Dezbaterea publică privind Legea Vaccinării. Înscrieți-vă în număr cât mai mare !

Ministerul Sănătății organizează joi, 11 mai 2017, ora 10.00 la sediul Institutului Național de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, București, ședința publică de dezbatere a proiectului de Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România.

Dezbaterea este deosebit de importantă deoarece prin acest proiect de lege se încearcă impunerea obligativității vaccinării, măsură ce încalcă drepturile și libertățile cetățenești.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, numărul de locuri alocate participanților la dezbatere este limitat la 180, iar persoanele ce doresc să participe și să ia cuvântul la dezbatere trebuie să se înscrie la adresele de mail propuneri@ms.ro și moancea@ms.ro

Termenul limită de trimitere a solicitărilor de înregistrare este MIERCURI 10.05.2017, ora 10.00;

Este deosebit de importantă implicarea și participarea la această dezbatere publică în condițiile în care până la acest moment, Ministerul Sănătății a refuzat să facă publice:

  • raportările de pe ultimii 10 ani de la medici, părinți și aparținători, privind efectele adverse ale vaccinurilor administrate copiilor.
  • Documentele și propunerile furnizate de persoanele juridice enumerate la pct. 6.1 din expunerea de motive la proiectul de lege (Ministerul Educației Naționale – Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile – Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului “Alfred Rusescu”. – Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Asociația Medicilor de Familie București – Societatea Română de Microbiologie – Societatea Națională de Medicina Familiei – Colegiul Medicilor din România – Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România – Casa Națională de Asigurări de Sănătate – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – Societatea civilă – asociații de pacienți, asociații de părinți, organizații neguvernamentale)
  • Avizele de la Curtea de Conturi, Consiliul Suprem de Apărare al Țării;

 

Prezentăm în continuare un model succint de solicitare de participare la această dezbatere publică, pe care desigur că fiecare dintre persoanele interesate îl poate adapta în funcție de aspectele pe care dorește să le detalieze în cadrul dezbaterii:

 

Către

Ministerul Sănătății

În atenția

Domnului Ministru al Sănătății Florian-Dorel BODOG

Subsemnatul ……………, cu domiciliul în …………, str. …………… nr. ………., sector ……….., legitimat cu C.I. Seria ………….. nr. ……………….., având telefon nr ………………….., în conformitate cu disp. art. 6 pct. 7 din legea nr. 52/2003 solicit ÎNSCRIEREA în calitate de participant la ședința publică de dezbatere a proiectului de Lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România organizată de Ministerul Sănătății în data de joi, 11 mai 2017, ora 10.00 la sediul Institutului Național de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str. dr.Leonte, nr. 1-3, sector 5, București.

În susținerea poziției mele referitoare la proiectul privind legea vaccinării, solicit înscrierea la cuvânt în vederea prezentării recomandărilor pe care doresc să le fac cu referire concretă la proiectul de act normativ în discuție.

Propunerile mele cu privire la proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației în România publicat pe site-ul Ministerului sănătății la data de 11.04.2017 la adresa http://www.ms.ro/2017/04/11/lege-privind-organizarea-si-finantarea-activitatii-de-vaccinare-a-populatiei-in-romania/ sunt următoarele:

PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE ACT NORMATIV SUPUS DEZBATERII PUBLICE

Art. 2 pct. 6 se modifică astfel: “Statul român, prin fondurile proprii ale Ministerului Sănătății și prin FNUASS, asigură vaccinuri eficace și sigure corespunzătoare standardelor europene în materie de siguranță a sănătății populației.

În propunerea inițială, standardele erau “internaționale”, termenul fiind mult prea vag – în condițiile în care nu există standarde internaționale unanim acceptate în material siguranței vaccinurilor.

Această formulare va împiedica pe viitor importarea de vaccinuri ne-conforme standardelor europene, produse sub diferite licențe din țări din afara UE, cum a fost cazul vaccinului Hexacima importat în anii trecuți din Kazahstan, ce a produs numeroase efecte adverse.

După art. 2 pct. 7 din Lege, se adaugă următoarele:

Art. 2 pct. 8 Diagnosticul, tipul de reacție adversă postvaccinală, tratamentul optim al oricăror reacții adverse ale vaccinării precum și compensarea oricăror efecte invalidante vor putea fi dispuse și de către instanțele judecătorești, în baza normelor civile privind răspunderea civilă delictuală, în baza unor expertize de specialitate dispuse de către instanță. În acest sens, producătorul, distribuitorul, medicul și după caz, persoana care a administrat vaccinul, vor răspunde în solidar prentru efectele adverse produse de vaccin, în măsura în care se va stabili existența unei culpe privind procesul de producție, conținutul vaccinului, modalitatea de transportare, păstrare și administrare a vaccinului.

Art. 2 pct. 9 În scopul prevenirii reacțiilor adverse postvaccinale, medicul are obligația de a efectua verificări și teste ale pacientului privind starea de sănătate a acestuia sau cu privire la eventuale intoleranțe la substanțele aflate în componența vaccinului, și de a-l informa pe acesta în situația în care constată că există riscuri privind eventuale efecte adverse postvaccinale. În acest sens, se va analiza inclusiv istoricul medical al pacientului, existența unor alergii sau intoleranțe la diferite substanțe, iar în situația constatării existenței acestora, atât medicul cât și pacientul pot refuza administrarea vaccinului. În aceste situații, medicul poate propune pacientului forme de imunizare sau tratament alternativ, în acord cu starea de sănătate a pacientului.

Art. 3 pct. 1 lit g se modifică astfel: Reacție adversă postvaccinală – reacție nedorită apărută în urma vaccinării și care se poate datora fie vaccinului fie particularităților persoanei vaccinate.

Se elimină pasajul ce prevede că Sunt excluse reacțiile adverse datorate modului de administrare, dozei administrate și altor condiții care țin de actul medical. O reacție adversă nu este totdeauna un efect advers. Efectele adverse sunt efecte secundare efectului dorit în urma actului medical.”

În realitate, pot apărea reacții adverse postvaccinale și în condiții ce țin de actul medical, cum ar fi obligația medicului de păstrare a vaccinului la temperaturi între 2 și 8 grade celsius sau de a nu administra anumite tipuri de vaccin persoanelor cu imunitate scăzută datorită unor boli sau intoleranțe, ne-depistate de medic din culpa sa profesională. În situația în care o astfel de obligație nu este respectată, nu vorbim despre un efect advers de tip secundar, ci chiar de reacții adverse importante ce se pot produce din culpa medicului.

La art. 3 pct. 1 lit n)Furnizorii de servicii medicale de vaccinare – medicii de familie, medicii pediatrii, medicii specialiști de boli infecțioase, alți medici vaccinator” – se adaugă și “comisii sau consilii de specialitate cu rol consultativ sau decizional în organizarea și implementarea activităților de vaccinare din România

La art. 4, 7 pct. 2 se elimină termenul “obligatorii”.

La art. 7 pct. 3 se adaugă următorul paragraf: adeverința care atestă contraindicația definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile va putea fi emisă și de către un medic specialist, la cerere.

La art. 8 pct. 2 lit. b se elimină mențiunea “definitive”.

La art. 8 se adaugă pct. 4 “În toate cazurile, copiilor care nu fac dovada efectuării vaccinărilor obligatorii, nu li se poate interzice accesul la educație, învățământ și activități în colectivitate decât în condițiile în care se constată de către medicul de colectivitate că aceștia reprezintă un risc real de contagiune pentru colectivul respectiv, și doar pentru perioada în care există acest risc.”

Considerente: se prezumă faptul că indvizii beneficiază de o stare de sănătate naturală, normală iar măsura izolării sau interdicției participării la activități colective nu trebuie luată decât pentru perioadele de contagiune, în caz contrar încălcându-se dreptul constituțional la educație.

La art. 17 pct. 1 lit. p se adaugă următorul paragraf: “Medicii din maternități și medicii de familie pot refuza administrarea unui vaccin dacă apreciază că există riscul unei reacții adverse postvaccinale.”

 

Cu stimă,

…………………………….

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *