Dovada faptului că Hohenzollernii de România sunt evrei.

A rămas în analele Academiei Române intervenția istoricului Nicolae Iorga din ședința Academiei din luna decembrie 1938, când acesta în calitatea sa de academician dar și de istoric emerit, a ținut următoarea cuvântare:

„În Evul Mediu existau în Germania trei orașe libere: Hamburg, Lubeck și Bremen. În Lubeck, printre diferitele familii de evrei conlocuitoare se găseau unele care se numeau „Zollern”, adică familiile din deal, și spre a nu se confunda cu cele din vale își ziceau „Hohenzollern”. Acești Hohenzollerni, prin camătă și tot felul de mijloace specific evreiești, devenind extrem de bogați, au ajuns mai târziu stăpâni ai castelului și domeniilor de la Sigmaringen, fiind mai târziu înnobilați de Margraful Bavariei. Din acești Hohenzollerni se trage actuala noastră dinastie, care după cum este și firesc, poartă nu numai stigmatele rasei evreiești, dar mai suferă și de anumite tare care se transmit pe calea ereditară și periodic din patru în patru generații.

Deși des întrerupt de asistență, N. Iorga a continuat totuși, arătând cum în calitatea sa de istoric, a putut stabili că „printre alte boli ale acestei familii se află și nebunia transmisă invariabil din patru în patru generații și că păcatele au căzut tocmai pe M.S.Regele ca să fie din generația celor nebuni.

Regele Ferdinand a fost deplin sănătos la minte, după cum a fost sănătos și Regele Carol I, ca și fratele său, tatăl Regelui Ferdinand.

Deși părintele Regelui Carol și bunicul Regelui Ferdinand au fost sănătoși, bunicul Regelui Carol I a fost totuși nebun, nebunie transmisă astăzi după  a patra generație, Regelui Carol II.

Mai mult încă: toți acești regi ori prinți nebuni, atunci când au simțit că puterea de vitalitate a sângelui evreesc din vinele lor scade, din cauza rezultatelor încrucișării cu prințese de sânge arian, au căutat să-și reconforteze virusul iudaic, prin căsătorii cu evreice. Așa a făcut și străbunicul lui Carol II, care l-a precedat cu patru generații și așa a făcut și actualul Rege al României, căsătorit – după cum se știe, a mai adăugat N Iorga – cu d-na Lupescu.

Arhiva SRI, fond D, dosar 11382, vol. II, f. 181-184.

 Ei bine, astăzi am primit confirmarea afirmațiilor făcute de marele nostru istoric.

Un prieten care a vizitat recent muzeul Metropolitan din New York, SUA, a fotografiat o hartă germană din 1914, care personifică principalele țări din lumea civilizată a vremii (Europa și bazinul mediteranean).

Dacă vă uitați atent, în zona României, vedem portretizat monarhul român având în piept figurată… o stea a lui David, aluzie la descendența sa evreiască.

În acest context, merită să medităm la cât de bine ar fi României întoarcerea la o regalitate cu regi evrei și la cât de benefică ar fi țării și poporului român un astfel de rege.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *