Ai simțit ceva la yoga !? E de la Satana. Te-ai dedublat !? Satana a fost. Ai văzut lumini în meditație !? Tot înșelătorul drac. Ai gânduri ? Nu ai gânduri ? Tot dracul e de vină.

Ce este deranjant e faptul cum astfel de oameni își povestesc experiențele și realizările spirituale excepționale trăite în yoga cea păgână, cât de înzestrați erau ei pentru calea respectivă, ce realizări facile au avut, pentru ca apoi să concluzioneze că toate acestea  erau doar capcane demonice. Așa să fie oare ?

Cu urechile călite în sute și mii de discursuri și pledoarii auzite în numele Adevărului și Dreptății, prin sălile de judecată, sunt deprins să decelez imediat construcția manipulativă de oratoria spontană, sinceră.

Rețeta de succes a acestor șarlatani ipocriți e simplă, probabil că o învață în Facultatea de Teologie, la orele de Comunicare și Pastorație: încep pe o un ton de sinceritate dezarmantă să își povestească începuturile; nu se sfiesc să își arate micile erori sau greșeli (datorate evident ignoranței lor de la acel moment) trecând sub tăcere marile metehne de caracter (care există cam la noi toți conform principiului că pentru a co-exista cu ceilalți oameni, suma calităților și defectelor indivizilor trebuie să rămână aproximativ egală). Apoi, intră în detaliile “rătăcirii” lor făcând pe experții, dar totuși cu grijă să nu ofere prea multe informații sau detalii care i-ar putea provoca și pe alții să le experimenteze, având grijă să întrerupă mereu povestea pentru a aminti că “toate acelea erau de la diavolul”, pentru a puncta clar și fără dubiu interdicția de apropiere de învățătura interzisă.

Apoi, se ajunge la momentul Adevăratei-Revelații-Ortodoxe. Moment emoționant, poate singurul sincer din toată povestea, falsificar rapid ulterior de antiteza grăbită pe care simt nevoia să o facă între vechea și falsa învățătură – abandonată în favoarea celei noi și adevărate.

La final, pentru consolidarea lecției, se reiterează faptul că TOATE rezultatele obținute pe orice altă cale decât prin Biserica Ortodoxă sunt CU SIGURANȚĂ, FĂRĂ NICI UN DUBIU, înșelări, rătăciri de la Diavolul.

Întreaga poveste este invariabil jalonată de mici momente miraculoase, premonitorii, provenite desigur doar din surse autorizate de Biserică (gen călugări prea-cuvioși, sfinți-părinți, etc.) ce prevestesc destinul de măreți-viitori-teologi ai respectivilor, au rolul de a consolida în fața ascultătorilor imaginea de autorități-în-materie-de-ortodoxie a respectivilor, pentru a întări și mai mult afirmația lor că Ortodoxia trebuia să fie în final SINGURA alegere corectă și definitivă !

Manipulare ordinară, după manual, pe spinarea ignoranților ce aleg să se lase manipulați prin frica de Diavol, frica de a nu greși în alegeri.

De ce spun că sunt ordinari acești oameni ?

Pentru că primii teologi creștini învățau în Duh și Adevăr. Învățau despre Iubire și Dumnezeu. Dacă veți citi Evangheliile și toate celelalte scrieri ale Noului Testament, veți vedea cât de puțin loc, ce minimă importanță i se acordă Diavolului în activitatea misionară.

Cu zdrobitoare pondere, în Biblie, acolo unde se vorbește despre demoni sau diavoli, e vorba de exorcizarea lor prin puterea Dumnezeiască, pe când la acești indivizi dubioși ce se vor teologi, diavolul nu mai este alungat prin prezența lui Hristos, căci ei pun pe umerii mireanului sarcina de a scăpa de diavoli singuri, ALEGÂND Dreapta Credință.

O analiză de bun simț ne face să remarcăm imediat că prima metodă – a alungării demonilor prin invocarea numelui lui Hristos, era mai… mărturisitoare și mai rodnică (ca să folosesc limbajul lor) decât  provocarea fricii de drac, folosită abil prin mijloace oratorice.

Eu nu știu să fi fost vreodată în istoria Umanității frica – motor al evoluției. Dacă primilor oameni le-ar fi fost frică, n-ar fi ieșit din adăposturi, n-ar fi explorat, nu s-ar fi avântat în necunoscut, n-ar fi experimentat și descoperit chestii.

Dacă analizăm la scară istorică de câte ori și mai ales peste CE a aplicat Biserica (Ortodoxă și Catolică în egală măsură) șablonul nivelator al Fricii, vom observa două chestii interesante:

 • au fost stigmatizate ca fiind diavolești descoperirile de tot felul, mai ales cele care nu puteau fi explicate și încadrate în sistemul cosmologic biblic. Așa au pierit arși pe rug oameni de știință, așa au fost arse în piețele publice scrierile anticilor.
 • Dorința de cunoaștere a fost mereu mai puternică decât frica, și în consecință, Cunoașterea a învins Frica mereu, pe toate planurile. Așa am ajuns unde suntem astăzi, ca și cultură și civilizație. O fi bine, o fi rău ? Am decăzut sau am evoluat ? Era mai bine să trăim în Eden goi și fericiți, vorbind cu Dumnezeu, sau astăzi în confort și bunăstare, cu smartphoneuri ?!

Ideea este că de fiecare dată când a pierdut lupta, Biserica a cedat un pic de teren, în funcție de conjunctură. A acceptat Astronomia ca știință (ce contravine teoriei geo-centrismului biblic), acceptă Tehnologia și o folosește cu nonșalanță, acceptând odată cu asta și Legile Naturii, Electricitatea, Chimia, Fizica, pe ai căror părinți antici îi condamnase la dispariție prin distrugerea operelor lor.

Dacă un Mercedes-Benz, un televizor, radio sau telefon mobil ar călători înapoi în timp doar 300 de ani, ar fi ars de preoți ca fiind lucrarea diavolului. Astăzi însă, mai-marii Bisericii se folosesc din plin de ele.

De aici concluzia că poate peste 300 de ani, noii teologi ai Bisericii Ortodoxe vor zâmbi încurcați, foindu-se în poziția lotusului, când se va pune problema că în anii 2000 yoga sau orice altă religie erau văzute ca fiind înșelări diavolești.

Însă cei ce plătesc prețul acestui retard istoric, al acestei încetineli la adaptarea cu evoluția Umanității sunt cei ce se lasă îndoctrinați, și astfel privați de dreptul lor de a cunoaște, și mai ales, de a alege.

Problema este că misionarii de duzină gen Danion și Răducu au impresia că aduc imense servicii Bisericii: că adună turma risipită în jurul păstorilor, că îi întăresc pe oameni în Dreapta Credință.

Numai că asta nu e întărire. Întărirea se face pe baze reale, corecte. Pe alegeri deliberate, în deplină cunoștință de cauză: dai individului posibilitatea să își formeze o opinie pe un subiect – dacă nu prin experiență proprie, măcar prin prezentarea echilibrată și corectă a opțiunilor. Însă asta contravine scopurilor acestor farsori. Ceea ce îi dă de gol este lenea, dorința de facil: e mai ușor să sperii decât să convingi cu argumente. Numai că frica îi va păstra în turmă doar pe cei slabi. Cei puternici și curajoși for pleca să afle pe pielea lor adevărul.

Care este Adevărul ? Nu îmi permit să vi-l spun pe al meu din respect pentru dreptul vostru de a vă afla propriul adevăr și de a-l urma. Prețiozitatea vieții umane constă, în opinia mea, tocmai din șansa de a alege calea pe care vrem să o urmăm, iar cei ce ne răpesc această șansă sunt în realitate cei mai mari dușmani ai omului. Ei își fac o meserie din mistificarea Adevărului. Căci e ușor să speli pe creier omul slab, să îl reprogramezi mental. Asta fac ei.

Eu cred că Iisus Hristos este suficient de puternic pentru a rămâne opțiunea celor care simt că vor să Îl urmeze. Cei care Îl urmează din Frică, nu Îl urmează în realitate pe El, ci de fapt fug de ceva.

Ceea ce mă frustrează cel mai mult în Biserica Ortodoxă sunt pretențiile sectare de un dogmatism sufocant. Datorită dogmelor de ev mediu întunecat, Dumnezeul iubirii de oameni a devenit un dumnezeu monstruos și crud, cu reguli lipsite de orice logică și echitate. Dacă ar fi să-i credem pe acești teologi dogmatici, Dumnezeu a creat  de-a lungul Istoriei Umanității, milenii în șir generații, popoare întregi de oameni care s-au dus direct în Iad doar pentru că nu au avut șansa să devină creștini – înainte și după Hristos. Deși toate popoarele au avut religiile și înțelepții lor, valoarea lor este ZERO în ochii creștinului dogmatic, căci respectivii pot să fie regi ai înțelepciunii și virtuții și tot nu pot fi apreciați, căci toate astea vin sigur de la Diavol, dacă nu au venit de la Hristos.

Nu degeaba Biserica este cea care a inventat dictonul “Cine nu este cu noi, este împotriva noastră”. Asta a ajuns Biserica Creștină – să lupte cu Lumea, cu Omul, împotriva Omului, chipurile de dragul Mântuirii lui.

Și totuși, o să vă spun ce cred eu. Eu cred că Dumnezeu, în mărinimia Lui, a lăsat fiecărui Neam legile și căile potrivite pentru a-și cunoaște Creatorul. Cred că a lăsat omului liberul arbitru pentru a alege. A lăsat omului puterea de a cunoaște pentru a-și forma discernământul și pentru a-l folosi atunci când alege.

Și mai cred că dacă Hristos s-ar întoarce astăzi fără să-și arate identitatea, ca un simplu anonim, ar fi respins de acești farisei, pentru că nu se încadrează în ideile lor aberante și dogmatice despre învățătura creștină.

loading...

41 Responses to “Despre foștii “yoghini” convertiți direct în “teologi””

 1. Flagg says:

  @MR
  “Pentru că primii teologi creștini învățau în Duh și Adevăr. Învățau despre Iubire și Dumnezeu. Dacă veți citi Evangheliile și toate celelalte scrieri ale Noului Testament, veți vedea cât de puțin loc, ce minimă importanță i se acordă Diavolului în activitatea misionară.”

  Poti gasi totusi chiar incepand cu Noul Testament niste manifestari de inceput ale atitudinii fanatice si ostile fata de ne-crestini ce a caracterizat Biserica de mai tarziu. Ca exemplu, obiceiul de a arde in public carti neconforme doctrinei crestine incepe cu Sfantul Pavel:

  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=19

  “17. Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes, și frică a căzut peste toți aceștia și se slăvea numele Domnului Iisus.
  18. Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau ca să se mărturisească și să spună faptele lor.
  19. Iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor. Și au socotit prețul lor și au găsit cincizeci de mii de arginți.
  20. Astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se întărea.”

 2. Flagg says:

  Apropo de Pavel si relatarile despre el din Faptele Apostolilor, faza urmatoare nu seamana un pic cam mult cu un blestem?

  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=13

  “8. Dar le stătea împotrivă Elimas vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui – căutând să întoarcă pe proconsul de la credință.
  9. Iar Saul – care se numește și Pavel – plin fiind de Duh Sfânt, a privit țintă la el,
  10. Și a zis: O, tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului, vrăjmașule a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte?
  11. Și acum, iată mâna Domnului este asupra ta și vei fi orb, nevăzând soarele până la o vreme. Și îndată a căzut peste el pâclă și întuneric și, dibuind împrejur, căuta cine să-l ducă de mână.”

 3. mac gregor says:

  is foarte aproape sa ii consider pe predicatorii ortodocsi la fel de dubiosi ca pe imamii musulmani – dracu stie ce e acolo, ce gandesc de fapt, ce fac de fapt.

  Si nu numai io, o intreaga generatie tanara are vederi similare.

 4. Flagg says:

  Tot sfantul Pavel:

  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=5

  “1. Îndeobște se aude că la voi e desfrânare, și o astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se pomenește, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său.
  2. Iar voi v-ați semețit, în loc mai degrabă să vă fi întristat, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce a săvârșit această faptă.
  3. Ci eu, deși departe cu trupul, însă de față cu duhul, am și judecat, ca și cum aș fi de față, pe cel ce a făcut una ca aceasta:
  4. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi și duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos,
  5. Să dați pe unul ca acesta satanei, spre pieirea trupului, ca duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus.”

 5. Flagg says:

  @mac gregor
  Idei de genul asta le erau cam tipice, din pacate, crestinilor inca de la inceputurile crestinismului. Daca citesti cu atentie Noul Testament poti vedea ca in randul apostolilor a existat o ostilitate cam la fel de mare fata de contemporanii lor pagani comparativ cu cea manifestata de evreii “iahvisti” din VT fata de adoratorii lui Baal, Ashera, Astarte etc.(o parte din acestia din urma fiind la randul lor tot evrei ca etnie) . Diferenta e ca evreii “iahvisti” din VT au avut deseori suficienta putere politica si militara incat sa distruga templele cultelor rivale, in timp ce crestinii din NT inca nu aveau la data redactarii respectivelor texte atata putere lumeasca incat sa poata sa faca acelasi lucru(dar au capatat-o in schimb mai tarziu, de la Constantin incoace, si cum au capatat-o au si trecut si ei la distrugerea cultelor rivale).

  Fanatismul si relatiile nu tocmai cordiale cu ne-crestinii sunt prezente, fie si in forma de germene, in crestinism inca de la data redactarii textelor ce compun Noul Testament(vezi ca exemplu, ca tot am dat mai sus un citat privind munca de misionar a Sfantului Pavel in Efes, cum e prezentata in NT relatia dintre crestini si paganii adoratori ai Artemisei din respectivul oras).
  Si nu doar atat, ci si moralismul rigid ce privea si alte aspecte ale vietii este prezent in NT. Vezi ca exemplu faza cu “darea catre satana” a desfranatului pentru a-i pieri acestuia trupul dar nu si sufletul, catre care am dat link tot ceva mai sus(de aici pleaca, daca nu ma insel, ideile de mai tarziu de a arde ereticii si vrajitoarele pentru ca astfel sa le fie cumva salvate sufletele in urma distrugerii trupului prin foc).

  Tot sfantul Pavel(in engleza, in editiile non-ortodoxe ale Bibliei, in loc de “sa fie anatema” este scris “let them be under God’s curse” sau “let him be accursed”) :

  http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/29/Galateni

  “6. Mă mir că așa degrabă treceți de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie,
  7. Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură și voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
  8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
  9. Precum v-am spus mai înainte, și acum vă spun iarăși: Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit – să fie anatema! “

 6. Flagg says:

  @mac gregor
  Din pacate, ceea ce predica teologii aia ortodocsi, cei pe care tu si generatia “mai tanara” ii considerati “dubiosi”, este in mare parte cam tot acelasi lucru pe care il predicau si crestinii din vechime. Numai ca pe vremea aia crestinii nu aveau inca treaba cu yoga si cu zeii hindusi, ci cu zeii greco-romani, egipteni si semiti pe care ii declarau in public a fi de fapt demoni(si cu chestia asta si-au atras de fapt multe dintre represaliile sosite din partea paganilor, nu doar cu povestea aia cu refuzarea cultului oficial al imparatului care este prezentata de obicei de catre apologetii actuali ai crestinismului pe post de explicatie pentru problemele avute de primii crestini cu autoritatile si cu vecinii ne-crestini).
  Uite chiar un exemplu foarte interesant privind relatiile existente in antichitate intre crestini, pagani si imparati, dat fiind mai ales faptul ca e vorba de un document scris de un personaj detestat de catre crestinii de ieri si de azi, Iulian Apostatul(oricat de detestabil l-a prezentat ca fiind Biserica de-a lungul secolelor, scrisorile care au supravietuit ale imparatului arata o realitate destul de diferita decat cea prezentata de teologi si de cronicarii Bisericii):

  https://en.wikisource.org/wiki/Letters_of_Julian/Letter_41

  “I thought that the leaders of the Galilaeans would be more grateful to me than to my predecessor in the administration of the Empire. For in his reign it happened to the majority of them to be sent into exile, prosecuted, and cast into prison, and moreover, many whole communities of those who are called “heretics” were actually butchered, as at Samosata and Cyzicus, in Paphlagonia, Bithynia, and Galatia, and among many other tribes also villages were sacked and completely devastated; whereas, during my reign, the contrary has happened. For those who had been exiled have had their exile remitted, and those whose property was confiscated have, by a law of mine received permission to recover all their possessions. Yet they have reached such a pitch of raving madness and folly that they are exasperated because they are not allowed to behave like tyrants or to persist in the conduct in which they at one time indulged against one another, and afterwards carried on towards us who revered the gods. They therefore leave no stone unturned, and have the audacity to incite the populace to disorder and revolt, whereby they both act with impiety towards the gods and disobey my edicts, humane though these are. At least I do not allow a single one of them to be dragged against his will to worship at the altars; nay, I proclaim in so many words that, if any man of his own free will choose to take part in our lustral rites and libations, he ought first of all to offer sacrifices of purification and supplicate the gods that avert evil. […]

  […]Wherefore, again and often I admonish those who are zealous for the true religion not to injure the communities of the Galilaeans or attack or insult them. Nay, we ought to pity rather than hate men who in matters of the greatest importance are in such evil case. (For in very truth the greatest of all blessings is reverence for the gods, as, on the other hand, irreverence is the greatest of all evils, It follows that those who have turned aside from the gods to corpses and relics pay this as their penalty.) Since we suffer in sympathy with those who are afflicted by disease, but rejoice with those who are being released and set free by the aid of the gods. Given at Antioch on the First of August.”
  _____________________________

  Asa ca, draga Mac, teologii aia prezentati mai sus de catre MR pe post de caricaturi de teologi sunt de fapt destul de reprezentativi pentru “spiritul” crestinismului manifestat timp de 2000 de ani in activitatea lui ca religie organizata. Oameni care gandeau ca ei nu doar ca au existat inca de pe vremea apostolilor, dar de multe ori au fost chiar liderii.
  Toate cele trei religii abrahamice au avut inca de la inceputuri un “filon” din asta intolerant, exclusivist si agresiv la adresa strainilor, necredinciosilor si ereticilor. Exista un pattern comun in privinta asta care poate fi vazut si in VT si in NT si in Coran(cu nuantele de rigoare – in NT unele lucruri sunt prezentate ceva mai putin explicit pentru ca pe vremea scrierii textelor ce il compun crestinii formau inca o comunitate mioritara incapabila pentru moment sa treaca la persecutii directe la adresa principalilor competitori).
  Diferenta in ce ii priveste pe islamistii de azi este faptul ca ei au ramas fideli literii Coranului in ce priveste pasajele ce creeaza atitudinea de “us vs. them”, in timp ce multi dintre evrei si crestini s-au distantat in timp(secole), treptat, de partile din textele lor sacre ce creau astfel de probleme(prin metode diverse: reinterpretare, ignorare deliberata a unor pasaje etc.).

  Partea un pic funny a povestii asteia este faptul ca exista totusi un personaj din cadrul Bibliei care iese de mai multe ori in mod vizibil in afara pattern-ului moralist rigid, agresiv si intolerant: Iisus insusi. In loc sa o trimita pe pacatoasa adultera Satanei spre pieirea trupului si salvarea sufletului(calea indicata de catre Sfantul Pavel mai tarziu), Iisus o iarta si o sfatuieste sa nu mai pacatuiasca pe viitor. Iar indemnul lui Iisus catre iubirea dusmanilor seamana mai mult cu indemnurile lui Iulian catre toleranta fata de crestini decat cu povestile crestine privind “blestemele” sfintilor crestini care ar fi provocat cica moartea Apostatului.(e vorba in cazul asta de sfantul Vasile, unul dintre marii teologi ai Bisericii, care s-ar fi rugat cica in fata icoanei unui alt sfant anterior, Mercurius, ca Iulian sa moara si ca rezultat a avut o viziune in care sulita sfantului din icoana a aparut ca fiind insangerata, iar la ceva timp dupa aia a venit vestea ca imparatul a murit impuns cu o sulita de un individ despre care unii spuneau ca ar fi fost un soldat tradator crestin).

  Ca sa fac si un mic calambur, generatia aia mai tanara de care vorbeai este cam “apostata” in idei, a la Iulian, de nu percuteaza la ideile unui teolog destul de in acord cu dogma cum e Danion. : — ) MR included(me too) : — )

 7. Flagg says:

  Si inca o chestie, daca am considera ca fiind cu adevarat “crestinism” doar mesajul lui Iisus prezentat in Evanghelii(lasand la o parte problema posibilelor distorsiuni cauzate de catre cei care au redactat textele respective) si nu tot ceea ce crestinii au gandit si facut in ultimele doua milenii, atunci singurul crestin adevarat ar cam ramane doar Iisus. Exact asa cum scria si Nietzsche cu mai mult de un secol in urma. : — )

  Dar daca, in schimb, consideram a fi crestinism ceea ce de fapt marea majoritate a crestinilor au gandit si au facut in ultimele doua milenii, atunci tocmai cei ca Danion sunt crestinii adevarati si apostatii alde mine, MR si mac gregor suntem damnati sa ne petrecem viata de apoi la baile termale. : — )
  Vorba cuiva de mai demult: “buddhism is what buddhists think and do”. Daca ii inlocuim in propozitia respectiva pe budisti cu crestini si mai si luam in calcul nu doar crestinii de azi, ci toti crestinii care au trait si murit de-a lungul timpului, atunci reiese exact tabloul cel sumbru pe care multi din ziua de azi refuza sa il priveasca in mod direct.

 8. observator says:

  Felicitări pt material. E plin de adevăruri, zic și io. Imi amintește mult de Numele trandafirului de Umberto Eco.
  Biserica a introdus ideea că există doar viata asta și e singura posibilitate de mântuire, pt a grăbi procesul zic ei.
  La fel aș zice că fac și acești teologi, care anulează orice alte căi de mantuire, inclusiv yoga, sau că alte religii sunt greșite. Tipic religiilor sălbatice vechi.

 9. Zamolxe says:

  Doar o observație. Sintagma „Cine nu e cu mine e împotriva mea” nu e invenția bisericii. E citat din evanghelia după Matei, 12:30:
  „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.”

 10. Robert says:

  Masele niciodată nu au dorit să cunoască adevărul. Ele vor iluzii fără de care nu pot trăi. – Freud

 11. Flagg says:

  Daca tot a postat MR linkuri catre materiale video in care este exprimata pozitia unor teologi vizavi de “ezoterism”(yoga included), iata si un link care prezinta opinia cuiva situat cumva de cealalta parte a baricadei(e un autor de povesti conspirationiste, dar unul ceva mai creativ si mai rasarit dpdv intelectual decat media conspirationistilor de pe net):
  https://secretsun.blogspot.com/2017/03/its-all-real-now-what.html
  Ce au in comun povestile teologilor si cele ale conspirationistilor mai pro-“ezoterism” de tipul celui ales pe post de exemplu? Ideea ca anumite lucruri nu sunt doar superstitii ci lucruri reale si, mai ales, periculoase(!). Chiar si practicienii(sau pseudopracticienii) unor practici detestate de catre reprezentantii Bisericii afirma deseori ca acea cale pe care au ales-o implica in mod inerent un anumit grad de pericol. Si ca aproape in mod inevitabil oricine o alege isi va frige degetele cel putin de cateva ori de-a lungul vietii(unii considera partea asta ca fiind nu doar inevitabila ci si indispensabila in cadrul procesului de invatare ce cuprinde o latura considerabila de tip “trial and error”).

 12. Flagg says:

  Exista si ceva mici erori in articolul catre care am dat link in mesajul anterior. De exemplu, numele “personajului” urmator este gresit in articol:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Choronzon

 13. Flagg says:

  Off-topic:
  In articolul ala conspirationist erau pomenite notiuni ca “meme magic” sau “sigil magic”(partea cu sigiliile e veche, dar forma mai moderna a practicii a fost dezvoltata de Austin Osman Spare si “urmasii” lui). Iata si un articol interesant(cel putin pentru mac gregor ar trebui sa fie : — ) ) despre “meme magic”(mie mi se pare ca recunosc acolo si unele lucruri descrise de Culianu in “Eros si magie in Renastere” atunci cand el facea o comparatie intre magia renascentista si practicile moderne de marketing, publicitate si PR):

  https://motherboard.vice.com/en_us/article/trumps-occult-online-supporters-believe-pepe-meme-magic-got-him-elected

  “Trump’s Occult Online Supporters Believe ‘Meme Magic’ Got Him Elected

  According to members of this internet tribe, which largely identifies with so-called “alt right” white nationalism, Donald Trump will become the 44th President of the United States thanks to their viral efforts with a cartoon frog.

  This group largely identifies with the so-called “alt right”, a white nationalist group, and believes the frog, named Pepe, is imbued with a magical power to bring Trump into office—as long as devotees plaster the frog’s image everywhere, like a flyer for takeout food.

  “I’ve been observing [this phenomena] first hand for quite some time now,” Ferréol told me. “And I’m fascinated at the way internet folklore is turning into something new—not exactly activism, not exactly religion, but something close to a new form of magic and animism in an era when communities have transformed into tribes. And they are savage, creative and, as we now know, really powerful,” he added, referring to the online communities where Pepe is literally considered a god.

  Ferréol is detailing what he calls “memetic warfare.” The technique involves charging a symbol, which will then act as a proxy for a clandestine plan. In occult tradition, this is known as chaos magic. The image could be something as abstract as a hieroglyphic doodle, which a group decides will bring them, say, jobs or food or spouses. The image just has to be widely seen, even subliminally, so that it can seed the minds of the larger population and bring about real world results. (If you think this sounds a bit like hypnotism, you’re right.)

  In the case of Trump’s victory, though, the supposedly responsible image is Pepe, who’s widely seen on social media. This is a new era of chaos magic, fueled by viral sharing: enter the world of meme magic. According to this occult online army, Trump is set to be sworn in as the 45th President of the United States thanks to their viral efforts. Not the economy. Not voter psychology. Not Paul Horner, purveyor of fake Trump news. But a frog meme.

  The rabbit hole goes deeper. Pepe’s followers look for synchronicity everywhere, building up a mythos from something that began as an innocuous cartoon character. This is the power of meta-history. When residents on notorious image-based online bulletin board 4chan dug up an Egyptian frog god named Kek, they learned he was a disruptive deity that shakes up basic etiquette and assumptions. Thus they reasoned: Pepe is just a modern day Kek, and both of these frog gods are like the iconoclastic Trump.

  From there, these same 4channers have found other strange frog connections, and gotten into the habit of making an unusual kind of bet. When someone posts a message or picture on a 4chan thread, their entry is marked with a multiple-digit, randomly-generated number in the comment thread, like a personal UPC. In other words, no one knows what the number will be beforehand. So Pepe enthusiasts started betting that posts featuring Pepe would end in double digits.

  When those posts did in fact end in double digits, the community believed to have found its greatest validation yet. It was as if the internet was saying yes, meme magic exists, and the electronic medium is standing by to spread the message that Donald Trump should be president.

  Is meme magic real, or pure delusion? Whatever the case may be, there has been no shortage of warnings about computer intelligence advancing to a level where it mimics humankind’s need for religion and interconnected meaning. Take HyperNormalisation, a recently released documentary that’s partly about the impact of computer intelligence on present day politics.

  From this perspective, it’s not difficult to see how an internet crap shoot fuels religious fervor in people. This is exactly the high people feel when they bet that a 4chan post on Pepe will end in double digits. The randomly-generated post number is not merely a probability to this crowd; it’s a ghost in the machine, as if the algorithms are anticipating where human consciousness is going.

  So is meme magic dangerous? Curtis suggests it is, but uses a phrase familiar to government intelligence communities to describe the phenomenon: “perception management.”

  _________________

  Pana la urma William Gibson a fost foarte, foarte inspirat atunci cand a inclus in cartile sale cu povesti despre “cyberspatiu” si elemente sau personaje mai magice cum e cazul cu loa-sii din Voodoo. Cumva el a anticipat foarte bine directia in care urmau sa se miste anumite lucruri in noua lume online care de-abia lua nastere atunci cand el isi scria cartile.

 14. mac gregor says:

  @Flagg

  da, nu contrazic.

  astia noi mai au o problema pe care si-au facut-o singuri – nimeni nu ii crede ca ar fi onesti in credinta lor. Se simte ca is de fapt niste atei care urmaresc scopuri materiale.

  si care in paralel fac o manipulare destul de murdara, mai murdara tocmai pentru ca nu e bazata pe credinta.

 15. Flagg says:

  Apropo de articolul ala mai conspirationist, un comentariu interesant din subsolul paginii:
  http://secretsun.blogspot.com/2017/03/its-all-real-now-what.html?showComment=1489333930169#c5722622839663284165
  Ce descrie autorul comentariului acolo este ceva ce intr-adevar se intampla destul de des cand o apuci pe anumite cai. Asa cum copiii pot incepe sa aiba cosmaruri cu fel de fel de monstri daca sunt lasati sa vada prea multe filme horror, tot la fel si unii adulti pot incepe sa aiba anumite experiente neplacute(cel mai des sub forma de cosmar nocturn) daca isi pierd prea mult timp citind si/sau practicand anumite chestii. E foarte posibil ca in cazuri din astea sa fie de vina doar simpla sugestie, desi sunt si destul de multi care cred ca e vorba de ceva mai mult decat atat. Insa aspectul cel mai important in cazul asta este faptul ca astfel de experiente au loc, ceva mai putin contand si de ce si cum anume au ele loc in mod real. Iar unii dintre cei care se incumeta sa exploreze domenii mai taboo trec prin astfel de experiente personale terifiante(fie ele si pur subiective, imaginare, pana la urma) iar apoi se convertesc foarte usor la extrema cealalta si devin predicatori a la Danion care incep sa vada uneltirile Diavolului peste tot in jurul lor.

  Mi s-a intamplat si mie ceva de genul asta. Intr-o perioada in care am citit mai multe grimoare la rand am inceput sa am niste vise mai ciudate, populate cu niste personaje care aratau in intregime umane ca aspect dar care “emanau” un soi de rea vointa foarte evidenta si puternica. Si am pus cap cumva seriei de vise cu un vis in cadrul caruia mi-a venit ideea sa fac “the lesser banishing ritual of the pentagram”(ma rog, o forma mai rudimentara care mi-a venit mie in minte in vis) pentru a goni personajele alea – nu stiu de ce, dar chestia asta chiar a functionat(probabil ca un soi de sugestie de sens contrar celor care au dus la aparitia personajelor).
  Chestia e ca dupa aceea am tras concluzia ca totul a fost doar rezultatul sugestiilor create de lecturarea cartilor alea care contin tot felul de nume si sigilii de demoni si alte bazdaganii din astea, asta chiar daca in stare de veghe astfel de imagini si nume nu imi creeaza cine stie ce impresii. Si ca totul a fost doar in capul meu. Insa altcineva care ar fi trecut prin experiente similare si ar fi crezut ca personajele alea ar fi fost de fapt niste entitati cu existenta obiectiva exterioara persoanei sale ar fi putut foarte usor sa se transforme apoi, manat de frica, intr-un soi de predicator ultra-ortodox cu zel misionar care sa predice tuturor despre pericolul intruchipat de Diavol, demoni, vrajitoare si alte chestii din astea. Am si vazut de altfel cu ochii mei o transformare de genul asta care l-a implicat pe un fost coleg de curs si banuiesc ca astfel de cazuri sunt chiar mai frecvente decat banuim de obicei.

  Iar sugestii privind personaje mitologice mai neplacute poti gasi cu duiumul nu doar prin grimoare ci si prin cartile despre practicile tantrice populare si printre cursanti. Exista acolo un intreg pandemoniu de dakini mancatoare de oameni, dharmapala-si, vetala-si, asura-si, rakshasa-si etc. Cine trece pe la curs da la un moment dat cu nasul si de lucruri din astea. Iar unii mai usor impresionabili pot incepe dupa aceea sa aiba si cosmaruri si, in cazuri extreme, poate chiar si ceva vedenii(faptul ca practica yoga include atat de multe tehnici de modificare a starilor constiintei poate chiar facilita si aparitia accidentala a unor “bad trip”-uri din astea). Iar dintre acestia, in final unii vor alege, de frica, o cale foarte similara cu cea adoptata de “fostii yoghini convertiti direct in teologi” pe care ii prezinta MR in articolul asta.

 16. Flagg says:

  Apropo de ritualul ala pe care l-am pomenit mai sus, as fi putut sa caut un link catre un material scris despre el, dar cred ca poate fi mult mai sugestiv ca exemplu un filmulet de 12 minute de pe youtube(de fapt doar vreo 5 minute din el ar fi fost de ajuns, restul fiind gargara):
  https://www.youtube.com/watch?v=EvpmcOtynM0
  Nu am ales filmuletul pentru ca m-ar fi impresionat cumva ca mare vraci psihobubu tipul din el. Din punctul meu de vedere putea fi vorba si de un filmulet cu Mister Bean aplicand ritualul, atata timp cat s-ar fi inteles bine din el care sunt pasii si actiunile concrete continute in el.

  Un fost coleg de curs mi-a povestit pe vremuri despre niste experiente nocturne similare ale lui, iar el le-ar fi pus cica capat atunci cand a inceput sa rosteasca in vise “Tatal Nostru”. Iar de la altcineva am auzit(asta e informatie primita la a n-spea mana, asa ca nu pot sa garantez pentru veridicitatea ei) de un caz similar in care persoana in cauza(tot de pe la curs, pe vremuri) ar fi utilizat in vis “rugaciunea inimii” in scop defensiv.
  Parerea mea e ca cel mai important aspect in cazuri din astea este sa devii cat mai constient de faptul ca te afli intr-un vis si ca poti intr-adevar face ceva ca sa schimbi cursul visului(lucrul asta e mai usor pentru cei care anterior au avut experiente mai numeroase de vis lucid). Ce tehnica particulara sau rugaciune anume alegi dupa aceea ca sa alungi imaginile si personajele neplacute, asta cred ca e un detaliu mai putin important.

 17. MR says:

  Sunt plăcut surprins de calitatea bună a comentariilor și linkurilor, care îmbogățesc și aprofundează materialul meu, pentru cititorii capabili să ducă atât de departe cercetarea. Mă bucur să vă am aici pe blog.
  Îmi cer scuze pentru micile inadvertențe, materialul e scris aseară în grabă, între alte două chestii restante.

 18. MR says:

  Îl aștept și pe IntenseLight cu un coment în care să insereze niște linkuri de la articole de psihologie privind studiile asupra percepțiilor – din perspectiva experiențelor religioase

 19. Neele says:

  Babelor, vorbiti mult si degeaba.
  Letopisetul Moldovei: “den pom bun, roada buna op sa iasa”.

 20. FREEDOM says:

  Aurolaci de calitate , iarta-i Doamne ! Amin ! Niste trepadusi sint acesti ciupalaci . Fac pariu ca astia mincau pizda pe piine si ar minca-o si acu pe loc daca le aduci o femeie frumoasa dupa principiu: -primeste-o Doamne si p-asta ( pofta lor) . Etee ce sa ne mai facem , ajunsera acu si instructori de crestinism . Esenta crestinismului e extrem de simpla insa numai foarte putini o patrund , restul vorbelesc ca handicapatii si numai scuipati si muci merita . Exista si viermi din astia . Ce este comun la toti ca astia 2 e lipsa de sinceritate , fatarnicia si ipocrizia . Macar GEORGEL recunoaste ca pizda e viata=yantra lui .

 21. DOR says:

  Daca Dumnezeu ar fi ales si ar fi folosit totul, atunci cand a creat Universul si toate constantele universale au avut influenta asupra evenimentului..Cred ca si noi ne-am pus tot felul de intrebari, de cum ar fi lucrat Dumnezeu la aceasta lucrare cosmica fantastica si de necuprins cu mintea noastra, care, sa fim drepti, brazdeaza Universul ca fulgerele! Asa au fost, sunt si vor fi minti care vor incerca, in potrivita lor pricepere, sa gaseasca, oarecum, misterul planului lui Dumnezeu ..În norod s-au ridicat și prooroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. (1 Petru 2, 1)

 22. Flagg says:

  @MR
  Uite ceva ce te-ar putea interesa – o discutie intre un “chaos magician”(din categoria celor care au inspirat, fie si indirect, actiuni de genul “Pepe the frog”) si un practicant veteran(fost militar) de remote viewing in timpul Razboiului Rece:

  https://runesoup.com/2017/03/talking-remote-viewing-with-lyn-buchanan/

  Gordon White, cel care scrie pe site-ul runesoup, e si el un conspirationist, dar unul dintre cei mai inteligenti si mai creativi din “bransa”. Asa ca site-ul lui ar merita vizitat, in opinia mea, chiar si de catre psihologii cu opinii anti-conspirationism, gen Mircea Miclea, pentru a incerca sa inteleaga mai bine de unde vine de fapt cresterea gradului de atractie al povestilor conspirationiste din ultimii ani.
  Nu toti conspirationistii sunt deficitari in plan intelectual si educational, iar unii sunt chiar foarte creativi si produc povesti mult mai interesante decat basmele rudimentare si uneori absurde care apar deseori pe site-uri gen ye.

 23. Flagg says:

  Tot Gordon White a scris si o carte interesanta si in acelasi timp si usor accesibila dpdv intelectual:

  https://www.amazon.com/Chaos-Protocols-Techniques-Navigating-Economic/dp/0738744719

  Lectura ei ar putea face mai usor de inteles cam ce incearca unii sa faca cu meme gen “Pepe”(daca si obtin rezultate reale sau nu, este alta problema), cat si cam care este de fapt viziunea asupra lumii pe care o impartasesc unii dintre conspirationistii ceva mai sofisticati dpdv intelectual.

  Am vazut ca autorul respectiv a primit si niste critici pentru faptul ca ar fi inclus in carte si tehnici pe care nu le-ar fi inventat el, numai ca el si pe blog a facut cunoscut faptul ca s-a inspirat din multiple surse(ex. hoodoo, magia egipteana antica care a ajuns pana la noi in diferite texte etc.) si ceea ce publica in directia asta reprezinta tehnici pe care le-a incercat si le-a adaptat pentru uzul sau personal. Iar cartea a fost scrisa nu pentru mediul academic ci pentru practicieni(a fost publicata de o editura care tinteste in mod specific tocmai genul asta de public).

  Ca fapt divers, pe vkontakte am vazut cel putin un grup, Kala Sampa, cu peste 20.000 de membri, care manifesta un interes foarte mare pentru o gama extrem de larga de informatii din categoria asta. De unde rezulta ca in Rusia, cel putin, exista un interes enorm pentru chestii din astea psihobubu cel putin la nivel de informare – intrebarea care rezulta fiind ce anume mai si incearca sa puna in aplicare respectivii??

 24. Flagg says:

  Tot ca fapt divers, in “Chaos protocols” autorul include si o tehnica ce are in centrul ei o zeitate “compozita” greco-egipteana, Hermanubis. In ce ma priveste, atat Hermanubis cat si Hermekate m-au dus de la bun inceput cu gandul cumva la Legba/Eshu/Eleggua.
  De altfel intreg panteonul afro-caraibian-sud-american mi s-a parut de la inceput a fi cumva foarte, foarte asemanator cu cel clasic greco-roman si cu cel sincretic greco-egiptean(Oshun si Erzulie Freda au multe in comun cu Venus/Afrodita, Chango/Ogou Shango cu Jupiter/Zeus, Ogun/Ogou Feraille atat cu Marte/Ares cat si cu Vulcan/Hefaistos, Yemaya/La Sirene/Mami Wata cu Isis etc.). Iar mai tarziu am vazut ca de fapt exista si o posibilitate ca asemanarile respective sa aiba si o baza istorica privind o posibila difuziune culturala din Egiptul elenistic catre Nubia si mai apoi, peste secole, catre Africa de Vest, Caraibe si America de Sud(iar in perioada mai recenta a mai intervenit si un sincretism cu zeitatile planetare din magia occidentala europeana):

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Nigeria_before_1500

  “Trade was the key to the emergence of organized communities in the savanna portions of Nigeria. Prehistoric inhabitants adjusting to the encroaching desert were widely scattered by the third millennium BC, when the desiccation of the Sahara began. Trans-Saharan trade routes linked the western Sudan with the Mediterranean since the time of Carthage and with the Upper Nile from a much earlier date, establishing avenues of communication and cultural influence that remained open until the end of the 19th century. By these same routes, Islam made its way south into West Africa after the 9th century AD.”

  Cand am inceput sa lucrez cate ceva cu Oshun/Oxum, am procedat un pic diferit fata de indicatiile traditionale. In loc sa lucrez in zile de joi am facut-o vineri, la ore planetare ale lui Venus, iar rezultatele, cel putin in plan subiectiv, au fost bune(daca ar fi sa fac acum si o asociatie de idei mai rudimentara, in stil de blegoteric : — ) , chiar si bija lui Venus, SHUM, prezinta o asemanare fonetica cu numele zeitei). Arhetipurile mi s-au parut a fi atat de asemanatoare incat posibilitatea de a o da in bara mi s-a parut a fi foarte mica. Asa ca adaptarea respectiva a functionat, cel putin in capul meu.

  Ce mi se pare a fi insa lucrul cel mai interesant in povestea asta este posibilitatea ca vechiul cult al zeilor olimpieni sa fi supravietuit intr-o forma mult modificata in zone ale globului mult indepartate de zona mediteraneana antica. In ziua de azi nu mai “apeleaza” mai nimeni dintre occidentali catre Venus sau catre Hermes(cu exceptia catorva neo-pagani), dar peste ocean sunt milioane de oameni(fara exagerare) care practica ritualuri dedicate lui Legba sau lui Oshun.

  Ah, si inca o chestie, desi cu asta risc sa le dau apa la moara unora mai cu ochelari de cal a la Danion si compania. In Palo Mayombe, alta miscare magico-religioasa afro-caraibiana, corespondentul lui Legba este Lucero(iar in spaniola “Lucero del alba” inseamna “luceafarul diminetii”). Acum in opinia mea Legba/Eshu seamana de fapt mai mult cu Hermes/Mercur si cu Hekate, iar o asociere a lui cu Lucifer este eronata si ar putea veni mai degraba din partea fundamentalistilor crestini batuti in cap pentru care orice alta cale spirituala in afara crestinismului(si in mod particular a confesiunii crestine din care fac ei parte) este din start satanica.
  Dar exista totusi si altceva aici, ceva ce m-a intrigat de multa vreme. Si anume, mi s-a parut deseori ca asocierea obisnuita facuta prin ezoterismul occidental intre Lucifer si Venus e un pic anapoda, ca ceva nu se potriveste chiar bine in cazul asta. Din toata mitologia antica, zeitati ca Venus sau Ishtar/Inanna nu mi s-au parut a fi prea asemanatoare cumva cu Lucifer(atat cel din dogma crestina cat si Luciferul scriitorilor romantici). Mai degraba Hermes si Prometeu ar fi putut fi considerati a fi ceva mai asemanatori cu personajul respectiv din mitologia crestina. Asa ca am avut un sentiment interesant atunci cand, citind niste traduceri ale unor texte bizantine din categoria “Hygromanteia”, am vazut ca acolo Loutzipher nu e asociat cu “sfera planetara” a lui Venus ci cu cea a lui Mercur(apropo, planeta Mercur este uneori vizibila cu ochiul liber dimineata, ceea ce a facut ca si ei sa ii fie uneori atribuit numele de “stea a diminetii”) – mai pe sleau, am avut o reactie de genul “bai, uite ca nu sunt chiar singurul nebun care m-am gandit la chestia asta!”. : — D

 25. Flagg says:

  @MR
  Cred ca iar imi intra unele mesaje prin “cosul de gunoi/spam”.
  O sa reincerc mai tarziu sa postez niste lucruri, daca nu iti e cu suparare.

 26. mac gregor says:

  @Flagg

  de ce nu postezi tu chestiile astea pe un blog undeva?

 27. Flagg says:

  @mac gregor
  Chiar m-am gandit recent la lucrul asta, dar cred ca inca e mare in ce ma priveste un soi de inertie comportamentala. M-am cam obisnuit sa “parazitez” blogurile altora. Mea culpa. : — )

  Pe de alta parte, chiar as fi curios sa vad opiniile lui MR(si nu numai – as fi curios sa vad si opiniile tale, daca nu te supara invitatia) apropo de unele lucruri pe care le-am scris recent. Si tot incerc sa il provoc in directia asta, fara nici un fel de malitie.

 28. Flagg says:

  @mac gregor
  Ca sa rezum unele lucruri catre care am tot incercat sa arat cu degetul(uneori nu in mod tocmai direct), ce am putut sa vad in ultimii ani in mediul online nu e doar o proliferare a tot felul de povesti conspirationiste(unele chiar foarte interesante din punctul de vedere al creativitatii manifestate) ci si aparitia unor grupuri care incearca in mod organizat sa aplice diverse metode inspirate din magie pentru a obtine diverse efecte la scara mare(ex. alegerea lui Trump ca presedinte). Si poate respectivii or fi in final doar niste lunatici care vaneaza cai verzi pe pereti, dar par seriosi si motivati in eforturile lor.

  Or asta imi aduce aminte, ca fapt divers, si de niste chestii de care se plangeau pesedistii, daca mai tii minte, imediat dupa victoria din 2014 a lui Iohannis. Ceva despre niste chestii “oculte” puse in practica cu ajutorul retelelor sociale sub indrumarea americanilor.. Ring a bell?? : — )

 29. Flagg says:

  @mac gregor
  Asa cum incercam sa scriu intr-unul din mesajele care nu reusesc sa treaca de “filtrul de spam”, traim in prezent intr-o epoca a comunicarii, a “jocului” cu informatiile si cuvintele. Ori asta e taman terenul de joc al lui Hermes si Legba(si Ophiel, dupa ce scrie in Arbatel). Dar Legba si Hermes nu sunt doar zei ai comunicatiilor ci si zei ai magiei. : — )
  Interesant, nu? : — )

  M-am lasat un pic dus de val, sorry. : — )

 30. Flagg says:

  Off-topic
  Apropo de povestile cu “Pepe the frog”, flacara violeta si alte bazdaganii din astea, exista antecedente mai vechi in privinta asta:

  https://www.amazon.com/Magical-Battle-Britain-Dion-Fortune/dp/1908011459

  Au existat mai mereu oameni care au crezut ca puteau produce efecte la scara mare prin eforturi din astea, asta indiferent daca ei doar se autoiluzionau sau chiar produceau niste efecte pe ici pe colo(macar in plan pur psihologic).

  Alt exemplu si mai vechi in directia asta ar putea fi cel al lui John Dee, care credea in mod sincer ca prin sistemul sau de magie “enohiana” isi putea sprijini regina, Elizabeta I, sa isi invinga dusmanii. De altfel Dee si Kelley au si facut o calatorie cu scopuri inclusiv politice la curtea imparatului Rudolf al II-lea dupa ce au “primit” niste indemnuri in directia respectiva din partea unor entitati angelice pe care cica le-ar fi contactat prin mijloace magice.

  Cu alte cuvinte, in povestea cu “Pepe the frog” e vorba de lucruri vechi in haine noi.

 31. Flagg says:

  Si un material accesibil si interesant despre John Dee(cel despre care unii zic ca ar fi ar fi avut si ceva influenta asupra ideilor celor care mai tarziu urmau sa infiinteze in mod oficial francmasoneria):

  http://boingboing.net/2015/02/19/john-dee-was-the-real-life-mer.html

  “In 1572, a new star appeared in the heavens, which remained visible night and day for 17 months (we now know that it was a Type Ia supernova, in the constellation Cassiopeia). For the public, it could only mean immanence of the Eschaton—the end of the world. For Dee, it signaled that a new world order was to come—an English Protestant Empire, instead of a Holy Roman one.

  It is in this context that Dee proposed a “British Empire,” a phrase he coined—for Dee, this would be nothing less than a restoration of the reign of Arthur, as he believed that Arthur’s original colonies were, in fact, in the New World—even that America was Atlantis itself. Dee saw Elizabeth as the living Arthur; himself, Merlin. He formed a company to colonize, convert and exploit the Americas, even to open a northeast passage to Asia, with a mind to seeking the perceived source of all occult wisdom. There is strong evidence that Dee was the intellectual force behind Francis Drake’s 1577-1580 circumnavigation of the globe. Dee himself was awarded the rights to all newly discovered land north of the 50th Parallel, which would have given him Canada—had Drake gone any further north than Oregon.

  So began the Empire on which the sun never sets, or at least didn’t until the end of the 20th century. What are we to make of the fact that one of history’s most successful (and brutal) empires, which held much of the globe in its control for four hundred years, and is responsible for the modern world, was masterminded by an alchemist who spoke to angels in a crystal ball?”

  ____________

  Sorry, stiu ca am scris cam multe mesaje off-topic azi, dar nu m-am putut abtine. Mea culpa.

 32. Flagg says:

  @MR
  Asta e blogul tau, asa ca te rog sa ma atentionezi daca esti de parere ca exagerez cu maniile mele si iti poluez blogul aiurea.

 33. mac gregor says:

  sa zicem ca ma intereseaza chestia aia cu memele si vreau sa o citesc in weekend. Vreau sa revin si o gasesc unde?

 34. Flagg says:

  @mac gregor
  Te referi la articolul ala de pe motherboard.vice catre care am dat link in alt comentariu mai sus?
  http://www.rapcea.ro/2017/03/14/despre-fotii-yoghini-convertithi-direct-in-teologi/#comment-313353

  Sau vroiai sa zici ca unele chestii, daca ar fi postate ca articole pe un alt blog si nu ca simple comentarii pe aici, ar fi mai usor de gasit apoi?
  Mi-a trecut si asta prin minte. Problema este ca de multe ori nu imi planific sa scriu despre cate un subiect anume de la bun inceput ci ma las dus de val si trec de la un subiect la altul in functie de ce imi aduc aminte in timp ce scriu alte chestii si de inspiratia de moment. Si imi e mai usor sa fac asta intr-un sir de comentarii – de fapt imi este chiar mult mai usor atunci cand mai si intra cineva in dialog cu mine si de asta in topul preferintelor mele se afla in continuare formatul de forum, nu de blog, numai ca din pacate de ceva timp incoace imi gasesc mai greu parteneri de discutii care sa aiba interese si preferinte asemanatoare.
  Si mai e o chestie. Atunci cand ma ia valul devin destul de “incontinent” si mai scap si chestii personale referitoare la unele “experimente” de-ale mele. Acum eu sunt destul de libertarian atunci cand e vorba de credinte si practici spirituale si atata timp cat nu imi fac secta ca sa ii afectez cumva negativ pe altii nu vad de ce ar avea altii dreptul sa obiecteze in ce priveste propriile mele alegeri. E vorba de viata mea, mintea mea, sufletul meu, asa ca ma simt liber sa fac ce vreau cu ele si daca cineva are ceva impotriva n-are decat sa ma pupe undeva(scuze pentru limbaj). Numai ca experienta mea din anii trecuti mi-a aratat ca totusi uneori anumite lucruri din astea pot fi folosite de altii impotriva ta. Asa ca prefer uneori ca anumite lucruri scrise de mine sa se “ingroape” cumva dupa un timp in masa de comentarii si sa fie ceva mai greu de gasit.

  Dar chiar ma gandesc de mai mult timp in mod serios sa scriu totusi pe un teren propriu. Mai greu e cu inceputul..

 35. Flagg says:

  O ultima idee, in legatura cu ce scrisesem mai sus.
  Parerea mea, pe care am adoptat-o de mai mult timp, este ca modul in care se procedeaza la curs, si nu numai, de a lucra cu n-spe zeitati si mantre, ar putea sa nu fie tocmai cel mai util. Poate ar fi mai bine daca s-ar alege pentru fiecare practicant doar o “mana” de astfel de “aliati”(imaginari sau nu, whatever) sau poate doar unul/una(pe post de “ishta devata”), pentru ca eforturile depuse sa fie mai focalizate si nu dispersate in mai multe directii si “diluate”.

 36. Flagg says:

  Vad ca a aparut comentariul meu de pe blogul Roxanei catre care am dat link mai sus.

  Un ultim link, aici, pentru a sustine cumva ceva ce scrisesem acolo:

  http://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/A%20-%20Tibetan%20Buddhism/Authors/Lama%20Yeshe/Manjushri%20-%20Our%20Mentor/Manjushri%20-%20Our%20Mentor.htm

  “Manjushri (Jamyang) is the manifestation of the highest wisdom-knowledge of enlightenment and the highest ranking bodhisattva-aspect in Tibetan Buddhism. According to the elements he can appear in all kind of colors (like blue for the highest wisdom-knowledge of the water element, green for the highest wisdom-knowledge of the air element etc.). Very popular forms are the orange and the white Manjushri. Manjushri can also emanate in various wrathful forms like Yamantaka. In Buddhism he is also the patron of Astrology and all esoteric sciences (- an Eastern version of Mercury in his function as Hermes Trismegistos). The book on his left shoulder symbolizes that his mind holds the complete philosophical- and tantric wisdom-knowledge of the universe. The flaming wisdom-sword in his right hand demonstrates, that he uses this knowledge to free the deluded mind from karmic bondages and illusions.[…]”

  Ca fapt divers, culoarea portocalie este utilizata deseori in magia astrologica europeana(de exemplu pentru lumanari) atunci cand se lucreaza cu ceva ce tine de “sfera planetara” a lui Mercur sau sefira Hod.

 37. Flagg says:

  Si daca tot este miercuri, ziua lui Wodan/Odin(traducerea in engleza a versurilor ar trebui sa fie usor de gasit pe net):

  https://www.youtube.com/watch?v=5gKW1R6mCH4

  Si cu asta o sa inchei, deocamdata cel putin, sirul de poluari de aici si o sa trec sa ma gandesc mai bine cum sa imi structurez propriul blog.

 38. Neele says:

  “Asa ca prefer uneori ca anumite lucruri scrise de mine sa se “ingroape” cumva dupa un timp in masa de comentarii si sa fie ceva mai greu de gasit.”
  Odin ce in ce mai bine! Vad ca ti-ai adus lumanari (“de exemplu pentru lumanari”).
  Ne jucam Leela.

  “sirul de poluari de aici”
  Absolut nici-un deranj! Yamuna si Ganga sunt deja Goddesses.
  Eu nici macar nu ma ridic la statut de ex misan. Hai sa nu mai pierdem timp pretios!

 39. Flagg says:

  Doar inca un link, ca sa nu raman cu sentimentul ca am lasat niste lucruri nefinalizate cumva:

  http://shrifreedom.org/vedic-astrology/remedial-measures/orisha-and-planets/

  In articolul respectiv sunt punctate nu doar asocierile planetare cele mai indicate ale zeitatilor afro-caraibiene-sud-americane ci si niste posibile asocieri cu zeitati tantrice familiare multora dintre cei de aici si dintre cei de la curs(ex. asocierea Oya-Chinnamasta-Rahu).
  Exista insa in articol si ceva cu care nu sunt de acord. Chango/Shango/Ogou Shango este asociat acolo lui Marte, dar eu cred ca asocierea cea mai potrivita in cazul asta este cea cu Jupiter, din mai multe motive. Un motiv care ar trebui sa “sara in ochi” din prima este faptul ca “armele” simbolice ale lui Shango sunt fulgerul si toporul cu doua taisuri, exact aceleasi pe care le are in arta greco-romana si Jupiter Dolichenus – dar mai sunt si alte motive mai putin simpliste in afara acestuia.

  In ce il priveste pe Legba, in esenta este o zeitate mercuriana, dar mai are si o anumita latura lunara similara cu cea a lui Hekate(de-aia mie personal “Hermekate” din papirusurile magice greco-egiptene mi se pare a fi un alt nume care i s-ar putea potrivi lui Legba). Iar aici ar mai putea fi adus pentru comparatie si exemplul lui Thoth, cel considerat de greci ca fiind in esenta cumva identic cu Hermes, dar care la origine era o zeitate lunara din cate tin eu minte.

  P.S. Pe runesoup tocmai a fost postata o discutie interesanta, in format audio, intre Gordon White si Angela Voss in care se discuta cate ceva despre magia astrologica/planetara a lui Marsilio Ficino. Asta pentru cei de pe aici care ar putea fi interesati de astfel de subiecte..

 40. Nu Flagg, nu suntem interesati de asa ceva. Fa-ti blog si scrie acolo bazaconii. Adica vorbeste in punga :))

Leave a Reply